© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Aandacht voor Plastic soup op de Floriade

Woensdag 25 augustus was onze laatst zomerprogramma bijeenkomst en tevens de laatste van het clubjaar 2020 - 2021. Speciaal voor deze gelegenheid waren we terug “op honk” omdat wij Anita Ekas hadden uitgenodigd om de plannen van de Rotaryclubs in Almere over de aandacht van het Plastic Soup probleem tijdens de Floriade toe te lichten.

Anita gaf een presentatie over de plannen en de voorbereiding door RC Almere m.b.t. de Floriade en het thema End Plastic Soup. De Rotary heeft een 7-tal focusgebieden m.b.t. Water, Gezondheid en Leefmilieu. Daarnaast kan de combinatie Plastic Soup / Floriade de zichtbaarheid en bekendheid van de Rotary vergroten en nieuwe leden genereren.

Door het begeleidingsteam wordt er nu gedacht aan 4 items op het floriadeterrein. Wij denken aan een permanente exposure in en rond het Safe house. Dit een fysieke plek waar we bijvoorbeeld een mechaniek kunnen maken van het Rotary logo. In de groene velden tulpen planten in het logo van Rotary International. Story telling -> middels QR-codes het verhaal van Rotary vertellen (tekst).
(geldt ook voor Plastic Soup informatie). Congres in het najaar over End Plastic Soup.


over de opzet van de communicatie & plannen van activiteiten Daarnaast zijn ook betrokken: het project End Plastic Soup, RC’s Flevoland en het Rotary district 1570.

Begeleidingsteam.
Projectteam doet voorbereiding, maar er is behoefte aan een begeleidingsteam voor het begeleiden van studenten etc. m.b.v. de diverse activiteiten (sheet 12). Er is veel begeleidingscapaciteit nodig. Er is veel werk te doen. Studenten voeren de taken uit, maar moeten wel gecoacht worden. Dit kan worden vormgegeven door samenwerking binnen/met de 3 RC’s in Almere en evt. Dronten, Lelystad en Zeewolde.

Overige aandachtsgebieden:
Landingspagina Websites: via een button op de RC websites krijgen alle webpagina’s gelijke content. Daarmee genereren we zoveel als mogelijk exposure (permanent) voor de Rotaryclubs / het safe house. Congres: Vraag is wie wij uitnodigen, zowel Nederlanders als buitenlanders? Hoe compact of groot willen we het maken.

Financiën.
Het financiële plaatje / de bekostiging ontbreekt nog -> dit wordt o.b.v. de plannen gemaakt. Bijv. voor bijwonen van het congres wordt entreegeld betaald. De plannen zijn al beschikbaar, en de contacten hiervoor zijn gelegd. De kosten kunnen niet alleen door RC’s Almere worden gedragen; ook binnen/met het district worden de mogelijkheden onderzocht om een financiële bijdrage te leveren, bijv. door een Grand. Er is intensieve samenwerking met het ROC van Flevoland en Windesheim / Floriade Academy.

Storytelling.
Van belang ook voorlichting over Plastic Soup / afvalscheiding in te brengen -> bewustwording. Hoe duurzaam is de Floriade zelf? Denk o.a. aan gebruik van disposables en single-use plastic.

QR-codes: ook gesproken woord toevoegen -> podcasts, evt. voorleesfunctie toevoegen

Rondleiding door Rotarians inzetten?
Hier is niet voor gekozen -> hiervoor is het Rotary Congres bedoeld -> thema Plastic Soup.

Aangeven bij Rotary International dat er Floriade is en evt. Rotarians hierop te wijzen en welkom heten. Vertegenwoordigers van Rotary in landenpaviljoens. Reken ook op inloop van Rotarians bij Almeerse clubs.

Afsluitend:
We zijn nog in een voorbereidende fase, dit zijn nu de ideeën, studenten werken e.e.a. verder uit. Gesprekken met Floriade worden nog gevoerd. Samenwerken en begeleiding organiseren voor ondersteuning / uitwerken thema’s door studenten. Alleen als alle clubs de schouders er onder zetten gaat het lukken.

Vervolg:
13 oktober as. hebben de 3 RC’s Almere een gezamenlijke bijeenkomst. Dit jaar zijn wij aan de beurt om dit te organiseren. Verzoek is dan de namen van de begeleiders per onderwerp door te geven en deze vastleggen. Daarnaast tijdens de bijeenkomst de verwachting m.b.t. begeleiding duidelijk maken.

Nb. Indien de Floriade geen belangstelling heeft, toch het Plastic Soup thema uitwerken!

Het betreft eigenlijk een landelijke RC actie; deze moet onder de aandacht van het gouverneursberaad worden gebracht.