© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Gezamenlijke Clubavond Almeerse Rotaryclubs

RC Almere Weerwater had de eer om de jaarlijkse avond met de gezamenlijke Almeerse Rotaryclubs te organiseren op woensdag 13 oktober. Thema van de avond was de Floriade 2022 in combinatie met het Rotaryproject EndPlasticSoup.We begonnen met een informele inloop om 17.30 uur waarin de fellows van de 3 clubs zich aan elkaar voorstelden en bij praatten. Stipt 18.00 uur opende inkomend voorzitter Marian Visser de vergadering, waarbij 38 clubleden present bleken te zijn. Een prachtige opkomst en dat was ook meteen het doel van de avond. “Kijken waar we overeenstemmen en programmapunten kunnen delen, elkaar versterken en ondersteunen”.Inhoudelijk werd de avond gestart met een uitleg van de jaarthema´s door de voorzitters van de 3 clubs, RC Almere, RC Almere New Town en RC Almere Weerwater.

Namens RC Almere New Town: Anne Bliek

Haar jaarthema komt voort uit haar werkgebied waarvoor ze altijd aandacht voor heeft gehad: “Verduurzaming”. De keuze voor dit thema lag dus voor de hand. Dat ook Gijs Visser van RC Almere Weerwater voor dit thema, in iets andere bewoordingen heeft gekozen, heeft in de uitwerking van het programma gezorgd voor uitwisseling en een aantal gezamenlijke activiteiten.

Namens RC Almere: Walter Hubers

Hij hield zich aan een wijze raad om vooral dicht bij je eigen professie te blijven en dus koos hij voor "Safety”. Uit ervaring weet hij dat vooral op het gebied van ICT nog veel te winnen valt en waarschuwde voor phishing en de truc op What’sApp: ‘mam: ik heb een nieuwe telefoon. Kun je wat Eurotjes overmaken?

Namens RC Almere Weerwater: Marian Visser

Tot slot vertelde Marian over het programma van Gijs, die een en ander voor haar op papier had gezet. Zijn thema "duurzaam denken, duurzaam doen” ligt dicht bij dat van Anne Bliek. De nulmeting is bij beide clubs uitgevoerd. We hebben een gevarieerd programma waar we ze even bij stilstond. Zoals de gasten uit Maldon die tijdens de Floriade worden ontvangen en diverse activiteiten waar zij en Gijs ook de andere clubs bij willen uitnodigen. Bijvoorbeeld bij het bezoek aan de energiecentrale in Eemnes.


Toen kreeg Elly Zeef de gelegenheid het gemeenschappelijke event op de Floriade uit de doeken te doen. Wie, wat, waar, wanneer en hoe kwamen in een strakke presentatie voorbij. Het primaire doel is naamsbekendheid voor Rotary te genereren, gekoppeld aan onze maatschappelijke focus om plastic de wereld uit te helpen. Dit krijgt vorm door op Floriade acte de préséance te geven. Zowel de organisatie alsook de activiteiten zijn nog niet uitgewerkt en Elly en Marian riepen iedereen op de eigen krachten en resources aan te boren om mee te helpen dit project uit te voeren. De maaltijd werd geserveerd en daarna werd er informeel nagetafeld. Elly liep de vier tafels langs om te polsen waar de ondersteuning aan EndPlasticNow voorzichtig begon te bewegen. Een geslaagde avond die navolging verdient.