© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Ger Bakker Cyber Security

Ger Bakker: Cyber security

Nadat wij op woensdag 3 juni weer voor het eerst fysiek bijeen kwamen en onze Algemene ledenvergadering Corona proef konden houden in restaurant View, was het deze week de beurt aan ons lid Ger Bakker om ons mee te nemen in de wereld van Cyber criminaliteit. Ger is lid van de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engeneers). Credo daar is:


‘Keep calm I am an’

Het belangrijkste bij het begeven op de digitale net is ‘denk na voordat je wat doet!’.

Ger geeft aan dat hij zijn 1e proef van een cyberaanval heeft gedaan in 1971. Toen bestonden enkel nog de ponskaarten die ingebracht werden in een computer. Het was een aanval door een eigen gemaakte ponskaart tussen de in te brengen ponskaarten te doen waarbij de printer in een lus kwam.
Het woord feedback is eigenlijk het begin waarmee de computers c.q. programma’s zijn ontstaan. Het woord feedback bestond in 1948 nog niet. Het is gestart bij de telefonie voor de elektrotechniek bestaande uit wiskunde en natuurkunde.
Het internet is ontstaan doordat twee Amerikaanse universiteiten de data van elkaar wilden kunnen uitwisselen.

Verder zijn we door de wereld van de ICT en haar gevaren meengenomen door Ger. Bijgevoegd de presentatie van Ger om het e.e.a. nog eens rustig te kunnen bekijken.

Zaken die in ieder geval kunnen bijdragen aan het buiten de deur houden van cybersecurity zijn:

· Clouddiensten zijn in de regel veilig om jouw bestanden op te slaan;

· Behandel jouw thuisnetwerk als jouw huis. DOE DE DEUR OP SLOT!;

· Zorg dat je gebruik maakt van bekende en betrouwbare providers;

· Stel een tweestapsverificatie in;

· Wees alert op meegestuurde links en/of filmpjes;

· Maak gebruik van een goed spamfilter;

· Zorg dat in ieder geval de cookies voor advertenties en tracking geblokkeerd worden;

· Download geen *.exe bestanden;

· Zet het automatisch verversen uit;

· Gebruik nimmer een jailbreaktelefoon;

· Bij alle digitale zaken denk altijd dat de info enkel van binnen naar buiten mag.

Op de vraag ‘Wat te doen met je oude computer’ is het antwoord de schijf wissen of anders met hamer of boormachine harde schijf onbruikbaar maken.

Met dank aan Ger voor een leerzame avond gingen wij om 19:30 uur huiswaarts.