© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Regionale Energie Transitie

Op vrijdag 19 november waren wij te gast bij onze zustervereniging Rotaryclub Almere New Town. Thema van de bijeenkomst was de Regionale Energie Strategie regio Flevoland met als gastspreker, gedeputeerde Jop Fackeldey van de provincie Flevoland.

 

Om 16.10 uur heet RCAN voorzitter Anne Bliek ons als dagvoorzitter hartelijk welkom. en in het bijzonder Jop, die ons deze middag meeneemt in Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland. Ook memoreert Anne dat zowel RCAN Als onze club RC AW beiden toevallig hetzelfde jaarthema hebben gekozen. Anne kent Jop al heel wat jaren en heeft samen met hem als Gedeputeerde vaak de degens gekruist en samengewerkt in de tijd dat Jop wethouder in Lelystad was. Jop was namens de PvdA van 2007 tot 2018 wethouder van Lelystad. Sinds 2018 is hij namens de PvdA lid van de Gedeputeerde Staten van Flevoland. Momenteel heeft hij in zijn portefeuille Energietransitie, Krachtige samenleving, Toerisme en recreatie. Alle aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel om te horen hoe het gesteld is met de gekozen uitgangspunten van het Klimaatakkoord welke in 2030 moeten zijn afgerond.

Met ondersteuning van een PowerPoint presentatie startte Jop zijn inleiding. De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Met veel trots weet Jop te melden dat Flevoland, als een van de 30 Nederlandse RES regio’s, ver voorloopt t.o.v. de andere Regio’s en dat dit mede komt door de grote betrokkenheid en draagvlak van de Flevolandse bevolking; Flevoland was al structureel jaren eerder bezig voordat het akkoord werd gesloten. Boeren zien hun windmolen investeringen dan ook als een draaiende geldmachine welk goed bijdraagt aan de winstgevendheid van hun bedrijf.

Allen waren we het erover eens dat 2030 nog ver weg is en wij als Flevoland een ruime voorsprong hebben en nieuwe plannen al op de plank liggen maar de vraag rees wel waar we de handjes vandaan moeten halen om alles technisch te kunnen realiseren. In 2023 komt er een revue van het huidige 2.0 plan en de tijd zal het leren, maar uitloop tot 2032/2033 zou heel zo gek nog niet zijn.

 

Om 17.25 uur sloot Anne af en bedankte Jop voor de duidelijke focus op energie en het in lijn denken met het Klimaatakkoord en nodigt een ieder uit om onder het genot van hapje en drankje nog wat door te praten over dit boeiende onderwerp.