© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Fauna beheer: Rugstreeppad

Faunabeheer: Rugstreeppadden

Op woensdag 24 juni stond om 18:00 uur het Rotary-Paddenteam klaar om met 29°C gewapend met zeis en mestvork het gebied van de rugstreeppad aan te pakken.

Eerst lieten we ons de broodjes goed smaken. Daarna trokken we naar de diepste poel, waar nog wat water in stond. Daar wemelde het van bruine kikkers, gewone padden en salamanders.

De rugstreeppad hield zich nog schuil tot de schemering. Met droogstaande poelen heeft ook hier de heersende droogte een grote impact.

Om het leefgebied van de rugstreeppad goed te houden is beheer nodig. De poelen en de zandvlakten mogen niet teveel begroeien: de pad wil graag een pioniersstadium hebben.

Het is dus zaak om het riet dat opkomt tegen te houden, opslag van bomen te verwijderen en de poelen zo goed mogelijk schoon te houden en regelmatig te maaien.

De stemming was wederom weer opperbest. Zo was onze Ger Bakker niet te stoppen met de zeis, hanteerde Ruud van Huigenbosch de spade om de poel nog verder uit te diepen, Odette Breijinck de mestvork en anderen de hark en brancard.

Om 20:00 uur volgde een korte nazit met een dankwoordje en cadeautje voor Petra Borsch van Landschapsbeheer Flevoland voor de begeleiding.