© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Koos Spee: Verkeershandhaving

Op woensdag 2 oktober was bij ons oud verkeersofficier van justitie Koos Spee te gast.
Onze voorzitter Paul Offerman vertelde trots te zijn dat Koos Spee bereid was zijn visie op verkeersveiligheid met ons te delen. Paul en Koos hebben veel samengewerkt bij de Verkeersveiligheid Groep Nederland in tal van projecten die ten doel hadden verkeer veiliger te maken. Hierbij werd de focus zowel op automobilisten als beroepsvervoer gelegd.
Paul gaf aan dat de gemiddelde chauffeur is geen fan van Spee; Zij keken alleen naar de boetes, maar het ging Koos nooit om het spekken van de staatkas, maar om het verbeteren van de verkeersveiligheid. In de periode dat Spee verkeersofficier is geweest werd het aantal van ruim 1200 naar 600 slachtoffers gehalveerd. Helaas moeten we nu constateren dat de cijfers weer oplopen.

Koos Spee memoreert dat hij vaak Koos Flitspaal en mevrouw Flitspaal werd genoemd. In deze lezing geen verhalen over hemzelf, maar dat staat uitgebreid in het boek dat net is uitgegeven met de titel “Een flitsende carrière”. Het boek is te bestellen ad € 21,00 via https://www.verkeerdebaas.nl/een-flits…/bestelformulier.html

Spee geeft aan dat verkeersveiligheid een win-win-situatie moet zijn. Op dit moment betreuren wij twee doden per dag en 300 gewonden. Voor velen een ver van mijn bed show, dus weinig belangstelling van de pers. Het aantal slachtoffers stijgt. In 2018: 678 doden en 22.000 gewonden. In 95% is de oorzaak gedrag van mensen. Nederland is qua verkeersveiligheid in Europa van plaats 2 gezakt naar de 11e plaats met minste verkeersslachtoffers. In de 90er jaren kwam iedereen naar Nederland kijken hoe wij het deden. Dat is nu niet meer aan de orde. Steeds minder liggen oorzaken van verkeersincidenten bij de infrastructuur of techniek. nee. Bijna altijd oorzaak bestuurder.

De betere infrastructuur (44%) helpt de bestuurder. Wil je wat doen aan gevaarlijke wegen, dan moet je de wegen aanpassen, bijvoorbeeld met hogere vangrails waardoor auto’s niet op verkeerde weghelft kunnen komen. Ook woongebieden aanpassen. stoepen, verhogingen en zebrapaden. Niet op de weg schrijven, maar op opvallende borden en suggestiestroken, die zorgen voor een lagere snelheid.


Spee wil matrixborden overal uitvoeren met rode rand. Dan werkt de controle. Niet als het matrixborden zijn zonder rode randen die door automobilisten niet als dwingend worden ervaren. Hij doet een beroep op wegbeheerders: voorkom ingewikkelde rotondes; verbeter de infrastructuur. Rotondes zijn over komen waaien vanuit Frankrijk. Hier: de turbo-rotonde. Risico op verwarring, maar eenvoudige rotondes werken ook niet altijd. Een regenboogzebrapad lijkt leuk, maar levert onduidelijkheid op en is juridisch onhoudbaar als voetgangersoversteekplaats. Geen voorrang want een V.O.P. moet zwart/wit zijn.

De bijdragen aan verkeersveiligheid; handhaving en communicatie (28 %) voertuigen veiliger 15 %; technologische ontwikkelingen 13%.

Koos Spee: Handhaving moet sluitstuk zijn. Eerst alle andere voorwaarden scheppen voor veilig verkeer. Waar veel verkeersslachtoffers vallen moeten we het accent leggen. Projectmatige aanpak, samen met politie, OM en bestuur/wegbeheerders helpt echt.
Ook maatregelen als helmplicht, gordel, roodlicht-, alcohol-, en snelheidscontroles helpen om het aantal slachtoffers te beperken. Het grote probleem nu is afleiding. Denk aan het telefoneren en appen tijdens het rijden. Investeren in controleapparatuur levert hetzelfde geld zeker weer op; of in boetegeld, of in minder kosten voor revalidatie/verpleging.
Na afloop van zijn betoog werden nog vel vragen uit de groep door Koos beantwoord. Om ruim 20:15 uur gingen we na een zeer interessante avond weer veilig op weg.