© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bestuursoverdracht 1 september

Na een try out tijdens onze laatste zomeravond activiteit vorige week was het vrijdag 1 september hét moment dat wij de feestelijke bestuursoverdracht konden vieren ten huize van onze nieuwe voorzitter Gijs Visser. Gijs heeft ten tijde van zijn inkomend voorzitters-periode een deal gesloten met Marian Visser (geen familie ) om gedurende 2 jaar elkaar bij afwezigheid te vervangen, waarbij het komend jaar de lead ligt bij Gijs met Marian als inkomend voorzitter en volgend jaar dus bij Marian. Hiermee kunnen ze beiden voldoende voor continuïteit zorgen zonder dat ze altijd verplicht beschikbaar moeten zijn.

J:\Mijn documenten\Paul\Rotary Almere Weerwater\Foto's\20210901 Bestuursoverdracht\WhatsApp Image 2021-09-05 at 13.29.30 (4).jpeg


We waren met grote getale aanwezig en Amber, de dochter van Marian Visser had voor een verrassend lekker vegetarisch buffet gezorgd, met vooraf een heerlijke pompoen-soep. Uiteraard werden alle gasten verwelkomt met een heerlijk glas bubbels waarmee we direct konden toosten op een mooi clubjaar. Na het walking diner was het moment aangebroken voor de formele plichtplegingen en kon Gijs dankzij het fraaie weer in de tuin het woord richten aan de aanwezige fellows en partners. Gijs gaf aan dat het thema dit jaar is “Duurzaam denken: duurzaam doen”. Dus meer fietsen, duurzaam reizen en duurzaam eten. Daar zijn we vandaag mee begonnen. Zie het vegetarisch diner dat is geserveerd. Vervolgens was het de beurt aan Alie om de ambtsketting over te dragen met een klassiek plaatje van Seefeld, uit de tijd dat ze voor het eerst Friesland verliet voor een trainingskamp met de kernploeg in Seefeld, waar Gijs sinds dit jaar een appartement bezit.

Nadat Gijs de ambtsketting zich heeft eigen gemaakt memoreert hij een aantal zaken uit de clubhistorie zoals zijn .1e bijdrage in het jaar 2006 onder voorzitterschap van Jannie Lammers. Gijs vertoonde de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Het ene deel van de club reageerde met “linkse bangmakerij” en het andere deel van de club gaf een groot applaus. In de daarop volgende 15 jaar is er veel veranderd. Gijs zelf ziet de toekomst als een duurzame ontdekkingsreis om nieuwe ervaringen op te doen die onze manier van leven in positieve zin zullen doen veranderen, getuige de recente klimaatrapporten. Onze manier van leven en consumeren zullen volledig geherdefinieerd worden. Hoe mooi kan dit jaar worden, samen ontdekken, bewuster keuzes maken en een bijdrage leveren aan een betere wereld nu en in de toekomst! Daarna bedankt Gijs Alie Boorsma voor haar voorzitterschap onder moeilijke omstandigheden. Met haar jaarthema “hollen of stilstaan” had ze blijkbaar al een voorgevoel hoe het jaar zou verlopen. Hopelijk kunnen we dat Rotaryjaar achter ons laten, zodat we samen kunnen genieten van elkaar en het nieuwe programma.

Dat programma bestaat uit gevarieerde onderwerpen binnen het thema Duurzaam denken: duurzaam doen! Gijs noemt een aantal markante punten uit het programma: clubweekend in Maastricht, sprekers uit de politiek, het bedrijfsleven en stichtingen, bezoek Diemer-energiecentrale, Bezoek van onze zusterclub uit Maldon (GB), de Floriade en Rotary Festival. Daarbij zal er meer dan voorheen worden samengewerkt tussen de drie Rotary clubs uit Almere en dan vooral New Town, die ook Duurzaamheid als jaarthema heeft. Alie krijgt van Gijs namens de club als dank een mooie bos bloemen. Ook Paul Offerman valt die eer te beurt omdat hij als ex oud voorzitter statutair het bestuur gaat verlaten. Uiteraard blijft Paul binnen onze geledingen en zal zich blijven bezighouden met de website, Facebook en tal van andere zaken .

Daarna richt Gijs het woord tot René van der Avoort. Nimmer was er een clublid met zo’n lange staat van dienst René was de oprichter van onze club in 97/98 en aanbrenger van de eerste 10-15 leden met 50% dames/heren. 2 jaar is René voorzitter geweest. Is hij ere lid en enige drager van de Paul Harris Fellow Award binnen onze club. Hij is ook de drijvende kracht achter de samenwerking tussen Nederland-Rusland- ten tijde van Boris Jeltsin en later Poetin. Een hoogtepunt was de organisatie van het Rode Kruisbal en het door hem zelf georganiseerde jubileum zeiltocht met aan boord van de driemaster onder aanwezigheid van de huidige minister van V&W Cora van Nieuwenhuizen. Menig keer verblijdde René ons met zijn zangkunsten, zowel a capella als met orkest. In juli 2004 pakte René de pen op om secretaris te worden van onze club. Gelukkig voor ons kan René met weinig slaap toe waardoor het naast zijn drukke baan als makelaar er veel energie in kon blijven steken. René is altijd geroemd om zijn optimisme en veerkracht, ook tijdens de financiële crises rond 2013. Hij was toen je platzak en verplaatste zich met een gammele VW Golf van € 300,00 gereed van de sloop. Het siert René, welke Rotarian zou dat doen? Er waren onderweg wel eens momenten dat hij zijn taak door wilde geven aan een ander, maar op het laatste moment ging dat dan weer net niet door. Nu inmiddels 17 jaar later gaat het dan echt gebeuren. Carli neemt na een lang proces van afwegen het stokje over. Namens de club spreekt Gijs heel veel dank voor wat hij voor ons heeft betekend! Als blijk van waardering overhandigt hij bloemen, een fles bubbels en een dinerbon. Als klapper op de vuurpijl krijgt René ook de bestuurskoffer in permanente bruikleen i.v.m. de digitale transitie van de club. Hierna was het tijd voor de koffie met een heerlijk stukje chocoladecake met frambozen en gingen de fellows later voldaan en tevreden huiswaarts.