© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Muziek zorgt voor ontspanning in coronatijd

24/06/2020

In de afgelopen weken hebben we ons ingezet om senioren en mensen met een beperking enigszins op te vrolijken. Ondanks dat de coronamaatregelen beetje bij beetje werden versoepeld, misten veel mensen in deze doelgroep nog steeds het contact met familieleden en vrienden. Met muziek hebben we dit gemis een heel klein beetje dragelijker proberen te maken.

Zo gingen we op 29 mei met DJ Dennis Pistoor en geluidsman Rob langs vier locaties van de Prinsenstichting om gezellige muziek te draaien. Daarbij werd door de bewoners van de stichting, weliswaar op anderhalve meter afstand, enthousiast met elkaar gedanst.

Op 10 juni waren we met Diny Boots uit Purmerend aanwezig bij twee Purmerendse verzorgingshuizen. Diny zong in de openlucht Nederlandstalige nummers en andere bekende nummers uit de jaren zestig van de vorige eeuw. En dat werd gewaardeerd! Er werd vanaf de balkons volop meegezongen en meegedanst.

Tenslotte werd op 24 juni een eerder succes herhaald. Er werd in samenwerking met draaiorgeleigenaar Henk Wipprecht een ‘draaiorgelestafette’ georganiseerd. Aan vijf verschillende Purmerendse (te)huizen en instellingen werd een bezoek gebracht. En overal werd het gezellig en zagen we blije senioren.

We zijn veel dank verschuldigd aan de ondernemers die dit allemaal hebben uitgevoerd en zich daarvoor vaak belangeloos hebben ingezet!