© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

HIV/Aids bestrijding via Simon Ebbing Fonds

HIV/Aids bestrijding via Simon Ebbing Fonds

Tekst en foto’s Sandra van der Meulen | 08/11/2016

Tijdens de clubbijeenkomst van 8 november 2016 mocht onze Stichting Community Services Rotaryclub Purmerend-Weidevenne een bedrag van € 36.138,45 in ontvangst nemen vanuit de Stichting Health Connections International.

De stichting Health Connections International is in 2004 opgericht en heeft tot doel gehad een bijdrage te leveren aan de mondiale bestrijding van HIV/Aids gerelateerde infectieziekten en de gevolgen daarvan onder met name gemarginaliseerde en sociaal achtergestelde groepen in de samenleving. De vergaarde kennis, kunde en resultaten vanuit deze stichting is inmiddels overgedragen aan nationale partners.

Het genoemde bedrag zal door onze stichting, geoormerkt onder de noemer 'Simon Ebbing Fonds', worden ingezet voor internationale kleinschalige goede doelen die betrekking hebben op HIV/Aids bestrijding voor moeder en kind.

Tijdens de bijeenkomst was Hennie Ebbing, echtgenoot van wijlen Simon Ebbing aanwezig om de cheque aan de voorzitter van onze Stichting te overhandigen.

C:\Users\FBN\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\collage.jpg