© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Veel handen maken licht werk bij natuuronderhoud

Veel handen maken licht werk bij natuuronderhoud

Frits Boddeman | 02/03/2013

Doorgaans laten Rotarians zich niet zomaar met een kluitje in het riet sturen. Toch trokken op zaterdag 2 maart 2013 een flink aantal leden - sommigen hadden ook hun kinderen meegenomen - onder leiding van Jelle Abma van Landschap Noord-Holland de rietlanden van het Ilperveld in.

Het Ilperveld is een uitgestrekt brak veenweidegebied, met talloze eilanden, sloten en rietkragen. Het is een rust en broedgebied voor vele bijzondere broedvogels zoals roerdomp, watersnip, blauwborst, bruine kiekendief en grutto. Verder leven er zoogdieren als de noordse woelmuis, bunzing en hermelijn. Op het gebied van planten komen bijzondere soorten voor als ronde zonnedauw.

Het begint een traditie te worden dat RC Purmerend-Weidevenne een handje helpt bij het natuuronderhoud in de eigen regio. Deze keer ging het om opruimen van gemaaid riet op enkele van de talrijke rietlanden. Eerst moest naar de plek worden gevaren, waarna we verend en soppend over de golvende veenbodem stapten; een bijzondere gewaarwording.

Per boot werd het riet naar een nabijgelegen boerderij getransporteerd voor gebruik in de koeienstal. Overigens wordt datzelfde riet later, nadat het is gebruikt en vermengd met koeienmest, weer op het land gebracht ter verbetering van de bodem. Hoe duurzaam wil je het hebben...?

Veel Rotarians brengen hun normale werkdag grotendeels door op een auto- of bureaustoel. Voor alle zekerheid werd daarom in het ontvangstcentrum, voorafgaand aan de werkzaamheden, het persoonlijk energieniveau op peil gebracht met behulp van biologische appeltaart. De uitwerking was verbluffend! Nog nooit had Jelle een groep meegemaakt die sneller opruimden dan hij kon maaien...

Na de klus waren er broodjes en soep en werd nog even gezellig nagepraat. De eerste vermoeidheidsverschijnselen openbaarden zich. Deze zomer zullen we met heel andere ogen kijken naar de wuivende rietkragen in de polders.

ZIE OOK:
Fotoalbum: Natuurwerkdag Ilperveld 01/02/2014
Fotoalbum: Natuurwerkdag Ilperveld 02/03/2013
www.landschapnoordholland.nl