© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

13 september 2017: Transgenders

13 september 2017: Transgenders

Meike van der Lippe, als Stichting Inclusief ondermeer uitgeefster van het blad Trans, gaf samen met haar mederedacteuren en tevens ervaringsdeskundigen Alex en Gabriel een explicatie over genderidentiteit.

Uit het weekbericht:

“De transgendergemeenschap bestaat uit personen die een geslachtsverandering hebben ondergaan. Sprake kan zijn van een volledige aanpassing, maar deze kan ook op onderdelen van het menselijk lichaam betrekking hebben. De genderidentiteit is reeds bij de geboorte bepaald. Die identiteit kan naar mate men ouder wordt en men deze gaat onderkennen, leiden tot de wens van geslacht te veranderen. Onbekendheid over het fenomeen leidt voor de groep tot een zeker isolement binnen de samenleving.

De oprichter en voorzitter van TransAmsterdam, Yvo Manuel Vas Dias, speelde al enige tijd met het idee een ‘transglossy’ te maken, een periodiek waarin de transgendergemeenschap zelf over kunst, cultuur en lifestyle aan het woord komt. Hij kwam in 2015 in contact met Meike die ervaring heeft met het maken van bladen voor specifieke doelgroepen. Zij opende dan ook de inleiding met geven van een toelichting op het thans voorliggende magazine. Het eerste nummer van de eerste jaargang heeft een oplaag van 3000 exemplaren. Het is nu nog een vrijwilligersproject, maar het doel is om tot een rendabele exploitatie te komen.

Transgenders hebben door hun geslachtsverandering veelal te maken met discriminatie, uitsluiting en onbegrip. Zij worden geconfronteerd met achterstelling en problemen bij het vinden van werk. Toen Meike met Yvo in aanraking kwam, drong het tot haar door dat een vorm van emancipatie van de transgenders in de samenleving noodzakelijk is. Het blad moet bij de realisatie van dit gelijkheidsbeginsel een gidsrol gaan vervullen en heeft daardoor een educatief karakter.

Alex en Gabriël gingen daarna nader in op de problematiek rond de publiciteit in de media. Veelal zijn het cisgenders die over transgenders schrijven. Dat kan leiden tot een eenzijdig beeld. Raadplegen van een deskundige is bij het schrijven van een artikel door een journalist van de massamedia daarom noodzakelijk. Dat voorkomt een verkeerde beeldvorming. Ontstaat die toch dan adviseert een van de schrijvers van een artikel in het blad ‘in de pen te klimmen, een vlog te beginnen, foto’s te maken etc.’

De betogen leidden uiteraard tot vragen en opmerkingen. Zo werd geadviseerd de populatie beter in beeld te brengen. Hoe staan ze in de maatschappij? Wat zijn hun problemen? Welke cijfers? In dat verband werd opgemerkt dat het Cultureel Planbureau onderzoek uitvoert. Dat vijf procent van de mensheid transgender zou zijn, werd betwijfeld. De sprekers merkten op dat 'harde' cijfers niet beschikbaar zijn, enerzijds omdat de groep zo divers is dat niet altijd duidelijk is wie geteld moeten worden, anderzijds omdat niet alle transgenders een medische en / of juridische geslachtsverandering doormaken en ze daardoor niet als zodanig geregistreerd staan.

In Utrecht zijn genderneutrale toiletten ingevoerd en dus voor beide groepen toegankelijk. Is toezicht aanwezig en nodig?”

Naschrift webmaster:

Het was een buitengewoon boeiende avond, mede vanwege het nog steeds wel controversiële onderwerp. Dat overigens in snel tempo bespreekbaarder begint te worden.

Het was ook een heel gezellige avond. In de bar werd nog lang nagepraat met onze drie gasten.

Het enige vooroordeel dat uw webmaster deze avond bevestigd zag worden, was dat Amsterdammers, want daar kwamen ze alle drie vandaan, inderdaad doorgaans goedgebekt zijn. Je kan ze om een boodschap sturen!!

Meike, Alex en Gabriel, zeer bedankt voor deze wondermooie avond!