© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

9 augustus 2023: Club naar Noordwijk Binnen

9 augustus 2023: Club naar Noordwijk Binnen

Ga er maar aanstaan, aan een grote groep Rotarians een historische rondleiding door Noordwijk Binnen geven…wat kun je die nou nog voor nieuws vertellen over hun eigen dorp…. Maar dat lukte Maria van der Pijl en Marian Verkade, gidsen van de stichting Oude Dorpskern, heel goed.

We verzamelden in het historische Hof van Holland om daarna in twee groepen opgesplitst te worden. Uw webmaster had een vrij forse wandeling in gedachten, en was daar mentaal ook geheel op ingesteld, maar uiteindelijk hoefden we in de anderhalf uur die er voor uitgetrokken was, niet verder te komen dan een paar honderd meter. Zo bomvol historie zit de Voorstraat immers. Ik was ingedeeld in de groep van Marian, maar beide groepen bezochten dezelfde plaatsen en ik veronderstel dan ook dat in beide groepen hetzelfde verhaal verteld werd. Hieronder zal ik een aantal punten aangeven, die in elk geval mij niet bekend waren. Er werd uiteraard nog heel veel meer verteld.

De Jeroen: De toren is altijd overheidseigendom geweest, de latere kerk is indertijd door de protestanten van de katholieken “afgepakt”, nou ja, een heel groot deel van de bevolking werd verplicht protestants en deze kerk dus ook. Toen de katholieken hem uiteindelijk, toen het katholicisme weer mocht, weer “terug” wilden, kregen ze die niet, maar moesten ze genoegen nemen met een somme gelds, waarvan ze de nieuwe naastgelegen St. Jeroen hebben gebouwd.

Het gemeentehuis: Een kopie staat in Woerden. Voor het ontwerp was niet betaald en dat leverde nog heel wat juridische strubbelingen op, tot aan de Tweede Kamer, wat uiteindelijk leidde tot de invoering van de Auteurswet 1912.

De dorpspomp: is ooit vanwege de aanleg van de trambaan een paar meter verplaatst. Links van de pomp is de verblijfplaats van de lokale dorpskat. Die lag daar ook nu weer op een hele berg bladeren te dutten. Of wat katten verder zoal doen.

De doelensteeg, die leidt naar de Broederschap of het Gilde van St. Joris: een zeer oud met veel mystiek en andere geheimzinnigheid omgeven genootschap waar onze halve club (dus) lid van is. Er wordt daar elke vrijdagavond nog steeds met voetbogen geschoten en daarom mag je er die avond niet naast parkeren, omdat er wel eens pijlen zouden kunnen afzwaaien. Jacoba van Beieren heeft er nog eens tegen de verwachting in heel succesvol geschoten en onze gids veronderstelde schertsenderwijs dat dat er toe bijgedragen zou kunnen hebben dat toen besloten is nooit vrouwen toe te laten.

Wie meer over het gilde wil lezen: https://www.sintjorisnoordwijk.nl/pages/broederschapofgildevansintjoris.php

De Franse kostschool en het naastgelegen oudste stenen huis van Noordwijk: Van dat laatste staat de voorgevel naar achter geheld, omdat het huis aanvankelijk bedekt was met riet, maar later met de toen in zwang rakende dakpannen, die uiteraard veel zwaarder waren en de muren moeite hadden het te dragen. In dit van historie krakende pand was tot voor redelijk kort (kort als je het afzet tegen de totale geschiedenis van de mensheid) nog taxibedrijf Verhart gevestigd, met voor de deur twee benzinepompen… Marian toonde een foto daarvan en het is werkelijk een wonder dat het allemaal nog goed gekomen is met dat huis.

Hoek Heilige Geestweg / Schiestraat: daar is een bruggetje. Nooit gezien. Er lopen veel ondergrondse watertjes door Noordwijk Binnen, bedoeld voor de afwatering naar het achterland.

En toen weer terug naar het Hof van Holland.

Het was een heel mooie avond, die eindigde met een unieke clubborrel op het terras van het Hof van Holland in de eveneens unieke historische Voorstraat.

Dit pand op de laatste foto ligt aan de Offemweg. De Offemweg heette vroeger Achterom, omdat het bedoeld was als “achterom” voor de chique Voorstraat. Maar toen er ook steeds betere huizen langs de Achterom gebouwd werden, werd de naam op verzoek van de bewoners gewijzigd in Offemweg.

Inkomend voorzitter Govert Ramselaar reikt onze traditionele vuurtoren uit aan onze gidsen: