© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

5 maart 2014: Levensbericht

5 maart 2014: Levensbericht

Van het levensbericht wordt traditioneel geen verslag gedaan, laat staan dat er op een website iets over mag verschijnen. Tenzij het natuurlijk gaat om iets wat ook voor de buitenwacht interessant is en geen vertrouwelijkheden bevat. Zoals in dit geval de legendarische TLV !!

Uit het weekbericht:

---------------

“….vermeldde in zijn levensbericht  dat zijn eerste functie als diensplichtig officier bestond uit het zijn van Pelotonscommandant van een peloton TLV's 106mm (8 vuurmonden met 56 man personeel). Verder gaf hij aan dat de TLV 106 mm het belangrijkste anti-tank-wapen van de Pantserinfanterie was en dat het toentertijd als een geducht wapen werd beschouwd o.m. vanwege zijn vermogen om pantserstaal van 40 cm dikte te doorboren (door  de toepassing van het zogeheten "Holle Lading Principe") en aldus de tank en diens bemanning van aanzienlijke afstand geheel uit te schakelen. Dat laatste werd door een zeer achtenswaardig clublid oprecht in twijfel getrokken en was naar diens oordeel zelfs volstrekt onmogelijk; hij ging daarin zelfs zover dat hij veronderstelde dat de spreker cm's met mm's verwarde....

Uit dit plaatje, waarin interessante informatie wordt gegeven over dit bijzondere wapen, ontleend aan de officiele documentatie van de Koninklijke Landmacht, blijkt dat het pantserdoorboringsvermogen op meer dan een km afstand wel degelijk 40 cm staal bedraagt.”

----------------