© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

8 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst

8 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst

In het tamelijk nieuwe strandpaviljoen Nomade hield Rotaryclub Noordwijk en Omstreken weer zijn jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

En natuurlijk met de nieuwjaarspeech van onze voorzitter Gert Wiebing:

Afbeelding met persoon, man, kleding, dragen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Lieve Dames en Heren, beste vrienden,

Welkom allen voor onze eerste vergadering van het nieuwe jaar. We zijn hier allemaal

feestelijk uitgedost, bij elkaar gekomen om dat nieuwe jaar in te luiden. Voor Rotary is dat

een beetje vreemd, want het Rotary-nieuwjaar begint op 1 juli. Maar halverwege het

Rotary-jaar is dit toch een mooie gelegenheid om stil te staan bij wat Rotary betekent en hoe

wij dat invullen. Dit jaar is een lustrumjaar. 40 jaar geleden is deze club gestart. Ik kon dat

allemaal opzoeken op onze site, die - het kan niet genoeg gezegd worden- zo fantastisch

wordt bijgehouden door Piet. Het eerste weekbericht dateert van 29 augustus 1979. De club

was toen nog niet officieel opgericht. Dàt gebeurde op 12 december in de Witte Raaf. Er

waren 24 leden en het bericht vermeldt een attendance van 100%. Blijkbaar was dat ook

toen het vermelden waard. Van die 24 leden zijn er nu nog steeds 7 lid! Op 29 maart van

1980 werd het charter uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een groot feest met veel genodigden.

Een Balkanorkest, beschuit met muisjes en champagne. De voorbereidingsstukken

vermelden dat er een roll-call moest komen die een zekere correlatie diende te hebben met

het Balkanorkest. Hoe, vraag ik me dan af? Dat vermelden de annalen niet. Misschien kan

een van de oudgedienden dat nog vertellen. Dat alles was 40 jaar geleden. In die tijd was ik

net aan mijn studie Bouwkunde begonnen. Ik heb toen nooit kunnen vermoeden dat ik me

later bij dit illustere gezelschap zou aansluiten, en het zelfs zou schoppen tot voorzitter. Dat

voorzitttersjaar is dus al weer halverwege. Zoals een goed voorzitter betaamt, had ik me een

aantal zaken voorgenomen. Maar wat gaat dat jaar snel! Voor ik Boe kon zeggen was het

alweer 1 januari. Wat ik me dan precies had voorgenomen, zal ik jullie misschien aan het

eind van het jaar nog wel eens vertellen. Hoewel, het meeste is wel bekend, en laat zich

eigenlijk bondig samenvatten in het thema van dit jaar: Enthousiasme en Betrokkenheid. En

dat hebben we! Want er staan nog een aantal mooie dingen te gebeuren. Het 8e lustrum

wordt in besloten kring gevierd op een eiland in het noorden in het weekend van 4 april. Dat

eiland-gevoel test de saamhorigheid. De boot vertrekt pas weer als we het echt niet meer

met elkaar uithouden. Maar ons wijnpreuvenement op 24 mei wordt zo open mogelijk

gevierd. In het kader van ons lustrumjaar zorgen we voor een extra boost, door het samen te

laten gaan met een oldtimer-gebeuren. Dit vindt plaats op Landgoed Calorama. Kijk, daar

laten zich vooral ons enthousiasme en onze betrokkenheid zien. Iedereen staat in de

startblokken, of is al ruim van start gegaan. Met dank aan onze wijncommissie, en vooral aan

Evert Jan. Ik denk dat dit evenement een opmaat kan zijn voor een groots, jaarlijks

terugkerend spektakel. Het doel is uiteraard geld inzamelen, voor goede doelen. Ik heb het al

eerder ter discussie gesteld: Met welke goede doelen willen wij het verschil maken? En met

welke acties willen wij het verschil maken? Dit zal in het komende half jaar ook nog aan de

orde komen in ons programma. Rotary wil zich op allerlei manieren wil inzetten voor de

samenleving. Aan ideeën ontbreekt het ons niet. Waar het gevaar schuilt, is het feit dat we al

40 jaar bestaan. De dynamiek neemt af naarmate we ouder worden. Persoonlijk, maar ook

als club. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven vernieuwen, met nieuwe frisse leden,

met hernieuwd enthousiasme en nieuwe inzet, en met de kansen die het nieuwe jaar ons

geeft!

Allen een gelukkig en betekenisvol nieuwjaar gewenst!