© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

23 febr 2011: RC Noordwijk e.o. schenkt € 3.500 aan voedselbanken

23 feb 2011: RC Noordwijk e.o. schenkt € 3.500 aan voedselbanken

voedselbanken.jpg

Clubvoorzitter Frans van Loenhoud overhandigde in ons eigen clubgebouw aan mevrouw Van der Gugten (Voedselbank Katwijk) en aan de heer De Leeuw (Voedselbank Noordwijkerhout) cheques van elk € 1.750,-- Deze voedselbanken “bedienen” ook Noordwijk.

Het betreft hier de opbrengst van de afgelopen Sinterklaasactie. Omdat sommige clubleden dermate goede relaties met de Goedheiligman onderhouden en zij er daarom voor kunnen zorgen dat de enige echte Sinterklaas op bezoek komt, zijn veel gezinnen bereid daarvoor iets extra’s te doneren.

Uit het weekbericht van 23 februari 2011:

De rest van de avond staat in het teken van de voedselbank. Aan het woord komen dhr. de Leeuw van de afd. Noordwijkerhout van mevr. v/d Gugten van de afd. Katwijk.

De eerste voedselbank in Europa ontstond in Frankrijk in 1984. Inmiddels bestaan ze al in 17 landen en werken samen in de Europese Federatie van Voedselbanken.

HOOFDDOELSTELLING : Tegengaan van verspilling van levensmiddelen

Tegengaan van armoede

Geen mensen in loondienst, 100% vrijwilligers

De beide inleiders gaven een goede impressie over de behoefte en de cliënten waarover in de bijlage te lezen is. Vragen uit de vergadering :

Over het AANMELDEN en welke CRITERIA er worden gehanteerd werden de meeste vragen gesteld, want we denken dat er al zoveel instanties zijn die zich bezig houden met hulpverlening aan de zwakkere in de samenleving.

Deze hulp is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven in situaties waar de gemeentelijke instanties nog geen oplossing hebben. Zoals bij financiële problemen waarbij te denken valt aan privé faillissement, echtscheiding waarbij één partner achter blijft met een grote schuld en ook mensen die totaal niet met geld kunnen omgaan.

Men praat echt over noodhulp, waarbij men de privé maandelijkse uitgaven en inkomsten bekijkt : Alle inkomsten van het huishouden inclusief zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget worden opgeteld. Daarvan worden afgetrokken de vaste lasten (huur,energie,telefoon, schuldaflossingen en verzekeringen). Het bedrag dat overblijft moet gelijk of lager zijn dan de onderstaande bedragen :

eenpersoonshuishouden euro 175,=

Meer volwassenen vanaf 18 jaar euro 60,=

Kinderen t/m 12 jaar euro 25,=

Kinderen 13-18 jaar euro 50,=

Kinderbijslag blijft buiten de berekening, dient om kosten zoals schoolgeld etc. te betalen.

Dat de organisatie niet pemperend bezig is, blijkt uit het grote verloop van de clienten.

Conclusie : een organisatie die zeer goed werk doet en overschotten uit de consumptiemaatschappij efficiënt en doelmatig bij mensen brengt die het echt nodig hebben.

Onder een applaus van instemming reikt de Vz 2 cheques van ieder euro 1750,= uit.

Naast deze geldelijke steun zou ik willen oproepen om in eigen omgeving alert te zijn en eventuele overschotten aan deze organisatie te doen toekomen.

Voedselbank katwijk gestart juni 2006.

Valt onder bestuur van Voedselbank Leiden, functioneert verder zelfstandig en hebben een eigen bankrekening. Controle boekhouding vanuit Leiden.

Begonnen in 2006 met 5 pakketten , laatste jaren tussen de 50 en 60 pakketten.

2010 begonnen met 52 pakketten, 91 erbij en 88 eraf.

Begin 2011 gestart met 55 pakketten.

Begin 3 studenten maatschappelijk werk voor de intake gesprekken.

Hierbij kwam de problematiek naar voren. Hieruit is project ‘broodnodig’ ontstaan.

In samenwerking met de gemeente een aantal zaken aangepakt, oa het opzetten van ‘papierenbrigade’ door de gemeente, waardoor mensen in de gemeente geholpen worden met het invullen van de formulieren.

Eén van de maatschappelijk werkers is dit werk (project broodnodig) blijven doen voor de hele gemeente Katwijk Tevens is zij elke vrijdag aanwezig op de voedselbank om event. problemen direct op te lossen. Zij werd in 1e instantie betaald door de gemeente, later door Valent.

Henk heeft een aantal voorbeelden genoemd van mensen die van de voedselbank gebruik maken, heb ik nu weggelaten.

Schulden hebben is niet altijd schuldig zijn, zie onderstaande voorbeelden

Schrijnende situaties:

Na overlijden achterblijven met een enorme schuld waarvan de man niet op de hoogte was,

Overlijden kind, begrafeniskosten niet kunnen betalen.

Scheidingen, waarvan de partner de inhoud van de bankrekening meeneemt.

Donaties: De voedselbank is afhankelijk van donaties.

Wij zijn alleen maar een doorgeefluik, zonder giften kunnen we niet delen.

De huur van het pand wordt betaald door de gemeente.

Veel steun vanuit de Katwijkse gemeenschap, met name de kerken zijn zeer betrokken bij de voedselbank..

Groente wordt gehaald op de Amsterdamse markt tegen zeer gereduceerde prijzen, dat betekent 4 dagen groenten en fruit voor ongeveer € 1.- per voedselpakket.

Verder hebben we zelf onze afhaaladressen voor brood, haring, makrelen etc.

Verdere acties Voedselbank Katwijk:

Gratis verstrekken van kleding

Gratis gebruik maken van de kapper 1x in de 6 weken

Taarten worden gebakken voor de verjaardagen en het Vieren van Sinterklaas met de kinderen. We sparen hier het hele jaar nieuw gegeven kinderenspeelgoed voor.

Kinderen krijgen voor hun verjaardag tegoedbon en een traktatie voor school