© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

24 februari 2016: Satellieten !!

24 februari 2016: Rotaryclub Noordwijk en Omstreken laat zich bijpraten over satellieten

Ons clublid Martin Johansson is werkzaam bij Esa/Estec. Hij is daar nauw betrokken bij het satellietprogramma van onze Europese ruimtevaart organisatie.

Martin legde uit welke ontwikkelingen gaande zijn.

Satellieten kunnen door verbeterde techniek steeds kleiner worden, ze worden steeds vaker ook commercieel gebruikt, het wordt daardoor betaalbaarder, er komen er dus steeds meer (“enige duizenden inmiddels” zei Martin), ze worden slimmer en kunnen zichzelf, of vanaf de aarde aangestuurd, aanpassen.

En ze gaan ons (dus) ook op steeds meer terreinen van dienst zijn.

Paradepaardje van Esa/Estec is het Galileo-project. Werken we nu nog met het Global Positioning System van de Amerikanen, op heel korte termijn zal Europa zijn eigen systeem hebben en kan de navigatie in onze auto’s ook op Galileo draaien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een betere weergave van het besprokene (uit ons weekbericht):

Naar het oordeel van uw schrijver een verrukkelijk thema, dat politiek bezien ietwat besmet is geraakt, omdat een Minister van Financiën de ruimtevaart ooit gekwalificeerd heeft als wel erg duur vuurwerk. Het was een erg goede Minister van Financiën, maar zijn beoordeling van nut en noodzaak van de ruimtevaart was (en is nog waarschijnlijk) wat aan de primitieve kant.

De actualiteit van de satelliet laat zich als volgt samenvatten:

-

Satellieten zijn kleiner en goedkoper geworden

-

De ingebouwde sensoren zijn sterk verbeterd; zo worden satellieten ingeschakeld bij de dijkbewaking en via driepuntsmetingen kunnen verschuivingen van 1 mm gesignaleerd worden. De vraag is dan wel wat doe je dan als bestuurder? Wakker liggen? Bij 10 mm gaan nadenken?

-

Sensoren worden al volop ingeschakeld in de agrarische sector, waar onbemande tractoren gestuurd door GPS hele polders omploegen en waar de groei en beregening via satelliet gevolgd c.q. gestuurd worden. Overigens: de dijk in duin in Noordwijk, en waarschijnlijk ook in Katwijk, is geheel GPS gestuurd aangelegd, zowel v.w.b.  de kromming, de diepte als de helling

-

Satellieten hebben tegenwoordig eigen computers met rekencapaciteit aan boord, waardoor de verworven data al aan boord bewerkt kunnen worden voor de terugzending naar de aarde

-

Meer in het algemeen verschuift het gebruik van satellieten van communicatie sec naar data communicatie;

-

Satellieten zijn v.w.b. hun software in de ruimte aanpasbaar en programmeerbaar

De schier onbegrensde toepassingsmogelijkheden gecombineerd met de bovenstaande ontwikkelingen verklaren dat er op dit moment al duizenden satellieten in de ruimte werkzaam zijn.

ESA, European Space Agency, waarvan Estec in Noordwijk de grootste nederzetting is, wordt meer en meer commercieel, ook vanuit budgettaire noodzaak.

Dat zal zeker te merken zijn als Galileo volgend jaar operationeel wordt. Galileo wordt het Europese GPS en zal v.w.b. accuraatheid en betrouwbaarheid  superieur aan GPS zijn. Inmiddels zijn er al 12 satellieten in de baan en er volgen nog 6. Wij kunnen niet wachten op de beschikbaarheid!!! Vanzelfsprekend zal de eerder genoemde Minister van Financiën geen toegang tot Galileo krijgen.

Een mooie inleiding, die de oorspronkelijk aangekondigde inleiding geheel deed vergeten. Uw schrijver was met name geïmponeerd door de weergave van de bodem van de Waddenzee rond Terschelling.  Om in te lijsten.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------