© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

16 oktober 2019: Noordwijk Dementievriendelijk

16 oktober 2019: Noordwijk Dementievriendelijk

Rotaryclub Noordwijk en Omstreken hoort over het project Noordwijk Dementievriendelijk.

Uit ons weekbericht:

“Daarna werden de drie sprekers ingeleid. Sandra de Jonge en Nienke Schradde van Dooren van Groot Hoogwaak en Marianne Stokkermans van Huis ter Duin. Zij zouden gaan spreken over het dementievriendelijk maken van Noordwijk. Het ging dan ook niet zozeer om de ziekte zelf, maar meer om hoe er door de omgeving mee wordt omgaan. Marianne Stokkermans was erbij omdat Huis ter Duin het eerste hotel in Nederland is met het predikaat dementievriendelijk. Aanleiding daarvoor was een gaste van drie of vier jaar geleden die dementieverschijnselen begon te vertonen, waar het personeel aanvankelijk niet goed mee om kon gaan. Er waren toen ook nog geen trainingen. Contact werd gelegd met Noordwijk Dementievriendelijk en dus met Sandra. Die had dat namelijk als schoolproject opgezet. Er zijn toen ook werksessies geweest bij Huis ter Duin, waar ontzettend veel belangstelling voor was. Dat heeft allemaal geresulteerd in een, wat Noordwijk in elk geval betreft, omslag in het denken over mensen met dementie.

Op www.samendementievriendelijk.nl kun je er alles over lezen. Daar vind je ook gratis online trainingen van hooguit een kwartiertje, die je kunt volgen, of die je je personeel kunt laten volgen, om beter om te kunnen gaan met dementieverschijnselen bij anderen.

Of bij jezelf, kon je de zaal horen denken….want dat dacht iedereen natuurlijk: zou mijn partner of ik het ook gaan krijgen? Er zijn nu al bijna 300.000 Nederlanders die aan een of andere vorm van dementie lijden en dat wordt steeds meer. Als ik het goed bereken, zou dat betekenen dat er ongeveer 700 Noordwijkers (van het nieuwe grotere Noordwijk dus) met een vorm van dementie zijn. En omdat er met name aan de dure kust relatief meer ouderen zijn, kon dat aantal nog wel eens veel hoger zijn. Dementie kan ook al beginnen als je nog geen 50 bent. Doorgaans leven mensen 8 jaar met een vorm van dementie, waarvan 6 jaar zelfstandig.

Het voert te ver om alles weer te geven wat besproken is. Sandra vertelde hoe zij haar project handen en voeten heeft weten te geven en Nienke hoe zij bij acute urgentie huisbezoek aflegt (“we worden altijd te laat ingeschakeld”). We hoorden dat rust en structuur voor patiënten van essentieel belang is. Wijzig hun levensgewoonten niet, dring ze geen vakanties op, laat ze niet verhuizen, maar laat ze wel zo lang als mogelijk participeren in het gewone leven”.

De avond haalde overigens ook de lokale pers: https://www.blikopnoordwijk.nl/item/11979-thema-avond-over-dementie-bij-de-rotary-noordwijk-en-omstreken