© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

27 juni 2012: Meervoudige bestuurswisseling

27 juni 2012: Meervoudige bestuurswisseling

In de serre van Beachclub de Branding vond de bestuurswisseling plaats. Een meervoudige bestuurswisseling, want niet alleen legde Voorzitter Cor zijn functie neer, maar ook Secretaris Jaap.

In de laatste minuten van zijn voorzitterschap bedankte Cor Jaap voor het vele werk dat hij de afgelopen 15 jaar als secretaris voor de club heeft verricht.

En vervolgens werd het tijd om de nieuwbakken voorzitter Evert Jan Bonnike de voorzittersketting om te hangen:

(links de nieuwbakken inkomend)

De maidenspeech van onze nieuwe Voorzitter, die zal proberen het gehele jaar uit te zitten zonder leesbril: