© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

8 mei 2015: Ridder Jansen

8 mei 2015: Ridder Jansen

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Bloemententoonstelling Keukenhof heeft ons clublid Walter Jansen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Walter ontving de onderscheiding op vrijdagmiddag 8 mei 2015 uit handen van burgemeester Jan Rijpstra in het Concertgebouw te Amsterdam. Dat was tijdens het jaarlijkse inzendersfeest van Keukenhof, een bijeenkomst voor de honderd bollenkwekers die de zeven miljoen bollen hebben geleverd aan het park.

Walter heeft in het verleden een aantal bestuurlijke functies vervuld. Zo is hij lid geweest van het dagelijks bestuur vereniging Deltametropool, voorzitter van de Kring Bedrijven Bloembollenstreek (KBB) en lid van het Directeurenberaad van de Vereniging van Bloemenveilingen Nederland. Sinds 2001 was hij voorzitter van de Raad ven Bestuur van Bloemententoonstelling Keukenhof.

Ander mooi nieuws is dat de Keukenhof dit jaar onder bezielende leiding van Walter meer bezoekers getrokken heeft dan ooit, meer dan een miljoen. De Keukenhof is nog tot en met zondag a.s. geopend. Uw scribent was er gisteren en er zijn nog volop schitterende bloemen te bewonderen!