© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

15 juli 2020: Over testamenten

15 juli 2020: Over testamenten

Rotaryclub Noordwijk en Omstreken heeft twee oud-notarissen in de gelederen. Bart van Leeuwen (inmiddels 86) en Frans van Loenhoud.

Bart was ooit de eerste notaris in Noordwijkerhout en heeft zijn standplaats overgedragen aan Frans, die op zijn beurt wegens pensionering zijn standplaats eind 2019 heeft overgedragen aan Noëlla van Dijk. Notaris in Noordwijkerhout, wat tegenwoordig (weer) Noordwijk is.

Afbeelding met persoon, binnen, person, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met persoon, binnen, gordijn, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

(v.l.n.r. Frans van Loenhoud, Noëlla van Dijk en Bart van Leeuwen, in de Keizerzaal van Huis ter Duin)

Het was een heuglijke avond, want Noëlla hield in aanwezigheid van onze twee oud notarissen een mooie voordracht over het belang van het maken van een testament. Drie generaties dus. En Noëlla liet dan ook weten dat ze wel vaker voordrachten houdt, maar dat de aanwezigheid van Bart en Frans dit keer wel voor enige zenuwachtigheid vooraf had gezorgd.

Het is gelukkig allemaal goed verlopen en de club werd uitvoerig bij gepraat over het belang een testament te maken. Het ging om twee soorten testamenten. Het “gewone” testament, waarbij iemand bepaalt waar zijn vermogen na overlijden naar toe gaat en het levenstestament, wat eigenlijk geen testament is, maar een volmacht aan een ander om namens de volmachtgever te handelen als de volmachtgever dat zelf niet meer kan.

Het maken van een “gewoon” testament is zinvol als je je vermogen niet conform de wettelijke bepalingen na je overlijden wil nalaten. De wet is vrij simpel, maar het menselijk leven niet altijd. Bijvoorbeeld, nu het niet ongewoon is om na scheiding te hertrouwen, kan iemand er belang bij hebben te bepalen dat het vermogen niet uiteindelijk ergens terechtkomt waar je dat niet wil. De ex van je nieuwe partner bijvoorbeeld. Of een (buiten)echtelijk kind waar je niet van af wist. Of, als je geen kinderen hebt, bij de familie van je partner. En denk daarbij ook eens aan de situatie dat beiden overlijden bij een ongeluk en dat dan bepalend is wie als eerste is overleden…..dan gaat alles naar de partner van de overledene en als die partner overlijdt (misschien maar een kwartiertje later) alles vervolgens naar diens familie, als je samen niets geregeld hebt.

Het heeft ook grote fiscale consequenties hoe je het een en ander regelt trouwens. En het is ook wel handig om te kiezen voor een bepaald rechtstelsel, als je verschillende nationaliteiten hebt en/of belangen in meerdere landen. Kortom, ga naar een notaris. En wat de club betreft, ga naar Noëlla in Noordwijkerhout: https://www.notariskantoorvandijk.nl/

En dan is er het levenstestament (eigenlijk dus een zorgvolmacht). Dat wordt steeds actueler, nu helaas steeds meer mensen weliswaar ouder worden, maar op enig moment soms niet meer goed kunnen nadenken. Zo’n levenstestament bepaalt dan dat een ander namens de volmachtgever kan beslissen. Het is niet zaligmakend, zo’n levenstestament, maar het kan aanzienlijk helpen als een handeling van de volmachtgever nodig is, die hij/zij niet meer zelf kan verrichten. Bijvoorbeeld het verkopen van de woning, om vervolgens in een zorginstelling te gaan wonen.

Wat uw schrijver wel wist is dat een notaris geen akten mag opmaken als hem of haar duidelijk is dat de betrokkene zijn of haar wil niet meer kan bepalen. Wat uw schrijver niet wist, is dat een notaris bij twijfel dan een test doet om te bepalen of dat zo is. Het is ook voor notarissen een groeiend probleem aan het worden.

Dit zo lezende, zou de lezer kunnen denken dat het maar een saai juridisch verhaal was wat Noëlla ons voorhield, maar niets is minder waar. Onze spreekster wist er een mooie voordracht van te maken, doorspekt met leuke anekdotes, en haar publiek luisterde geboeid. Na afloop waren er dan ook zeer vele vragen. Altijd een goed teken.

Noëlla houdt van haar vak, weet er alles van en wist dat goed over te brengen. De twee oud-notarissen glunderden dan ook van trots.

Na afloop kreeg Noëlla van onze toch nog tamelijk kersverse voorzitter Martin Johansson de traditionele vuurtoren uitgereikt:

Afbeelding met persoon, binnen, vasthouden, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het was weer een schitterende avond.

Afbeelding met tafel, binnen, persoon, mensen

Automatisch gegenereerde beschrijving