© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

29 mei 2024: Donatie aan Oude Dorpskern

29 mei 2024: Donatie Oude Dorpskern

Rotaryclub Noordwijk en Omstreken heeft op woensdag 29 mei 2024 een donatie gedaan aan de Oude Dorpskern Noordwijk ten bedrage van 2.250,-- euro. Een van de activiteiten van die culturele vereniging is de organisatie van de periodieke Torenbeklimming van de toren van de Oude Jeroen.

Er is al een AED van gekocht. Er hing er al een, maar dan wel beneden. Niet geheel onlogisch werd het gewenst geacht om ook boven in de toren een AED beschikbaar te kunnen hebben en dat is nu het geval.

En natuurlijk werd de club getrakteerd op een torenbeklimming. Onder leiding van Hans van den Berg, geestelijk vader van de torenbeklimming. Wij kregen de korte rondleiding, in tijd dan, niet in het aantal treden. Dat bleef toch echt 147, wist een clublid.

Iedereen heeft die toren natuurlijk al een of meerdere keren beklommen, dus is het tamelijk overbodig om er verslag van te doen. Maar voor de enkeling die het dan nog nooit gedaan heeft wordt het dan maar wel gedaan.

De tocht naar boven begon beneden. Alwaar geheel vers van de pers en nog niet eens officieel geopenbaard achter de ingang de een paar jaar geleden gevonden schedel van Jeroen bezichtigd kon worden, onder een glazen afdekplaat. Nee, niet weer zo’n schedel, zal de lezer nu uitroepen. Zeker de lezer die zich nog goed herinnert dat, toen nog burgemeester, Harry Groen als 1 aprilgrap ook al een schedel van Jeroen aan het volk presenteerde. Dat was de slechtste 1 aprilgrap aller tijden, want tot op de dag van vandaag beseft half Noordwijk nog niet dat dat een 1 aprilgrap was… Anderen vinden dat dan juist weer een prima 1 aprilgrap. Enfin, deze schedel was waarschijnlijk tot de beeldenstorm “gebruikt” als relikwie voor de bedevaartgangers. Of die van Jeroen is…wie zal het zeggen.

Ook op de begane grond een schilderij van de Oude Jeroenskerk, waarvan de club weet dat het veel mooiere originele exemplaar in een museum in Göteborg hangt. De club heeft trouwens nog pogingen ondernomen te onderzoeken of dat schilderij niet van dat museum kan worden gekocht, maar dat willen ze niet. Musea verkopen natuurlijk ook niet snel iets. Daar zijn het musea voor.

Jammer. Maar gelukkig mochten we daarna snel de toren in. Op de eerste verdieping staat de indertijd door de club geschonken klokkenstoel (het houten geheel waar een klok in hangt), met bijbehorend bordje dat wij die klokkenstoel geschonken hebben.

De toren heeft ook twee celletjes, waarin je in afwachting van je rechtszaak in ondermeer het later zo genoemde Hof van Holland werd opgesloten. Ze deden vroeger niet aan gevangenisstraffen, maar weer wel aan lijfstraffen. Het kwam gisteren niet aan de orde, maar Noordwijk had vroeger ook een heuse geselpaal. Die staat nu ergens in de opslag van een Leids museum, maar stond vroeger op een plek, ruwweg links van waar nu de nieuwe Jeroen staat en waar nu een tuin is.

(Uit De Amstelbode van 27 oktober 1925)

Een verdieping hoger kwamen we bij het carillon. Vier klokken hangen daar en van Hans hadden het er ook zes mogen zijn, maar vanuit de directe omgeving zijn er tegen uitbreiding nogal wat bezwaren geuit.

Weer een verdieping hoger kwamen we bij de vier grote klokken. Het was precies kwart voor zes en Hans waarschuwde voor het enorm harde geluid dat komen zou. Maar dat bleef uit, zodat Hans moest constateren dat de koster de stroom eraf gehaald had, omdat er een schilder aan het werk was geweest, die je niet gaarne elk kwartier een hartaanval wil bezorgen. Ook al hangt de toren nu vol met AED’s.

En toen dan eindelijk op de torentrans. In de verte zagen we Katwijk liggen. Wie wil weten wat er nog meer te zien is (spoiler: alles tot in de verte), gaat maar weer eens naar boven als het kan.

De klimmers begaven zich na afloop naar het naastgelegen Hof van Holland, wat vroeger dus de lokale rechtbank was, om de inmiddels ontstane dorst te laven en een voedzame maaltijd tot zich te nemen.

Wie meer wil lezen over de toren en de Oude Jeroen, of gewoon wil weten wanneer de toren beklommen kan worden, kijke hier: https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/torenklimmen-jeroenskerk//