© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

26 juni 2019: installatie Jelle Smit

26 juni 2019: Installatie Jelle Smit

Tijdens de bestuurswissel installeerde scheidend voorzitter Piet Peeters ons nieuwste lid Jelle Smit als Rotarian. Jelle is eigenaar van garagebedrijf www.jellescarcenter.nl en is met zijn 36 jaar het jongste lid van Rotaryclub Noordwijk en omstreken.

Jelles Carcenter Logo

Jelle werd als volgt toegesproken:

Installatie van Jelle Smit 26 juni 2019 Rotaryclub Noordwijk e.o.

Jelle,

Mijn een na laatste daad als voorzitter van deze wondermooie club is jou te installeren als Rotarian. Mijn laatste daad trouwens is straks de overdracht van het voorzitterschap, maar dat is nu nog niet aan de orde.

Wij als Rotarians vinden het steeds weer heel bijzonder om een nieuw lid te mogen begroeten. Wij gaan er daarbij vanuit dat jij als nieuw lid je vereerd voelt om lid te mogen worden, maar vergis je niet, ook wij voelen ons vereerd dat je lid van onze club wil worden. Omdat we trots zijn op onze club en op het feit dat we daardoor deel uitmaken van Rotary.

Het is ook nogal wat. Er zijn wereldwijd 1,2 miljoen Rotaryleden. In zo’n 33.000 clubs. En wat ik zelf dan heel bijzonder vind, die clubs zijn in beginsel allemaal op dezelfde wijze georganiseerd, zoals Rotary dat adviseert. Dat betekent dat overal ter wereld rond 1 juli, wanneer het nieuwe Rotaryjaar begint, voorzitters het voorzitterschap overdragen aan de nieuwe voorzitter. Er zijn ook clubs waar een voorzitter twee jaar of langer aan blijft, maar dat zijn uitzonderingen.

En het is fascinerend te bedenken dat er op deze avond minstens vele honderden clubs in Europa en Afrika bijeen zijn, in onze tijdzone dus, plus of min een paar uur, voor de bestuurswissel. En omdat het waarschijnlijk bij veel meer clubs de gewoonte is om nieuwe leden te installeren op bijzondere bijeenkomsten, staan op dit moment heel veel voorzitters heel veel nieuwe leden toe te spreken. Ik vind dat een mooie gedachte. Wij tweeën zijn bepaald niet de enigen nu.

Dat is ook wel een van de mooie aspecten van een club als Rotary. En dat zul je ook wel merken. Kom je ergens ter wereld een Rotarian tegen, dan schept dat een band. Iemand in onze club zei mij jaren geleden eens, als je in het buitenland met pech langs de weg staat, kan je beter de lokale rotaryclub bellen dan een sleepdienst.

Met jouw vakkenis hoef je dan natuurlijk helemaal niemand te bellen, maar het gaat om het idee.

Rotary is opgericht in 1905 door Paul Harris. Een advocaat in Chicago, die vond dat daar op sociaal gebied nog wel het een en ander kon gebeuren. Dat deed hij niet alleen, maar samen met drie anderen. Ik laat de namen even achterwege, want die moet je anders ook weer onthouden, maar hij deed dat samen met een kolenhandelaar, een textielhandelaar en een mijnbouw-ingenieur. Ze kwamen wekelijks bijeen en bespraken dan mogelijkheden om de sociale situatie in Chicago te verbeteren. Ze hadden natuurlijk ook elke week bij elkaar kunnen komen om alleen een borrel te drinken, maar dan was het weer het zoveelste borrelclubje geweest. De meerwaarde van Rotary zit hem in het willen bereiken van bepaalde doelen. En dat maakte de opzet tot een daverend succes. Al heel snel ontstonden overal Rotaryclubs, eerst in Amerika, later over de hele wereld. In Nederland werd de eerste club opgericht in 1922 in Amsterdam. Onze club is opgericht in 1980. Het komende Rotaryjaar is dus een lustrumjaar.

Maar wat zijn die doelen nou, waardoor het concept Rotary zo aanslaat? Het staat in onze statuten. En ik vat ze maar samen, want dan blijven ze beter hangen.

Het doel van de club is het aanmoedigen van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest.

En waar je dan in het bijzonder op moet letten, staat er ook in, en ook dat vat ik samen, want je moet het wel onthouden:

1. het beter leren kennen van anderen;

2. het hanteren van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;

3. dienstvaardig zijn in persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

En het laatste specifieke doel:

4. het aanmoedigen van internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en die verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

----------------------------------------------------------

Dat is best wel zware kost. En daarom is Rotary niet voor iedereen. Tegelijkertijd is het dus wel zo dat je van een Rotarian een bepaald gedrag mag verwachten. Een Rotarian die iemand anders een loer probeert te draaien, hoort er niet bij thuis en is er dus ten onrechte doorheen geglipt.

We hebben als Rotarians ook een soort lakmoesproef, als je twijfelt.

Je hebt gezien in het laatste weekbericht dat de 4-way test beschreven werd. Bij twijfel over of het goed is wat je doet, kun je jezelf vier vragen stellen:

1. is het waar?

2. is het billijk voor alle betrokkenen?

3. bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

4. komt het alle betrokkenen ten goede?

De 4-way test. Of je hem veel zal raadplegen? Waarschijnlijk niet nodig. Als je een normaal ontwikkeld ethisch besef hebt, hoef je hem maar zelden uit de kast te trekken. Maar je moet hem wel onthouden. Of in elk geval weten dat hij ergens op te zoeken is.

En dan nu onze club.

Dit is een hele leuke club. Ik ben er nu zelf 9 jaar lid van en het bevalt mij nog steeds prima. Zeker in de eerste jaren ben je druk met het leren kennen van de leden. Ik heb het zelf als een van de interessantste aspecten van Rotary gevonden om te leren hoe het er zakelijk bij anderen aan toe gaat of ging, als ze nu niet meer werken. Daarom ook streeft Rotary naar zoveel mogelijk verschillende classificaties in een club. Jij past daar dus prima in, met jouw bedrijf. Want een garagist hadden we nog niet. Wel heel veel autoliefhebbers trouwens, maar dat is nog steeds geen classificatie.

De club heeft net als alle andere clubs een bestuur en commissies die zich met bepaalde aspecten van Rotary bezighouden. De kerncommissies worden avenues genoemd. Avenues, omdat het wegen zijn, avenuen dus, om die doelen te bereiken die ik je net geschetst heb.

Rotary International vult ze soms wel eens aan, sinds enige tijd is er ook een Avenue PR, maar in de kern zijn het deze vijf avenues:

1.

Club service, waar dagelijkse clubzaken onder vallen. Het programma bijvoorbeeld.

2.

Community Service, waar de goede doelen beoordeeld worden, dus de wijze waarop de club naar buiten treedt

3.

International Service, voor de internationale contacten

4.

New Generations Service, voor het jeugdprogramma

5.

En de illustere Vocational Service. Dat is een hele spannende, omdat eigenlijk moeilijk in weinig woorden is uit te leggen, wat het behelst. Het gaat om het zodanig aansturen van de leden dat zij de doelstellingen van Rotary in de praktijk brengen. Of, zoals de huidige voorzitter van die Avenue dat noemt, want als voorzitter moet hij dat wel kunnen uitleggen natuurlijk, het is het morele kompas van de club.

Het is de bedoeling dat je op enige termijn, als je een beetje gewend bent, gevraagd wordt toe te treden tot een van die avenues of een van de andere commissies. En bestuursfuncties vervullen hoort daar op termijn ook bij.

Overigens is het bij Rotary zo dat als je ergens voor gevraagd wordt, je ja zegt. Geen zin in het vervullen van een functie is niet acceptabel. Natuurlijk is er wel alle begrip als je bepaalde dingen niet kunt doen, omdat werkzaamheden daaraan in de weg staan. Maar dan gaat het om een keer iets niet kunnen doen. Functies accepteer je, of het moet je wel heel erg slecht uitkomen en dan heb je heel wat uit te leggen.

Ik wil ook nog iets zeggen over je aanwezigheid op de clubavonden. Een Rotarian gaat in beginsel naar elke clubavond. Natuurlijk kan het voorkomen dat je verhinderd bent, maar anders ga je gewoon. Het is ook heel simpel, als je veelvuldig komt, wordt het alleen maar leuker. We streven in beginsel allemaal naar een attendance van 50%. Het is heel gemakkelijk om daar aan te komen of er zelfs ruim boven: blok gewoon elke woensdagavond van 6 tot 8. Woensdag Rotary! Die wekelijkse verplichting zien wij in elk geval als een van de hoogtepunten van onze week. Omdat we het niet als verplichting voelen, maar als ontspanning. Overigens maken sommige oudere leden gebruik van een bijzondere Rotary-regeling, op basis van een combinatie van leeftijd en lidmaatschapsjaren, die een vrijstelling van de attendance geeft.

En dan nóg iets over onze club. Het is een ongemengde club, zoals je inmiddels verteld is en wat je ook wel hebt kunnen zien. Daarom nemen we zo vaak onze eigen vrouwen mee, denk ik.

Toen ik zelf net lid was dacht ik dat dat wel reden tot kritiek voor buitenstaanders zou gaan opleveren, dat ongemengd zijn. Maar dat blijft eigenlijk altijd uit. Vrouwen klagen er niet over, want die hebben zelf 1000 en 1 clubjes, zonder mannen, dus die begrijpen dat wel. En mannen, tsja wat die er doorgaans van denken….niet veel. Ik hoor er zelden iemand over. Indertijd heeft deze club een dochterclub opgericht, mede, of misschien wel alleen daarom, om vrouwen met belangstelling voor Rotary daarheen te dirigeren. En dat werkt goed. Er is in ons district (ons district is ruwweg Zuid-Holland) nog één andere ongemengde club. Daar is bij toeval mijn compagnon lid van….In de loop der jaren zijn veel ongemengde clubs gemengd geworden. En lang niet altijd alleen omdat men vond dat dat bij de tijdgeest hoorde, maar vaak ook wel omdat de club vast gelopen was. Dan hoopten ze dat vrouwen de club nieuw leven zouden inblazen, wat in heel veel gevallen ook zo bleek te zijn..

Een club zonder vrouwen kan zo zijn voordelen hebben. Het gebeurt maar zelden dat we elkaar hier in de haren vliegen, maar mannen leggen zoiets doorgaans snel bij. Als het moet binnen 5 minuten. Dat kan soms met vrouwen wel eens wat langer duren, hoewel ik mij nu op wel bijzonder glad ijs begeef….ik weet het.

Er zijn ook nadelen aan verbonden, geen vrouwen in de club.

Je bent vast wel op de internets deze grappige vingerwijzing voor vrouwen tegen gekomen: “Dames, als een man zegt dat hij iets zal repareren, dan doet hij dat ook. Het is echt niet nodig hem daar elke zes maanden aan te herinneren”.

Zo is het in onze club wel een beetje. Aan goeie ideeën en initiatieven geen gebrek. We verzinnen van alles. Maar er komt lang niet altijd een verdere uitwerking. Vrouwen zijn daar misschien wat serieuzer in. Die doén tenminste dingen. Volgens mij omdat ze er van af willen zijn, trouwens. Mannen benaderen dat anders, die willen er ook van af, maar beginnen er daarom vaak dus gewoon niet aan.

Ik zeg dat wat gekscherend, maar er zit denk ik wel een kern van waarheid in. We hebben mooie avonden en een mooi wijnpreuvenement, en het is dus gewoon een erg fijne club met veel fellowship, maar er kan nog wel wat meer bij. Dat verwachten we dan ook van nieuwe leden en dus ook van jou, dat die meehelpen de kar te trekken en zelf ook initiatieven ontplooien voor nieuwe activiteiten. Je zal zien dat nieuwe plannetjes hier binnen de club altijd warm onthaald worden. Net als nieuwe leden.

En ik denk dat het dan nu maar eens tijd wordt om je te gaan installeren, want ik ben al veel te lang aan het woord geweest.