© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

30 maart 2016: Rotaryclub Noordwijk e.o. bezoekt LUMC

30 maart 2016: Rotaryclub bezoekt LUMC

Op uitnodiging van Team Livingstone van de Bontius Stichting bracht Rotaryclub Noordwijk en Omstreken een bezoek aan het LUMC, volgens velen het beste ziekenhuis ter wereld, zij het met een ietwat bizarre architectuur…

Daar zag de club met eigen ogen hoe de voortuitgang is in het ontwikkelen van een goedkoop en eenvoudig te hanteren methode om via bloedafname kanker in een heel vroeg stadium te kunnen ontdekken. Het gaat dan bij dit onderzoek om het herkennen van borstkanker, alvleesklierkanker en dikkedarmkanker, in een vroeg stadium, zodat de kans op succesvolle behandeling zeer aanzienlijk vergroot wordt.

Die uitnodiging viel ons ten deel omdat de club in 2015 de opbrengst van onze fundraising Het Wijnpreuvenement aan de Stichting gedoneerd heeft en dat dit jaar weer zal gaan doen.

(v.l.n.r. Rob Tollenaar, Clubvoorzitter Jaap van der Meij en Wilma Mesker, allen in 2015)

Het onderzoek wordt grotendeels bekostigd uit bestaande middelen, maar daarnaast is toch nog driekwart miljoen aan aanvullende fondsen nodig.

Met niet aflatende bevlogenheid zet het team zich in voor zowel onderzoek als fondsenwerving. Dat is niet altijd even makkelijk. Men hoort soms nog wel eens: ”nou hebben jullie een paar duizend muizen gered, maar hoe zit het nou met mensen?” Maar als de test beschikbaar komt, zal het een hoge vlucht gaan nemen. Hoewel het team het vanuit artsenstandpunt niet wenselijk acht dat het ooit als zelftest op de markt komt, zal dat uiteindelijk wel gaan gebeuren, veronderstelt men. Niet wenselijk, omdat het een grote impact heeft als de test uitwijst dat je (beginnende) kanker hebt. Aan de andere kant kan dat ook gerelativeerd worden, zoals teamleider Rob Tollenaar zei. Mensen testen nu toch ook zelf of ze zwanger zijn en dat heeft toch ook een zeer behoorlijke impact….

De club werd eerst bijgepraat in een echte collegezaal, voor velen een aangename herinnering:

Voor nadere uitleg over het onderzoek, klikke men hier: https://www.lumc.nl/sub/1022/ima/rotaryclubnoordwijk

En hier voor de echte details:

https://www.lumc.nl/sub/1022/att/test-vroege-opsporing-kanker.pdf

Voor de luiaards onder de lezers wordt het hier samengevat: Door het verzamelen van zeer grote hoeveelheden bloedmonsters van “zieke” en van gezonde mensen worden patronen herkend die wijzen op de aanwezigheid van kanker, vaak nog voordat dat op andere wijze is waar te nemen. Bloedafname geschiedt op gewone simpele wijze (bij de huisarts of dokterspost) en de zeer ver doorgevoerde automatisering bij het onderzoeken van dat bloedmonster geeft al snel resultaat. Een buitengewoon goedkope manier om dus vroegtijdig kanker op te sporen, met een veel hogere genezingskans dan bij de traditionele manier van doen.

Vervolgens volgde er een rondleiding door de bij het onderzoek betrokken laboratoria van het LUMC:

Een bijzonder mooi onderzoek en uitgevoerd bij ons om de hoek. Misschien moest de lezer maar eens wat doneren:

https://www.lumc.nl/org/bontius-stichting/doneren/