© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

26 juni 2019: Bestuurswisseling

26 juni 2019: Bestuurswisseling

We hebben een nieuwe voorzitter ! In de schitterende ambiance van La Terrasse in Huis ter Duin droeg Piet Peeters het voorzitterschap over aan Gert Wiebing. Gert hield een toespraak die klonk als een klok (tekst hieronder) en er zijn ook mooie foto’s van. Die volgen ook en in afwachting daarvan maar vast een foto van de fotograaf Karel Deppe zelf, die zich voor de gelegenheid nog eens bijzonder had opgedoft.

Alweer anderhalf jaar geleden vroeg Piet me om voorzitter te worden. En als je voorzitter wilt worden, moet je eerst een jaar oefenen, als Inkomend.

Dat wil zeggen, je moet het iedereen naar de zin proberen te maken met een programma, dat de lading van het thema van dat jaar dekt. Het thema van de voorzitter wel te verstaan.

Dus ik heb het afgelopen jaar zitten oefenen. Piet had me nog wèl verzekerd, dat het een makkie zou zijn, want we hadden er een nieuwe commissie voor. Dat was om me over de streep te trekken, denk ik. Want evenzogoed kostte het toch wel tijd.

Je moet namelijk met een verdraaid goed thema op de proppen komen als je eenmaal voorzitter bent.

Een ex-voorzitter zei eens dat de verhouding aan werk voor de inkomend en voorzitter ongeveer 70% om 30% is.

Die 30% zal dan wel inhouden dat ik jullie elke week moet overhoren, wat dat thema ook al weer was.

Een thema dus.

Een thema is als een krantenkop. De inhoud is al bedacht, alleen nog een pakkende titel.

Voor die inhoud ga ik even terug in de tijd.

In september 2017 hadden we onze eigen Poolse landdag. Een aantal mensen wilde zich op de vraag van Jan S. buigen over nieuwe fundraising-projecten. Tenminste zo meen ik me het te herinneren. Onze Sinterklaas-actie was net gesneuveld.

Hoe dan ook, allengs werd de doelen binnen de nieuw gevormde commissie - inmiddels CMC gedoopt - verruimd, waarna, om even kort te gaan, in mijn inkomend-voorzittersjaar werd begonnen de voorgestelde doelen en concrete veranderingen uit te voeren.

Ik zal het u eerlijk zeggen, in dit afgelopen jaar zijn er wat strubbelingen geweest tussen bestuur en CMC. Hierdoor zijn de voorstellen voor vernieuwing niet helemaal uit de verf gekomen zijn. De CMC hief zich bijna op en ook het bestuur had last van deze strubbelingen.

Het is jammer als twee enthousiaste groepen mensen, die het beste met de club voor hebben, elkaar verwijten maken.

Voor mij was dat niet gemakkelijk: ik zat als Inkomend zowel in bestuur als in CMC dit afgelopen jaar.

Maar ik wilde vooruitkijken en vooral de goede dingen benadrukken. Ik had namelijk nog een geheime missie te volbrengen: het nieuwe thema:

Onder de douche schieten me dan allerlei opties door het hoofd:

Bijvoorbeeld "Waar twee honden vechten om een been, is het goed garen spinnen" of "Kwakende kikkers leven het langst".

Daarmee komen we bij mijn intenties als voorzitter.

We hebben een fantastisch mooie club met mensen die veel overeenkomsten hebben. We onderschrijven per slot allemaal de waarden die Rotary uitdraagt. Mensen die ook allemaal verschillend van karakter zijn en verschillende ideeën hebben.

En als nieuwe voorzitter denk ik, hoe houd ik al die kikkers in de emmer?

Maar ik wil wel dàt ze springen, van enthousiasme en betrokkenheid.

We hebben het afgelopen jaar een mooi begin gemaakt met een nieuw elan. Er zijn wat stuiptrekkingen geweest. Zeker, maar dat houdt ons bij de les.

In een club als de onze heb je altijd op en neer gaande bewegingen.

Een zeven-jaars-cyclus zeg maar. Dan wordt het weer tijd om de boel op te schudden.

Het opschudden is gedaan, nu het doorpakken.

Het nieuwe rotaryjaar belooft een mooi jaar te worden. We vieren in het voorjaar ons 8e lustrum. Er liggen een aantal fundraising ideeën te rijpen.

En ik had me geen betere inkomend kunnen voorstellen dan Martin. Je zou haast vergeten dat zijn inkomend jaar pas nu begint: Hij is enthousiast en zeer betrokken. Toen ik hem vroeg voor inkomend, meldde hij dat hij te weinig tijd had. Maar volgens mij heeft hij er een sabbatical voor opgenomen.

Het thema dus:

enthousiasme en betrokkenheid!