© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

20 februari 2013: de komende pauswisseling

20 februari 2013: de komende pauswisseling

De absoluut unieke gebeurtenis (de vorige keer was in 1415) dat een paus aftreedt, gaat zich volgende week 28 februari 2013 voltrekken.... En Rotaryclub Noordwijk en omstreken is er klaar voor. Klaar gestoomd door het enige clublid dat in (heel) vroeger jaren nog 4 jaar op een rooms-katholiek seminarie heeft gezeten.

Een buitengewoon leerzame voordracht over het instituut Rooms-katholieke kerk en over de komende pauswisseling, die dus zo uniek is, dat er geen draaiboek voor bestaat. Maar als er iets over te weten is, weet de club dat nu.

De aftredende paus is Paus Benedictus XVI, bij velen eigenlijk nog steeds alleen maar bekend onder zijn eigen naam Ratzinger.

Afbeelding 45.png

Een van de vele prikkelende overzichten:

De Rooms Katholieke kerk is de enige organisatie ter wereld, die:

-

al twintig eeuwen bestaat met een groeiend marktaandeel

-

slechts drie hiërarchische lagen kent: paus, bisschop en priester

-

een niet bewezen produkt als basis heeft (dat was uiteraard niet het onderwerp van de avond, eenieder kan daar het zijne van denken)

De presentatie:

Tot zover de presentatie.

Harry, bedankt!

POPEHARRY