“Meerdijk Open” golftoernooi
donderdag 6 juni 2013

< terug naar overzicht

Project foto's

1
  1. 1
  1. 2
  1. 3
  1. 4
  1. 5
  1. 6
  1. 7
  1. 8
  1. 9
  1. 10

Projectgegevens

Datum project
6 juni 2013
Netto resultaat
€ 12.000,00
Jaar van begunstiging
2013
Plaats project
Emmen
Website project
 
Verantwoordelijke
Johan Hamminga
Tijdsinvestering
120
Personen nodig
20
Club
Emmen
Regio
Drenthe
District
District 1590 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
sport

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Emmen in NETHERLANDS

6 juni 2013

De achtste editie van het prestigieuze “Meerdijk Open” golftoernooi werd door burgemeester Bijl geopend met een prachtige putt in de “tunnel” en een hartverwarmende speech.

Met een shotgun startten de 18 flights, van de deelnemende bedrijven en organisaties, de strijd, met als winnaars: Flight van Hemmen/Doorndos, dames: Atie Krans, heren: JanDiederik Doornbos.

De golfers werden na afloop muzikaal onthaald door de “De Keiharde Waarheid”, de enthousiaste jonge talenten van de muziekschool (CQ).

De combinatie van golfen op een bijzondere baan en de informele communicatie, bleek ook dit jaar een optimale basis voor het bij elkaar spelen van een opbrengst van ruim € 12.000,- t.b.v. een drietal geselecteerde “goede doelen”. Aan de Stichting “De Tamboerijn” is op dezelfde dag een cheque ter waarde van € 5.000,- uitgereikt.

Mede door de prachtige externe omstandigheden kunnen we spreken van een fantastische dag. Hoezo, een “donder”dag? Het was een “zon”dag!

Willem Prins
Piet Wigboldus
Jos Schomaker
Eddy Heuzeveldt
Johan Hamminga

een bijzondere “Stip”
(met dank aan Coen van Meerten)

opbrengst:

ruim € 12.000,=

·

kinderdagcentrum “De Tamboerijn”

·

microkredieten

·

BewonersBedrijf “Op Eigen Houtje”

Kinderdagcentrum “De Tamboerijn”

Kinderdagcentrum De Tamboerijn, gevestigd aan de Ravelijn in Emmen, is er voor kinderen tot achttien jaar met een verstandelijke (of meervoudige) beperking. Hier kunnen ze terecht voor dagbesteding, verzorging en behandeling. Een aantal groepen is gehuisvest in het reguliere onderwijs, binnen enkele basisscholen.

Microkredieten

Kiva , een in San Francisco gevestigde organisatie, organiseert de verstrekking van microkredieten In samenwerking met 191 streng geselecteerde partnerorganisaties in 67 landen. De partnerorganisatie beoordeelt de aanvraag voor een lening en verstrekt deze eventueel en houdt vervolgens toezicht op de terugbetaling. De aanvraag wordt dan voorgelegd aan Kiva die de aanvraag, na interne goedkeuring, op de website zet met de gegevens en achtergrond informatie van de lener(s). Rotary Club Emmen heeft 5 leningen verstrekt met een totaal bedrag van $ 825, waarvan er inmiddels twee volledig zijn terugbetaald. De ervaringen zijn zo positief dat de club heeft besloten een deel van de opbrengst van het golftoernooi te besteden aan microkredieten onder het motto: “Ondernemers voor Ondernemers”.

BewonersBedrijf “Op Eigen Houtje”

Op verschillende plekken, verspreid over het land, gaan bewoners een onderneming opzetten die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Het is daarbij het streven dat deze BewonersBedrijven zoveel mogelijk hun eigen geld gaan verdienen en daarmee dus losser komen te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners zullen de BewonersBedrijven gaan besturen en zij zullen beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden. De principes van een BewonersBedrijf zijn ontleend aan de manier waarop in Engeland Development Trusts en Community Enterprises opereren.

In Emmerhout is ook een bewonersbedrijf opgezet. Kansen en mogelijkheden creëren voor de bewoners van Emmerhout. Stimuleren van ondernemerschap, startende ondernemers, (zzp’ers) uit de wijk, tegen een lage huur een ruimte ter beschikking stellen om hun bedrijf op te kunnen bouwen. Richten op duurzame energie. Aandacht voor gezonde voeding, rond de school een eetbare tuin creëren. Aanbieden van activiteiten, met ook veel ruimte voor eigen initiatieven en creativiteit. Ontwikkelen van meer samenhang tussen de bewoners van Emmerhout. Het bewonersbedrijf is van, voor en door de wijkbewoners.

deelnemers, sponsors en ondersteuning: