IJsbaan/Skeelerbaan Blikkenburg

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
15 oktober 2012
Netto resultaat
€ 25.000,00
Jaar van begunstiging
2005
Plaats project
Zeist
Website project
 
Verantwoordelijke
Tijdsinvestering
100
Personen nodig
Club
Zeist
Regio
Zuidoost-Utrecht
District
District 1570 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
sport

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Zeist in NETHERLANDSDe ijsbaan
Een groot succes in de beginjaren negentig was de aanleg van de ijsbaan op de voormalige sintelbaan van atletiekvereniging FIT, gelegen naast voetbalvereniging Jonathan achter Slot Zeist. Enkele schaatsenthousiastelingen binnen Rotary Club Zeist namen hiertoe het initiatief. In samenwerking met schaatsvereniging Zeist en met de medewerking van de gemeente Zeist werd de weg naar een ‘nieuwe’ ijsbaan vrijgemaakt. Er geschiedde een klein wonder. Zo kreeg de Zeister samenleving weer een echte ijsbaan tot haar beschikking, waarvan velen reeds volop hebben genoten.

Als het genoeg vroor, werd de sintelbaan ’s nachts onder water gezet, zodat het Zeister publiek de volgende dag de ijzers kon onderbinden op deze zo ruime en attractieve baan. In het bestaande clubhuis organiseerde Rotary Club Zeist de koek-en-zopie. Zodoende bracht dit alleszins geslaagde initiatief ook nog geld in het laatje.

Gedurende enkele winters is de ijsbaan voor korte of langere periodes geopend geweest.

Van ijsbaan tot skeelerbaan
Dezelfde Rotary-leden namen kort na de eeuwwisseling het plan ter hand de sintelbaan in z’n geheel te asfalteren om er een skeelerbaan voor de jeugd van te maken. De nieuw geasfalteerde baan kan gedurende koudeperiodes onder water worden gezet. Dit levert veel sneller (en dus ook veel gemakkelijker) een uitstekende ijsbaan op. Al met al een omvangrijk en heel duur project.

Met de toezegging van Rotary Club Zeist de eerste vijfentwintigduizend euro te fourneren werd de Gemeente Zeist bereid gevonden eraan mee te werken en de rest – het leeuwenaandeel – van het benodigde geld op tafel te leggen. En zo geschiedde en kon de skeelerbaan in het clubjaar 2005/06 feestelijk in gebruik worden genomen. Van de skeelerbaan, inmiddels ook uitgebreid met de nodige skate-voorzieningen, wordt nu door de Zeister jeugd druk gebruik gemaakt.

Ook tijdens de recente winter is er druk gebruik gemaakt van de IJsbaan