Rotary Highland Games Velsen 2011

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
21 mei 2011
Netto resultaat
€ 55.000,00
Jaar van begunstiging
2011
Plaats project
Velsen-Zuid
Website project
www.rotaryhighlandgames-velsen.nl
Verantwoordelijke
Ron Davio
Tijdsinvestering
Personen nodig
140
Club
Velsen
Regio
Midden-Kennemerland
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Kenia; Ghana; Suriname; Haarlem; IJmuiden in ---

OPBRENGST HIGHLAND GAMES 2011 UITGEREIKT AAN 4 GOEDE DOELEN

Op 29 september 2011 heeft de voorzitter van de Rotary Club Velsen (RCV), de heer Piet Bogaart, voor een totaalbedrag van € 53.000,00 cheques uitgereikt aan vier goede doelen. Dit bedrag werd opgehaald tijdens de Highland Games 2011. De heer Bogaart reikte de volgende cheques uit:

1.

aan de Stichting Zeekadetkorps IJmond een cheque van € 10.000

2.

aan de Stichting Energy4All een cheque van € 13.250

3.

voor schoolmeubilair voor Suriname een cheque van € 13.250

4.

aan de Ananse Foundation een cheque van € 16.500.

Stichting Zeekadetkorps IJmuiden

Het Zeekadetkorps IJmond is een maritieme jeugdvereniging die jongeren alle aspecten laat zien van het bezig zijn op en rond het water. Dit alles gebeurt met een lichte marine tint. Nog steeds wekt het Zeekadetkorps bij velen interesse voor de maritieme wereld. Iedere zaterdag komen de jongeren samen aan boord van het motorschip de Willem Beukelszoon.

Omdat het schip de Willem Beukelszoon teveel reparatie moet ondergaan om te kunnen varen, heeft het Zeekadetkorps IJmuiden onlangs een optie genomen op het motorschip Zaandam. Momenteel wordt de Zaandam geïnspecteerd met als doel te bezien of dit schip geschikt is als vervanger van de Willem Beukelszoon. Als de Zaandam bruikbaar is voor het Zeekadetkorps IJmuiden zal tot aanschaf hiervan worden overgegaan. Aan de Zaandam moeten diverse werkzaamheden worden verricht. Dit kost geld. Daarom tracht de RCV hierbij met een cheque van € 10.000 behulpzaam te zijn.

Stichting Energy4All

De stichting Energy4All zet zich in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De stichting doet dat door het bekend maken van de oorzaak en de ernst van de ziekte. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan het onderzoek naar een medicijn. Dit onderzoek is namelijk van levensbelang om de simpele reden dat er op dit moment nog niets voor deze zieke kinderen kan worden gedaan.

De stichting Energy4All werd in april 2006 opgericht om professor Jan Smeitink te ondersteunen in zijn missie op weg naar het medicijn tegen energiestofwisselingsziekten. In 2003 bedacht professor Smeitink Pop4Kids, een concert voor zieke en gezonde kinderen. Dit deed hij om aandacht te vragen voor energiestofwisselingsziekten en daarbij geld in te zamelen. Het concert werd een groot succes en kreeg meteen ondersteuning van de CliniClowns.

De RCV acht het van groot belang dat een goed medicijn kan worden ontwikkeld. Daarom is Energy4All aangewezen als één van de vier goede doelen.

Schoolmeubilair voor Suriname

Eerder zette de RCV zich al in voor de Ds. Rasmus Schmidtschool in Bronsweg Suriname. Het schoolmeubilair van deze school verkeerde in zeer slechte staat. De RCV kwam in actie en is er in geslaagd om overtollig schoolmateriaal in te zamelen. Zo zijn inmiddels schoolmeubilair, schoolborden, leermiddelen, enz. naar Suriname verscheept en aangekomen bij de Ds. Rasmus Schmidtschool. In de school krijgen 575 leerlingen onderwijs. Bronsweg ligt in het oerwoud op drie uur rijden van Paramaribo.

De RCV wil de Ds. Rasmus Schmidtschool in Bronsweg verder helpen. Daarom is deze school aangewezen als goed doel in kader van de Highland Games 2011.

Ananse Foundation

De stichting Ananse werd in 1998 door twee Nederlandse medische specialisten opgericht met als doel urologische gezondheidszorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten te leveren aan missieziekenhuizen in Afrika.

Op reguliere basis reist een vrijwilligersteam, dat bestaat uit medisch specialisten (voornamelijk urologen), af naar Afrika om daar geheel belangeloos specialistische zorg te leveren. Al naar gelang de problematiek worden specialisten vanuit andere vakgebieden benaderd om mee te gaan.

Ananse heeft als doel de urologische zorg in geheel Afrika te verbeteren. Vooralsnog is Ananse werkzaam in Ghana (West-Afrika) en Tanzania (Oost-Afrika). Verschillende missieziekenhuizen worden door het team bezocht. Patiënten vanuit de verre omtrek die kampen met urologische problemen krijgen daar de nodige zorg. Het nieuwste project is de bouw van een specialistisch ziekenhuis specifiek gericht op urologische zorg en opleiding van lokale artsen in de urologie.

Highland Games 2011

Met de hulp van veel sponsoren uit het bedrijfsleven, het inleggeld van de teams en de omzet uit de catering ter plaatse is er in het kader van de Highland Games 2011 maar liefst € 53.000,00 (drieenvijftig duizend) “opgehaald” voor de vier goede doelen. Het betrof al weer de 8e editie van deze bijzondere tweejaarlijkse activiteit. Het bestuur van de RCV en de organisatoren kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Er deden 28 teams mee aan de Highland Games. De deelnemende teams konden met elkaar hun mentale- en fysieke krachten meten en wedijveren voor de hoofdprijs: een 3-daagse minicruise voor het winnende team met partners naar Newcastle met DFDS Seaways. De hoofdprijs werd gewonnen door C.V.V. Vletterlieden.

De tweede prijs, beschikbaar gesteld door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck en het Holiday Inn Seaport Beach Hotel in IJmuiden, werd gewonnen door PWN N.V. Deze prijs bevat gratis toegang tot het jaarlijkse Whisky & Rum aan Zee Festival plus een heerlijk 3-gangen diner in het hotel voor het gehele team.

Onder de sponsoren werd een zogenaamde sponsorprijs verloot. Deze bestaat uit een 4-daagse Citytrip naar Newcastle, inclusief één overnachting in een goed hotel in Newcastle met ontbijt voor twee personen. Deze sponsorprijs is beschikbaar gesteld door DFDS Seaways. De sponsorprijs ging naar Slijterij & Wijnhuis Zeewijck.

Waarom zijn de Highland Games zo belangrijk voor de RCV?

Voorzitter Piet Bogaart zegt hier het volgende over: “we richten ons venster op de wereld, inclusief op de eigen Velsense samenleving. Ons dienstideaal is het verlenen van steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. Mede met de opbrengsten van de Highland Games kan de RCV haar doelstellingen verwezenlijken. Ik ben dan ook erg blij te zien dat wederom een groot aantal sponsoren bereid was bij te dragen aan het welslagen van de games. Het bestuur van de RCV en de organisatoren van de games zijn een ieder veel dank verschuldigd voor alle vormen van betrokkenheid, deelname en inbreng. Met de Highland Games laat de RCV zien dat Rotary een springlevende organisatie is”.