Rotary4U oftewel een dagje uit met gehandicapte kinderen.

< terug naar overzicht

Project foto's

Artis
  1. Artis
  1. 01
  1. 02
  1. 03

Projectgegevens

Datum project
1 januari 2000
Netto resultaat
€ 0,00
Jaar van begunstiging
2000
Plaats project
Beverwijk
Website project
 
Verantwoordelijke
Tijdsinvestering
Personen nodig
22
Club
Beverwijk
Regio
Midden-Kennemerland
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
diner

Doel project

Doelcode
burgerij
Land begunstiging:
---

Heliomare in Wijk aan Zee is een van de centra in Nederland waar gehandicapte kinderen met een motorische handicap vanaf zes jaar naar school kunnen gaan. De kinderen komen er ’s morgens aan, gebracht door ouders of met speciaal rolstoelvervoer en ’s avonds vertrekken ze weer naar het gezin. Op deze Mytylschool krijgen ca. 700 kinderen iedere dag les. Het lesprogramma omvat de “normale” lagere school vakken maar ook vakken waarin het kind geleerd wordt om ondanks zijn of haar handicap in het dagelijks leven beter te functioneren. Deze lessen omvatten het leren omgaan met de rolstoel, spraakles of het omgaan met een spraakmachientje.

Eind vorig jaar vatte Rotary Beverwijk het plan op om een project te wijden aan deze gehandicapte kinderen. De hele club zou mee moeten doen als begeleider. De nadruk van het project lag op het ZELF IETS DOEN en niet zozeer op het fundraising aspect. Geef iets van jezelf was het motto. Als club wilden we een aantal van de gehandicapte kinderen een onvergetelijk dagje uit bezorgen.

In een aantal vergaderingen werd de organisatie op poten gezet. De verschillende organisatorische groepen omvatten:

·

Bestemming

·

Catering

·

Transport

·

Financiën

·

Heliomare

·

Publiciteit

Het geheel vond plaats onder leiding van onze Coco’s (Commissie Coördinator) Kees Hazenberg en Paul Witte, die zich beijverd hebben om in ieder geval administratief het geheel in de hand te houden en heeft ongeveer een half jaar in beslag genomen. Het resultaat van al dit vergaderen was als volgt:

·

We gaan uit met 70 kinderen begeleid door de clubleden, hun partners en enige ter zake kundige medewerkers van Heliomare.

·

De bestemmingen zijn Artis voor de kinderen van 8 tot 12 jaar en Groenendaal voor de kinderen van 6 tot 8 jaar.

·

Vervoer vindt plaats met bussen waarin ook rolstoelen vervoerd kunnen worden

·

Na afloop van het uitje wordt er een barbecue gehouden op het terrein van Heliomare waar ook ouders en broertjes en zusjes van harte welkom zijn.

·

De kosten van dit uitstapje werden begroot op Fl. 23.000, hetgeen geheel door sponsors opgebracht is.

Twee weken voor het uitje doemde er nog een levensgroot probleem op. Tijdens de barbecue zou het Nederlands elftal in het kader van EK 2000 voetballen. Verontruste ouders belden op om te vragen of wij daar wel rekening mee gehouden hadden. Na hierover in eerste instantie wat lacherig te doen is toen besloten om ervoor te zorgen dat tijdens de barbecue het voetballen te zien zou zijn met behulp van twee videoprojectors.

Sommigen van ons voelden zich wat onzeker worden over het omgaan met gehandicapte kinderen. Kan ik dat wel en wat wordt er eigenlijk van mij verwacht is veel gehoord. Met behulp van enige medewerkers van Heliomare is aan deze twijfels zoveel mogelijk tegemoet gekomen op een voorlichtingsavond. Toch bleef het eng.

Dan de dag zelf. Om zeven uur waren de eersten al aanwezig bij Heliomare. De receptie werd ingericht en er vond een laatste briefing voor de leidinggevenden plaats. Om acht uur begonnen de kinderen en de begeleiders binnen te stromen. Na enige tijd hadden alle begeleiders en kinderen elkaar gevonden. Iedereen werd uitgerust met een Rotary4U-petje en T-shirt. De kinderen kregen ook nog een tasje met eten en drinken, waarbij rekening gehouden was met de diverse diëten. Om negen uur verschenen de bussen en begon het inladen. Dit duurde ca. een half uur.

Eén bus ging met de kleintjes naar Groenendaal en twee andere bussen trokken richting Artis. Onderweg konden begeleiders en kinderen nader kennismaken. Eén meisje vroeg de hele weg of haar begeleider er wel was. Deze zat in de andere bus.

Het programma voor de kleine kinderen omvatte de speeltuin in Groenendaal en een goochelaar. Om twee uur vertrok de bus naar Johanna’s Hof om de kinderen te vergaten op een pannenkoek. Sommige kinderen hadden liever patat gehad.

Het programma voor Artis hield een tocht langs de dieren in en om twaalf uur een lunch, waarbij de patat en frikandel, geserveerd in kartonnen speelgoedautootjes zeer in de smaak viel. Om vijf uur waren de bussen weer terug bi Heliomare, waar de barbecue aangestoken werd. De enige teleurstelling was, dat het Nederlands elftal de wedstrijd verloor. Een van de kinderen liep huilend rond en riep: “Hoe kunnen ze nu verliezen terwijl wij hier met z’n allen zitten te kijken?”

Toen in de club het uitje geëvalueerd werd, bleek dat niet alleen de kinderen, maar ook zeker de Rotarians en hun partners een werkelijk onvergetelijke dag gehad hadden. Het is voor herhaling vatbaar.