Sollicitatieproject

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
22 april 2015
Netto resultaat
€ 0,00
Jaar van begunstiging
2015
Plaats project
Lyceum Visser 't Hooft Leidsche Hout, Leiden
Website project
www.rotary.nl/leidenam
Verantwoordelijke
Aart Haitjema
Tijdsinvestering
Personen nodig
10
Club
Leiden AM
Regio
Leiden-Wassenaar
District
District 1600 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
training

Doel project

Doelcode
jeugd
Plaats en land begunstiging
Leiden in NETHERLANDS

MERGEFIELD First Aart MERGEFIELD Last Haitjema

Sollicitatieproject Lyceum Visser ‘t Hooft

RC Leiden AM

22 mei 2015

SAMENVATTING

Dit jaar (2015) is het sollicitatieproject op woensdag 22 april gehouden. Wederom op het Lyceum Visser ’t Hooft vestiging Leidse Hout, klas 3 MAVO. Vanuit het Lyceum was Alfred Stedehouder in de lead. Op 10 april, voor de oefening, hebben 3 Rotarians (Agnes, Marjolein en Aart) in de betreffende klas vooruitgeblikt op deze oefening en een toelichting gegeven over het verloop. Daarnaast nog wat achtergrond informatie over diverse vacatures.

Het enthousiasme was groot

Zowel bij de leraren, de leerlingen als de Rotarians was het enthousiasme groot. De rotarians geven in hun feedback een enthousiast geluid over, zowel de solliciatie-oefening, als hoe iedereen daar enthousiast aan mee heeft gedaan.

De Rotarians (10) hebben het gevoel echt iets te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze leerlingen. In de plenaire feedback geven de leerlingen zelf aan echt iets aan deze oefening te hebben gehad.

Iedereen heeft geleerd van de vorige keren

Er is duidelijk geleerd van de vorige trajecten. De school heeft de dag beter voorbereid: de klaslokalen waren ingedeeld en klaargezet, de brieven waren per advertentie goed uitgeselecteerd en er werd niet/minder bij de interviews gestoord. De terugkoppeling over dit laatste punt is wel verschillend.

De Rotarians hadden zich beter voorbereid. De informatievoorziening en communicatie naar de Rotarians wel alom geprezen. De indeling in koppels per advertentie heeft goed gewerkt. Zo konden die koppels ook als koppel de gesprekken voorbereiden. Individueel hebben de Rotarians ook zelf beter de rolinvulling van interviewer vorm kunnen gegeven, misschien ook omdat er meer affiniteit met de vacature was. Die was immers zelf ingebracht

Voor een volgende keer moeten we iets aan de concentratieboog doen

De tijdsduur werd over het algemeen als goed ervaren. Anderhalf uur voor 5 of 6 leerlingen (inclusief individueel feedback) werd zowel als voldoende als soms onvoldoende ervaren.

De leerlingen moesten anderhalf uur concentratie behouden. Dat was lastig. Sommigen stellen een pauze voor. Zo’n onderbreking is lastig om de spanningsboog weer op te pakken. Wellicht is het vergroten van het aantal “‘stations”” (advertenties) een oplossing: de groepjes worden kleiner en je kunt meer tijd per leerling besteden, of in totaal minder tijd en de spanningsboog van de luisterende leerlingen hoeft minder lang gespannen te zijn.

De brieven en de CV’s kunnen beter

De brieven en de CV’s lieten nog wel eens te wensen over. De brieven waren heel verschillend in kwaliteit. Dat geldt voor de opbouw en voor de taal & spelling. Daar zou meer aandacht aan kunnen worden besteed. Mogelijk is een suggesties dat die beiden door de leraren eerst worden beoordeeld en worden teruggeven, net zo lang dat er qua opbouw en taal een goede brief ontstaat.

Bij sommige brieven ontbrak een CV. Ook de opbouw van de CV kan van te voren geoefend worden. Hoewel de leerlingen uiteraard weinig werkervaring kunnen opvoeren, wordt het opvoeren van belangstelling, hobbies, sporten, en andere bezigheden onderschat. Het zegt iets over de persoon en een interviewer kan daar aanvullend indrukken en beelden uit opbouwen en vaardigheden herkennen.

De plenaire terugkoppeling wordt zinvol geacht

Over het algemeen was men zeer enthousiast over de plenaire terugkoppeling. Een enkeling gaf aan dat hieraan iets meer structuur gegeven kan worden. Zeker als de groepjes kleiner worden is een plenaire terugkoppeling goed om elkaars leermoment te delen. Het is ook een platform om nog algemene tips door leraren en rotarians mee te geven

EVALUATIE: SAMENVATTING

wat ging er goed

• zowel RC Leiden AM als de school zijn gegroeid

• goede zorgvuldige voorbereiding

• school was fantastisch, enthousiaste docent

• leerlingen waren gemotiveerd

• cv’s waren waarheidsgetrouw

• voorbereiding en communicatie en informatie was prima en zorgvuldig

• leerlingen waren serieus en betrokken

• leerkrachten heel enthousiast

• tijdsduur was goed

• plenaire evaluatie zinvol

• Rotarians waren actief en zinvol bezig

• omvang groepjes

• van te voren toezenden brieven naar de koppels

• organisatie op school, klassen waren al ingericht

• evaluatie individueel

• evaluatie plenair

• er was genoeg tijd voor iedere leerling

• echtheid van de gesprekken

• leerlingen namen tips mee in hun eigen gesprek

• voorbereiding, communicatie zorgvuldig en informatie voldoende

• documentatie compleet & tijdig

• kandidaten goed voorbereid en bewust van wat er gaat gebeuren

• de tijdsduur

• de plenaire terugkoppeling

• goede selectie brieven aan advertenties door leraren vooraf

• groepsgrootte 5/6 was goed te doen

• docenten hebben alles in goede banen geleid

wat kan er beter

• nog meer aandacht voor stijl en structuur van de brieven

• tips hoe jezelf te presenteren

• leerlingen waren aanvankelijk te bescheiden en kwamen pas later in het gesprek los

• de kwaliteit van de brieven en cv’s waren mager

• tijdsduur: 6 interviews voor anderhalf uur was wel wat veel

• prima dat er geen docent bij was: leerlingen voelen zich wat vrijer

• meer achtergrond informatie over de functie en de te verrichten werkzaamheden aan de leerlingen

• meer aangaat voor de brieven en CV’s

• leerlingen hadden moeite concentratie vast te houden

• meer achtergrond informatie geven

• nadrukkelijker tip geven over bekijken websites gepresenteerde organisaties

• betere verdeling van het aantal kandidaten (soms 3, andere groepen 6?)

• meer aansprekende vacatures

• apart onderdeel de sollicitatiebrief en invulling CV

• plenaire evaluatie meer inhoud/ structuur geven

• op school verliep het wat rommelig (toch wat binnen lopen docenten, met thee etc) werd toch als storend ervaren

• niet altijd CV aanwezig, meer door docenten sturen op volledige informatie en goede voorbereiding

suggesties

• mee door gaan!

• tips meegeven voor brief en CV aan leerlingen voor het schrijven van de brieven

• iets meer tijd voor de interviews

• pauze tussendoor (leerlingen hadden moeite 1,5 uur geconcentreerd te blijven)

• de advertentie kunnen nog beter aansluiten bij het kennisniveau van de leerlingen