Focus on Vision

< terug naar overzicht

Project foto's

Donatie van € 8.500,=
  1. Donatie van € 8.500,=

Projectgegevens

Datum project
21 april 2013
Netto resultaat
€ 8.583,00
Jaar van begunstiging
2014
Plaats project
Oss
Website project
www.focus-on-vision.org
Verantwoordelijke
Ton Jenniskens
Tijdsinvestering
40
Personen nodig
8
Club
Oss-Maasland
Regio
's-Hertogenbosch e.o.
District
District 1550 RI

Soort project

Rotary Foundation
Ja
Grant type
District Grant
Focus
disease prevention and treatment

Doel project

Doelcode
burgerij
Land begunstiging:
GHANA
Website doel:
www.focus-on-vision.org

Introductie

Rotary Club Oss-Maasland heeft twee zusterclubs in het buitenland, de Rotary Club Kluisbergen-Vlaamse Ardennen in België en de Rotary Club Sussex-Vale in Engeland.

Eenmaal per jaar houden de clubs een Internationaal weekend, wisselend bij een van de drie aangesloten clubs. Op 20 & 21 april 2013 is het zogenaamde Triple Weekend in Oss gehouden. Tijdens dit weekend doen de buitenlandse clubs een donatie voor een goed doel van de ontvangende club. RC Kluisbergen en RC Sussex hebben samen een bedrag aan RC Oss-Maasland geschonken ter grootte van € 3.000, -. Dit gevoegd bij onze eigen bijdrage van € 2.000, - komt totaal op € 5.000, -.

RC Oss-Maasland heeft voor de bestemming van deze gelden gekozen voor het project ‘Focus on Vision’. Een in sterkte instelbare bril waarmee mensen in de derde wereld echt kunnen gaan zien! Samen met de opbrengst van enkele kleinere acties door RC Oss-Maasland is het totaal voor dit doel uitgekomen op € 8.500, -. In februari 2014 is het bedrag geschonken aan Jan in ’t Veld, voorzitter van de stichting Focus-on-Vision.

Uitvoering en financiële verantwoording project

Het project is uitgevoerd in augustus 2014 en geheel aangewend voor de distributie van de brillen onder 1.128 cacaoboeren met hun familieleden in Ghana. De ogen van cacaoboeren en hun meewerkende gezinsleden krijgen het behoorlijk te verduren door gebruikte bestrijdingsmiddelen. De chocoladefabrikanten zoals Mars en Cargill evenals producenten van bestrijdingsmiddelen e.d. zoals Bayer, Syngenta, Orbi-Pharma e.d. zijn er op uit de boeren bij te staan hun oogstopbrengst te doen verbeteren om daarmee de gemiddelde opbrengst van US$ 250 per hectare te verhogen. Deze lage opbrengst leidt er namelijk toe dat hun nageslacht niet of nauwelijks geïnteresseerd is hen op te volgen en naar de grote(re) steden trekt. Bij weinig beroepsgroepen is de uittocht zo hoog.

Een foto impressie:

C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2410.jpg C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2404.jpg C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2441.jpg C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2474.jpg

C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\53HFJFCT\SAM_3445 (2).JPG C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_3407.jpg C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_3413.jpg C:\Users\Rob\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_3414.jpg

De financiële verantwoording van onze donatie aan Focus on Vision is als volgt:

Financiële verantwoording Focus-on-Vision naar RC Oss-Maasland

 

 

 

 

 

Omschrijving

Totaal in €

Brillen, 823 stuks à € 4,65

€ 3.826,95

Oogmedicatie, 600 à € 1,10

€ 660,00

Accessoires (batterijen etc.)

€ 66,00

Huur ooginstrumentarium

€ 110,00

Accommodatie 7 dagen voor 6 personen

€ 739,20

Huur auto (4WD)

€ 550,00

Brandstof 300 liter

€ 244,20

Eten en drinken voor 6 personen

€ 462,00

Inhuren 2 optometristen 7 dagen

€ 616,00

Vergoeding Dr. Kusi 10 dagen

€ 550,00

Vergoeding 3 veld assistenten

€ 462,00

Overige kosten

€ 297,00

 

€ 8.583,35

(aangehouden koers 1 Ghanese Cedi (GHS) = € 0,22)

 

Het project Focus on Vision blijkt humanitair een bijzonder waardevol project te zijn.

We laten initiatiefnemer Jan in ’t Veld aan het woord (2013):

Enige jaren geleden heeft Frederik van Asbeck een in sterkte instelbare bril bedacht en ontworpen waarmee tegen minimale kosten mensen in de derde wereld een bril kunnen verkrijgen. Zijn vinding en het bijbehorende patent heeft Frederik aan de stichting Focus on Vision ‘om niet’ geschonken. Patent NL 1028563.

De Focusspec®, zoals de bril is gedoopt, heeft diverse aansprekende prijzen gewonnen, waaronder die voor het beste industrieel ontwerp en de Dutch Design Award.

De basisfilosofie van Focus on Vision is dat de mensen in de derde wereld zelf de bril moeten (kunnen) betalen. Wat ze uiteindelijk zelf moeten betalen is ondergeschikt. De voornaamste reden is vanzelfsprekend hun inkomen. Aanvullend ligt een aantal redenen ten grondslag.

Sinds vorig jaar zijn wij lid van de IAPB (International Agency for the Prevention Blindness), een onderdeel van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie belast met de uitvoering van het Vision 2020 programma) en maken we deel uit van het Technology Advisory Committee voor in sterkte verstelbare brillen van de Wereldbank. Beide zijn, voor een kleine stichting met vrijwilligers als we zijn, ronduit prestigieus te noemen, te meer omdat we ervoor gevraagd werden. Kennelijk spreekt het aan. Daar zijn we buitengemeen trots op.

Consumenten in het westen zijn bereid 2½ tot 3 daglonen te betalen voor een nieuwe bril. Onderzoek toonde dat aan. In ontwikkelingslanden vertaalt zich dat naar vier tot zeven euro. Maar is dat voor hen betaalbaar? Wat is hun cultuur? Zitten ze erop te wachten?

Ervaringen in het verleden (we bestaan sinds 2004, begonnen met proefproductie in 2008), met de allerbeste bedoelingen, waarbij we de bril gratis weggaven bleken niet te werken. Of men was niet zuinig op de bril of men verkocht hem zodra we uit het zicht waren en kwam dan een nieuwe halen.

We hebben nu projecten, ook gefinancierd uit giften om een verkoopprijs te houden bij dat wat past bij het land waar we actief zijn. Maar de gebruiker betaalt íets. Al is het maar een dubbeltje: hij heeft zijn trots van het hebben kunnen doen van een aanschaf. Het is van hém. We ondervonden aan den lijve dat gratis geen waarde heeft.

Focus on Vision is in staat gebleken tegen een industrieel kostenniveau brillen te vervaardigen en te verspreiden. In vele landen vertegenwoordigt een dergelijk aanschaf nog steeds een kapitaal. Hun eerste zorg is immers eten. Overleven. Maar hoe kun je overleven als je het verschil tussen een zaailing en onkruid niet meer kan zien? Of wanneer je een draad niet meer door het oog van een naald kunt krijgen voor werk waarmee je je inkomsten genereert? Of …als je ineens door te kunnen lezen een goede opleiding kunt volgen en daarmee bij kunt dragen aan de toekomstige welvaart van jouw dorp of land!”

De brillen worden in Nederland geproduceerd bij de IBN in Uden. Het project is draagt daarmee bij aan een beter zicht van de medemens in de derde wereld en aan de werkgelegenheid van de sociaal zwakkeren in Nederland. Het product is uiterst innovatief.

Vervolgproject Focus-on-Vision door Rotary Oss-Maasland?

Naar aanleiding van het succesvolle Rotary Oss-Maasland IMBA project bezochten onze leden John van Boekel en Ton Jenniskens in het voorjaar van 2014 het IMBA project in Zimbabwe. (Note: project voor oprichting van vier weeshuizen voor kinderen met eigen opleidingsmogelijkheden en inkomsten door oprichting van kippenfarm, broodbakkerij e.d. Rotary Oss-Maasland bracht ruim € 225.000, - bijeen met medewerking van Rotary Foundation en De Wilde Ganzen).

Hun bezoek heeft geleid tot een goed inzicht in het IMBA project, maar ook tot het besef dat Focus on Vision in Zimbabwe een humanitair belangrijke hulp zal zijn voor grote groepen van de bevolking. Terug op Nederlandse bodem hebben zij dan ook – samen met Peter van der Steen – een aanzet gemaakt voor een nieuw Focus-on-Vision project in samenwerking met Rotary Club Harare in Zimbabwe.

Hiertoe is in juni 2014 een voorlopige begroting opgesteld en heeft de Rotary Foundation Officer van de Rotary club Oss Maasland bij het district een District Grant aangevraagd.

Project Focus-on-Vision in Zimbabwe

 

 

 

Omschrijving uitgaven

Totaal in €

Brillen, 1.000 stuks à € 4,65 - inclusief import

€ 4.650,00

Vervoer brillen naar Zimbabwe

€ 250,00

Oogmedicatie, huur ooginstrumentarium, inhuren optometristen,

 

huur auto (4WD), brandstof, onderdak en fourage medewerkenden

€ 3.850,00

Flyers

€ 290,00

Cursus Vision Guard

€ 100,00

Reiskosten Vision Guard

€ 770,00

Uitgaven

€ 9.910,00

Omschrijving dekking van de uitgaven

 

Bijdrage Rotary Oss-Maasland

€ 2.000,00

Bijdrage andere Rotary Clubs

€ 2.400,00

Aanvraag District Grant

€ 5.510,00

Dekking

€ 9.910,00

In de daarop volgende maanden is bij vergadering vastgesteld, dat het wellicht verstandiger is om van Focus-on-Vision een langduriger project te maken, waardoor er door de samenwerking met onze zusterclubs in België en Engeland, maar ook met Rotary Club Harare gestreefd moet worden naar een Rotary Global Grant. Uitbreiding naar andere landen cq andere Rotary Clubs, bijvoorbeeld Tanzania, kan tot een nog groter project leiden.

Overleg met Jan in ’t Veld heeft tot een voorstel geleid om in Zimbabwe een Pilot Project te gaan uitvoeren, waarbij:

·

RC Oss-Maasland garant staat voor 300 brillen à € 3,75

·

Rotary Harare betaalt de invoerrechten en invoerkosten.

·

Rotary Oss betaalt de vrachtkosten naar Harare.

·

Shingie en Ronald van RC Harare worden in the lead gezet voor het onderzoek en de aanmeting

·

Betaling aan Focus on Vision na verkoop, maandelijks of per kwartaal af te rekenen.

·

Focus on Vision en Rotary Oss betalen ieder de helft van het ticket van Jan in 't Veld naar Harare. Zijn verblijfkosten dragen Focus on Vision en hijzelf.

Op 20 september is de District Grant aan ons toebedeeld voor € 2.500, -.

Conclusie

Bespreek met gouverneur de verdere opties. Plus: kunnen eerdere betalingen nog meegerekend worden als bijdrage van RC Oss-Maasland voor de Global Grant?

 

Rotary Club Oss-Maasland

Rob van den Ende, Rotary Foundation Officer

Dennenlaan 3 – 5342 HX Oss

T. 0412-638239 – GSM 06-53151179 – zaak 0412-647944

E-mail: rvandenende@planet.nl of rvandenende@notepad-factory.com