inzameling tbv voedselbank

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
14 december 2019
Netto resultaat
€ 6.615,00
Jaar van begunstiging
2019
Plaats project
Voorburg-leidschendam
Website project
 
Verantwoordelijke
Els de Blécourt
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Voorburg
Regio
Vliet en Ommelanden
District
District 1600 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
inzameling

Doel project

Doelcode
burgerij
Land begunstiging:
---

Rotary Voorburg

Secretariaat

Patrijslaan 131

2261 EC Leidschendam

Geachte dame, heer,

Het door Rotary Nederland gehanteerde gebruik van het woord “Project” en “Doel” is voor onze club lastig invulling te geven. Los van het feit dat er duidelijk door Rotary Nederland is gekozen om het project, de activiteit dus, voorrang te verlenen boven het (goede) doel wat ons naar ons idee onlogisch is, is deze indeling voor ons niet juist in te vullen.

Wij stellen als club gezamenlijk, door het gehele jaar goede doelen vast die wij gaan ondersteunen, uiteraard afhankelijk van vraag en noodzaak. Zie hiervoor onze website bij “Wij helpen”. https://www.rotary.nl/voorburg/Wij%20helpen/

Dit kan hulp zijn in geld maar ook in serviceondersteuning. Dit komt in alle vormen voor en veelal verlenen we hulp via de Stichting Community Service van onze club. Zie hiervoor:

https://www.rotary.nl/voorburg/Zo%20doen%20wij%20het/Community%20Service/

Voor financiële ondersteuning maken we meestal vooraf een afspraak over het bedrag, uiteraard weer na besluitvorming in de club. Vervolgens zijn er door het jaar heen een aantal fonds wervende projecten, jaarlijks terugkerende zoals bijvoorbeeld het golftoernooi, de santarun of de kroegenbridge dan wel eenmalig zoals bijvoorbeeld een feestavond of een autorally.

De projecten worden altijd gekoppeld aan een of meerdere goede doelen, maar de inzameling loopt niet synchroon met de uitgaven c.q. de goede doelen. Het ene project gaat immers beter dan het andere zoals een ieder weet.

Uiteraard zijn er ook goede doelen waarbij wij helpen door inspanning door onze leden, zoals bijvoorbeeld bij de voedselbank. Daar zamelen we jaarlijks eten in bij supermarkten en helpen we zonnodig met distributie. Ook helpen we diverse stichtingen met bestuurlijk invulling.

Wij hebben, om toch het overzicht van Rotary Nederland invulling te geven, ervoor gekozen om onder Projecten de goede doelen te vermelden en vervolgens bij de invullingen verwijzingen te maken naar de juiste pagina’s op onze site.