Bedrijvensportdag

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
8 oktober 2011
Netto resultaat
€ 18.500,00
Jaar van begunstiging
2011
Plaats project
Zoetermeer
Website project
www.rotary.nl/zoetermeer
Verantwoordelijke
Louk Sanders
Tijdsinvestering
250
Personen nodig
35
Club
Zoetermeer
Regio
Vliet en Ommelanden
District
District 1600 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
sport

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Zoetermeer in NETHERLANDS
Website doel:
www.hospicezoetermeer.nl

Sportdag 2011 – 8 oktober

Foto’s: klik hier

HOSPICE ZOETERMEER

Het “BijnaThuisHuis” heeft steun nodig !

Het Hospice in Zoetermeer, met de naam “BijnaThuisHuis”, is een gastvrij huis, waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn in de laatste periode van hun leven kunnen verblijven en waardig kunnen sterven. Zij worden bijgestaan door 40 vrijwilligers. Subsidies van de overheid dekken slechts een deel van de kosten, waardoor het BijnaThuisHuis afhankelijk is van giften.

Maar op de huidige locatie staat een grondige renovatie gepland, waardoor het Hospice naar een andere plek moet verhuizen. Tevens is door de toename van de grootte van de stad behoefte aan verdubbeling van het aantal bedden van 3 naar 6. Het overleg over plaats en vorm van het nieuwe Hospice is vrijwel afgerond. Daarmee ontstaat een vraag om extra fondsen, onder andere voor de inrichting van het huis. Vanuit de Zoetermeerse samenleving worden initiatieven ontwikkeld om gelden bij elkaar te brengen. Rotaryclub Zoetermeer heeft als doel van haar Sportdag 2011 de inrichting van de huiskamer in het nieuwe tehuis als doel gekozen.

Op 8 oktober is hiervoor een bedrag van € 12000 aan het bestuur van het Hospice Zoetermeer overhandigd.

Evenals in de afgelopen vier jaren werd op 8 oktober de grote sportdag georganiseerd in sportcomplex De Veur, waarbij een zestal teams op vier onderdelen actief waren en waarbij elke sporter of elk team een sponsorbedrag bijdroeg. Daarnaast waren er ook sponsoren voor kleinere bedragen die weliswaar niet met een team aantraden, maar wel van harte het financiële doel van de Sportdag wilden ondersteunen.

De gemeente Zoetermeer droeg ook dit jaar als deelnemer geen sponsorbedrag bij, maar stelde de sportfaciliteiten gratis ter beschikking en zorgde voor de catering van deelnemers en leden van de Rotaryclub die als begeleiders en scheidsrechters optraden. Op deze wijze bleven de kosten uiterst laag en kwam vrijwel het gehele sponsorbedrag ten goede aan het eindtotaal.

In vorige jaren zijn er ook soortgelijke sportdagen door de club georganiseerd voor andere goede doelen, vlekkeloos georganiseerd en met veel plezier voor alle betrokkenen.

Teams en Sponsors

De Sportdag op 8 oktober 2011 vond plaats in de ochtend en een deel van de middag in De Veur in Zoetermeer. Zes gesponsorde teams van elk 10 sporters traden er aan om wedstrijden te spelen in Basketbal, Volleybal, Badminton en een Spelestafette. De sponsorgelden kwamen nagenoeg geheel ten goede aan het Hospice, want het hele programma werd door vrijwilligers van Rotary begeleid en alle kosten voor zaalhuur en catering werden gedragen door de Gemeente Zoetermeer.

De volgende teams namen deel:

Gemeente Zoetermeer

 

 

Siemens Nederland NV

 

 

Zoetermeers Tandtechnisch Laboratorium BV

 

 

Kleinsmiede & van Amerongen BV

 

 

Weleda Benelux SE

 

 

Sweetlake

Docs

Financiële steun zonder deelname met een team werd ontvangen van:

Orfeokliniek Zoetermeer

 

 

Huub Bos

(foto support)

 

 

Eerst hulp tijdens sportdag

 

 

Capricorn group

 

 

Astra Zeneca

Zoetermeer