Fundamenten

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
19 maart 2008
Netto resultaat
€ 37.374,00
Jaar van begunstiging
2009
Plaats project
Megen (gemeente Oss)
Website project
 
Verantwoordelijke
John van Boekel
Tijdsinvestering
Personen nodig
50
Club
Oss-Maasland
Regio
's-Hertogenbosch e.o.
District
District 1550 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
zelfwerkzaam

Doel project

Doelcode
gehandicapten
Plaats en land begunstiging
Megen (gemeente Oss) in NETHERLANDS

VERSLAG PROJECT FUNADAMENEN RC OSS-MAASLAND

1.

Besluit:

Na een aantal bijeenkomsten met het onderwerp BBB (Beschouwen / Bezinnen / Beginnen) werd tijdens de reguliere bijeenkomst op woensdag 19 maart 2008 door de leden besloten het project ‘Boek’ (later gewijzigd in ‘Fundamenten’) te accepteren. Met een attendance van 86% - de hoogste in de 22 jaar dat onze club bestaat – en een voorkeur van 46 van de 47 leden voor deze activiteit, voldoende garanties voor medewerking op brede basis.

Uitgangspunten bij deze activiteit waren:

·

Het uitgeven van een boek waarin de levens van 11 bekende overleden Osse personen worden beschreven;

·

Betrokkenheid van alle leden om de 4 avenues te bevorderen;

·

Fundraising.

Alle leden werden vervolgens benoemd in een van de volgende commissies:

·

Auteurs

·

Historici

·

Sales

·

Vormgeving en publiciteit

·

Financiën.

Per commissie werd een coördinator aangewezen en werd het volgende tijdspad vastgelegd:

·

23 april 2008: aanlevering gegevens door historici;

·

07 mei 2008: dummy’s boek en flyers gereed;

·

31 mei 2008: aanlevering concept verhaal door auteurs;

·

18 juni 2008: aanlevering teksten, foto’s en illustraties voor proefdruk;

·

23 juli 2008: afhankelijk van verkoop bij intekening beslissen over definitieve druk;

·

22 okt 2008: presentatie in Museum Jan Cunen.

·

19 nov 2008: voorlopige evaluatie Fundamenten.

2.

Voortgang:

Na een enigszins trage opstart werd door de leden van de diverse commissies consequent aan de opgedragen taken gewerkt, groeide de betrokkenheid en werden de afspraken binnen de vastgestelde deadlines gerealiseerd. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten werd regelmatig verslag gedaan van ervaringen, anekdotes en succesjes.

Voor aanvang van de zomervakanties waren bij voorintekening al voldoende boeken gekocht om voor een definitieve drukgang opdracht te geven, omdat er een breakeven punt was bereikt bij inkomsten en uitgaven.

Positieve publiciteit werd ontvangen via een artikel over 2 pagina’s in het Brabants Dagblad, een item op het journaal van DTV en vermeldingen in de regionale weekbladen.

3. Presentatie in Museum Jan Cunen

Als locatie voor de presentatie op woensdag 22 oktober 2008 werd gekozen voor Museum Jan Cunen, het monumentale gebouw in de Molenstraat te Oss waar alle beschreven personen tijdens hun leven in meer of mindere mate hebben gewoond, gewerkt of meermalen aanwezig zijn geweest.

Voor deze presentatie werden uitgenodigd:

·

Leden en partners van de RC Oss-Maasland

·

Familieleden en/of relaties van de beschreven personen;

·

Bedrijven en personen die medewerking aan het boek Fundamenten hebben verleend;

·

Burgemeester Herman Klitsie van de gemeente Oss.

In de hierna vermelde volgorde werd 11 keer het 1e exemplaar van Fundamenten uitgereikt aan:

·

De heer Vic Acket, directeur van Drukkerij en Cartonnage Acket als achterkleinzoon

van Jan Acket;

·

De heer Pieter Bijvoet, zoon van notaris Hendrik Bijvoet (20 september 1905);

·

De heer Daan Cunen, achterneef van Jan Cunen;

·

Pater Wolbers, provinciaal van de orde der Carmelieten waartoe ook Titus Brandsma behoorde;

·

De heer Ruud Jurgens, neef van Anton Jurgens;

·

De heer professor W. Schudel als kleinzoon van Saal van Zwanenberg;

·

De heer Bob Zadok Blok, als 12-jarige Joodse jongen en onderduiker in 1942 gered door Louis de Bourbon;

·

Aan mevrouw Hennie van Dooren als echtgenote van Frans van Dooren;

·

An de heer Frans Fontein, mede namens zijn aanwezige moeder Frieda Fontein, als zoon van Kees Fontein;

·

Aan de heer Jan Berghege jr. als zoon van Jan Berghege sr;

·

In verband met verhindering op deze dag door een vertegenwoordiger van het Bruurke van Megen, is dit 1e exemplaar uitgereikt op woensdag 17 december 2008 in het klooster van de Franciscanen te Megen tijdens een Kerstviering aldaar van onze club, aan de Gardiaan van de Franciscanen Fer van der Eijken.

Vervolgens werd een cheque van € 20.000,00 uitgereikt aan Agnes Verheyden en Mirjam Olderaan van het gezinshuis Megen, als bijdrage voor aanleg van een tuin met zwembad voor 8 licht tot zwaar gehandicapte kinderen die door hen worden verzorgd.

Aansluitend vertrokken allen naar het hoofdkantoor van de Rabobank Oss e.o aan de Raadhuislaan, op uitnodiging van de directie van deze bank voor een drankje, buffet, alsmede rondleiding in de gerenoveerde bank en expositie van Osse kunstenaars.

4. Met dank aan

Realisering van dit ambitieuze project binnen 6 maanden, was in eerste instantie mogelijk door een enthousiaste inzet van de leden van de RC Oss-Maasland. De diverse disciplines welke nodig zijn om een boek geheel in eigen beheer uit te geven bleken binnen onze club in ruime mate aanwezig en zijn op kundige wijze ingevuld.

Onze dank gaat verder uit naar:

·

Leo en Richard Kampert van Drukkerij Kampert in Oss voor de druk van het boek Fundamenten en de stille sponsoring met betrekking tot de prijsstelling;

·

Marcel Buuts van Drukkerij Buuts in Nistelrode voor de pre-press;

·

Museum Jan Cunen voor de ontvangst tijdens de presentatie;

·

Stadsarchief Oss voor aanlevering van vele historische gegevens van de beschreven personen;

·

Fotostudio Frank Zwinkels voor studiowerk foto’s en illustraties;

·

Rabobank Oss e.o. voor de gastvrije ontvangst na de presentatie en de belangrijke afname van Fundamenten;

·

Vele Osse bedrijven, instanties en particulieren voor de afname van Fundamenten.

5. Verantwoording

Boeken:

Fundamenten is gedrukt in een oplage van: 5.000

Verkocht aan bedrijven, particulieren, etc.: 4.584

Gratis exemplaren leden en representatie: 100

In depot, alsnog aan te kopen door Derijks: 200

Reserve voor diverse doeleinden RC Oss-Maasland; 116

5.000 5.000

Financiën:

per 1 april 2009

 

 

 

 

Inkomsten

Uitgaven

Verschil

Verkopen excl. btw

76.971,02

 

 

donatie provincie in boekjaar 2007/2008

2.000,00

 

 

donatie Spierings Kranen

1.200,00

 

 

te ontvangen donatie Provincie

500,00

 

 

Inkopen

 

42.821,85

 

proefdruk Kampert in boekjaar 2007/2008

 

476,00

 

Tussenstand 29-10-2008

80.671,02

43.297,85

37.373,17

 

 

 

 

Opbrengst

37.373,17

 

 

 

 

 

 

Toegezegd St. Gezinshuis Megen

30.000,00

 

 

Uitbetaald aan gezinshuis Megen

 

 

 

per bank

 

20.000,00

 

rechtstreek door Jurgensfonds

 

8.000,00

 

Nog over te maken

 

2.000,00

 

·

De subsidie van het Anton Jurgens Fonds is verstrekt aan het Gezinshuis Megen vanuit de sociale doelstelling van ons project voor de fundraising;

·

Voor de 200 boeken welke nog in depot zijn hopen we een bedrag van minimaal

€ 2.000,00 te ontvangen.

6.

Conclusie

Uitgaande van de eerder vermelde doelstellingen mag worden geconcludeerd dat niet alleen aan de gestelde verwachtingen is voldaan, maar dat elk onderdeel met succes kan worden afgesloten:

1.

het boek Fundamenten is in alle opzichten een uitgave waar we trots op kunnen zijn. Inhoudelijk is een product aangeboden met historische meerwaarde voor de stad Oss, en qua vormgeving en uitvoering wordt alleszins recht gedaan aan de verhouding prijs/kwaliteit;

2.

er is daadwerkelijk sprake van een toegenomen fellowship tussen de leden onderling. Teamwerk, in dit project onontbeerlijk, heeft geresulteerd in een duidelijke meerwaarde als beleving binnen onze club. Vanuit de community service heeft Fundamenten in combinatie met het begrip Rotary zeker een positieve uitstraling in onze regio;

3.

Door onze activiteiten is voor het Gezinshuis Megen een bedrag van € 30.000,00 gerealiseerd. Bovendien kan aan de reserveringen voor toekomstige Goede Doelen binnen het Strom-fonds RC Oss-Maasland een bedrag van ruim € 17.000,00 worden bijgeschreven.

Tot slot

Fundamenten was een project waar we vol enthousiasme en met veel plezier aan hebben gewerkt. Een project dat in het verlengde van onze eerdere bezinning, de club weer in 'beweging' heeft gebracht. Met een prachtig resultaat. Goed voor Oss, goed voor ons en goed voor hen waar we het uiteindelijk voor deden, de bewoners van het Gezinshuis Megen. Het zou mooi zijn als we als club blijven zoeken naar soortgelijke projecten. Met 'Fundamenten' als voorbeeld, wetende waartoe we in staat zijn, zou dit voor ons geen probleem meer moeten zijn.

Oss, april 2009,

COORDINATOREN PROJECT FUNDAMENTEN.