Renovatie operatiekamer Kumi

< terug naar overzicht

Project foto's

Team renovatie OK
  1. Team renovatie OK
  1. Rijen wachtenden KUMI Hospital

Projectgegevens

Datum project
1 januari 2018
Netto resultaat
€ 45.000,00
Jaar van begunstiging
2018
Plaats project
Kumi
Website project
www.kyoga.nl
Verantwoordelijke
Bas Fraassen
Tijdsinvestering
500
Personen nodig
10
Club
Goes-Reimerswaal
Regio
Zeeland en Goeree-Overflakkee
District
District 1610 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Kumi in UGANDA
Website doel:
www.kumihospital.org

Kumi Hospital

Het Kumi hospital in Oeganda is een districts ziekenhuis en bedient 7 districten, met

een totaal van ruim 1,5 miljoen inwoners. Het is een non-profit instelling , in 1929

opgericht door anglicaanse zendelingen als een leprozen hospitaal en er is altijd nog

een paviljoen aanwezig met melaatse patiënten. Sinds vele jaren is het inmiddels een

algemeen ziekenhuis.

Noodzaak

De operatiekamer van het ziekenhuis is dringend aan een renovatie en modernisering toe. Op dit moment vinden (basis- en orthopedische) operaties enkele malen per jaar plaats door vrijwillige medewerking van leden van de werkgroep Orthopedie Overzee, onder wie Bas van Fraassen. Daarbij wordt samengewerkt met lokale krachten (medisch en verpleegkundig) en wordt kennis overgedragen. Op termijn wordt beoogd de chirurgische en orthopedische behandeling over te dragen aan lokale krachten.

Doel project

Het project zal bestaan uit het duurzaam herinrichten en renoveren van een OK voor basis

chirurgie en orthopedische chirurgie. Voor de toekomst en continuïteit wordt gewerkt aan kennisoverdracht om daarmee het tekort aan chirurgisch geschoolde mensen proberen op te vangen.

Wat houdt het project in?

Het project omvat de noodzakelijke voorzieningen voor basis- en orthopedische chirurgie nu en in de voorzienbare toekomst: renovatie van het gebouw waar thans de operaties plaats vinden, inrichting van de operatiekamer met apparatuur, aanpassing van de elektrische installaties, verbetering van logistiek en routering, scholing en kennisoverdracht, voorzieningen voor preventief onderhoud etc. Continuïteit en lokale betrokkenheid houden in dat het project in nauwe samenwerking met de lokale verantwoordelijken wordt ontwikkeld; de renovatiewerkzaamheden worden door lokale krachten gerealiseerd; de realisatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directie van het ziekenhuis te Kumi.

Fondsen

De Rotaryclub Goes Reimerswaal wil zich samen met o.a. de Rotaryclub Kumi, lokale organisaties, sponsoren, medefinanciers en anderen inzetten voor de werving van fondsen om het project te helpen realiseren. Daartoe zijn en worden plannen opgesteld, begrotingen gemaakt voor de verschillende onderdelen, ontwerpwerkzaamheden voorbereid, acties gepland etc.