Sathikosath

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
1 juli 2012
Netto resultaat
€ 45.000,00
Jaar van begunstiging
2009
Plaats project
Nepal
Website project
www.sathikosath.nl
Verantwoordelijke
Frans van Meerwijk
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Groningen-Oost
Regio
Groningen
District
District 1590 RI

Soort project

Rotary Foundation
Ja
Grant type
Matching Grant

Doel project

Doelcode
jeugd
Plaats en land begunstiging
Kathmandu in NEPAL
Website doel:
www.sathikosath.nl

Studiefonds voor Nepalese kinderen

1.

Ontstaan en achtergronden

Het is bekend dat Nepal een van de armste landen van de wereld is. Het land beschikt niet over grondstoffen die geld in het laatje brengen en er zijn geen grote industrieën. Er is wat landbouw in de lager gelegen gebieden. Maar ook dat levert weinig op. Voeg daarbij het weinig stabiele en grotendeels corrupte politieke klimaat en het wordt duidelijk dat het leven voor de meeste Nepalezen vooral uit overleven bestaat. Er liggen wel mogelijkheden in het toerisme. Dat kan een goede bron van inkomsten worden; één toerist biedt werk aan vijftien Nepalezen.

De medewerkers van HT Wandelreizen komen uit vaak afgelegen gebieden in de bergen en hebben meestal weinig weinig scholing genoten. Ook hun Boeddhistische achtergrond (de Boeddhisten maken zo’n 30% van de bevolking uit) werkt in hun nadeel. De goede banen komen terecht bij een kleine groep Hindoeïsten waartoe de meeste machthebbers (denk ook aan de vroegere koning) behoren. Het mag een wonder heten dat die verschillende godsdiensten zo vreedzaam samenleven. Dat neemt niet weg dat de Boeddhisten in de ogen van Hindoeïsten tot de laagste kastes behoren (terwijl Boeddhisten zelf geen kastesysteem kennen). Tegenwoordig zijn er ook in de bergen kleine schooltjes (staatsonderwijs). De kinderen van de gidsen hebben dus meer kansen dan hun ouders.

Maar dit staatsonderwijs blijkt van lage tot zeer lage kwaliteit te zijn. Eén van de oorzaken ligt in het feit dat vaak de minst capabele onderwijzers daar een aanstelling krijgen. Het gevolg is wel dat leerlingen die naar het vervolgonderwijs willen en daar de capaciteiten voor hebben, over onvoldoende ‘bagage’ beschikken. Willen kinderen een reële kans maken op een betere toekomst, dan zullen ze naar privéscholen moeten en die zijn er alleen in Kathmandu of directe omgeving.

2.

Doel

Sathiko Sath wil deze bergvolkkinderen meer kansen geven; we doen dat door ze goed onderwijs aan te bieden. De betere scholen staan in Kathmandu. Met een van de beste, de Little Angels’ School (LAS), hebben we een uitstekend contract kunnen afsluiten. Het hoofd van deze school was zelf ooit een ‘bergkind’; hij kent de achtergrond van onze kinderen dan ook goed. De LAS biedt hoogwaardig basis- en middelbaar onderwijs, en daarmee de mogelijkheid om door te stromen naar beroeps-, hoger of wetenschappelijk onderwijs.

Wij willen onze kinderen, die door inloting zijn geselecteerd, minimaal tien jaar scholing op de LAS garanderen en hun eventuele vervolgopleiding bekostigen. Dit verzekert ze van een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden. Ook kinderen met een handicap komen in aanmerking voor plaatsing.

Wij bieden de kinderen:

· goed onderwijs, met onder meer ruim aandacht voor sport, dans en kunsten;

· alle benodigde schoolboeken en overige schoolspullen, zoals schrijfgerei en schriften;

· huiswerkbegeleiding;

· computers (e-learning en e-library);

· schooluniform en sportkleding, inclusief schoeisel;

· warme lunch op school;

· transport van huis naar school en vice versa;

· onderdak en volledige verzorging (waar nodig).

3.

Huisvesting

De kinderen uit de bergdorpen die via Sathiko Sath naar school gaan in Kathmandu, hebben daar ook onderdak nodig. Een klein deel woont bij familie in de stad. Voor de overige kinderen heeft de stichting twee dicht bij elkaar gelegen kinderhuizen, waar ze kunnen wonen, spelen en studeren. De jongens en de meisjes zijn hier – conform de Nepalese cultuur – separaat ondergebracht. Ze worden er begeleid door Nepalese zorgouders.

4.

Kosten

Het benodigde bedrag voor scholing en onderdak bedraagt op dit moment circa € 1.100 per kind per jaar. Dit bedrag is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en afgesloten contracten. Elk jaar herberekenen we alle kosten en zowel het Nederlandse als het Nepalese bestuur let steeds scherp op kostenbeheersing.

5.

Resultaten

De vorderingen van de kinderen worden nauwlettend gevolgd en per kwartaal uitvoerig besproken. Er is regelmatig overleg van het stichtingsbestuur en de begeleiders met zowel de school als de ouders. Tot dusver zijn de resultaten uitstekend, de kinderen zijn uiterst gemotiveerd. Kinderen met aanpassingsproblemen krijgen extra aandacht van hun begeleiders en van school.