Banenmarkt

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
10 maart 2016
Netto resultaat
€ 0,00
Jaar van begunstiging
2016
Plaats project
Bonaventura College, Leiden
Website project
 
Verantwoordelijke
Evert Karsten
Tijdsinvestering
200
Personen nodig
20
Club
Leiden AM
Regio
Leiden-Wassenaar
District
District 1600 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
zelfwerkzaam

Doel project

Doelcode
jeugd
Plaats en land begunstiging
Bonaventura College te Leiden in NETHERLANDS

Project loopbaankeuze Bonaventura College 2016

Aan : Rotaryclubs in Leids Innercity verband

 

Betreft : beroepsinformatie aan HAVO en VWO scholieren op 10 maart 2016.

 

Achtergrond :

Als Rotary Leiden A.M. starten wij een project in samenwerking met het Leidse Bonaventura college. Doelstelling is om 3 HAVO en 4 VWO scholieren te ondersteunen bij het maken van een studie profielkeuze. De scholieren zitten in de leeftijdscategorie van 15 cq 16 jaar en hebben de zware opdracht  om in het komende kwartaal een profielkeuze maken. Die profielkeuze cq het vakkenpakket staat weer in het licht van hun verdere (HBO dan wel WO-) opleiding. Velen hebben  nog te weinig zicht op “wat waarom te kiezen”.

 

Doelstelling :

De insteek van onze Rotary gedachte en het Bonaventuracollege is om aan de scholieren vanuit verschillende beroepsgroepen (ook bekend als classificaties) informatie te geven wat ons beroep nu daadwerkelijk inhoudt. Soms heel concreet, soms meer algemeen. Op basis van deze informatiebijeenkomsten willen wij hen meer vaste grond onder de voeten geven om een juiste profielkeuze te maken.

 

Werkwijze :

Op donderdag 10 maart aanstaande ruimt het Bonaventura college in twee dagdelen tijd in om in kleine groepjes scholieren gericht informatie uit te wisselen : een korte beroepspresentatie met concrete invulling van werkzaamheden gevolgd door een interactieve discussie en vraagstelling.

 

Het Bonaventura staat voor de organisatie op de dag zelve en zij heeft ook aangegeven welke beroepsgroepen interesse hebben van de scholieren. Dit heeft zij mede geïnventariseerd aan de hand van de bij onze clubs aanwezige classificaties. Een lijst is ingesloten.

 

Verzoek :

Ons verzoek is leden van uw club te interesseren om deel te nemen aan dit project. “Interesse tonen” betekent nog niet verplichting tot deelname. Uiteraard zal er in de loop van de weken meer concrete informatie over de invulling van de dagdelen afkomen. “Toegezegde deelname” is daarentegen niet vrijblijvend.

 

Mogen wij op jullie medewerking rekenen? Binnen onze club ligt de coördinatie van dit project bij Evert Karsten.