Stichting Toon Hermans Huis Tiel

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
2 februari 2015
Netto resultaat
€ 10.000,00
Jaar van begunstiging
2015
Plaats project
Tiel
Website project
 
Verantwoordelijke
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Tiel
Regio
Rivierengebied
District
District 1550 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Land begunstiging:
---

Opzet Toon Hermans Huis Tiel (THHT) 14 juli 2014

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met kanker en dus vaak met dezelfde problemen.

Problemen bij kankerpatiënten komen pas naar voren na de primaire medische behandeling

·

Gaan denken waarom ik wel kanker en hij/zij niet?

·

Wat betekent dit voor mij en mijn gezin, hoe moet ik nu verder?

·

Fysieke en psychische onzekerheid; de stoelpoten zijn onder het bestaan afgezaagd.

·

Vermoeidheidsklachten

·

Emotioneel worden

·

Emoties en animositeit in gezin / familie

·

Relativeren van materiële zaken

·

Slaapproblemen

·

Depressief gevoel

·

Onbegrip op het werk op korte en op lange termijn

Problemen van naasten, familie en collega’s

·

Hebben geen idee wat er in de patiënt omgaat.

·

Hebben geen idee over de ontstane onzekerheden

·

Weten vaak niet hoe zich te uiten of hierop te reageren

·

Hebben zelf vaak hulp nodig om rouw te verwerken, met name kinderen.

Wat is en doet een Toon Hermans Huis?

Is een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, maar ook voor belangstellenden.

Probeert ontstane onzekerheden bij patiënt en naasten beheersbaar te maken

Probeert begrip te tonen, positiviteit uit te stralen en die ook over te brengen

Speciaal geschoolde vrijwilligers zijn aanwezig om de helpende hand te bieden

Geeft de mogelijkheid om met lotgenoten en / of / met een vrijwilliger kunnen praten

Organiseert activiteiten om gevoelens en creativiteit te leren uiten

Organiseert therapieën om innerlijke rust te vinden en anders te leren kijken naar gevoelens

Leert om kanker te hebben

Leert om geen kanker meer te hebben

Leert om rouw beter te verwerken

Biedt die hulp waar zorgverzekeraars tot op heden geen budget voor vrij willen maken

Er zijn al 13 Toon Hermans Huizen in Nederland

Opzet van Toon Hermans Huis in Tiel

Om alle aspecten van patiënten met kanker zo optimaal mogelijk te benaderen lijkt het ons het beste, dat het THHT organisatorisch onder de paraplu van het palliatieve centrum cq hospice van het Vrijthof valt.

Wel in een apart gebouw buiten het Vrijthof. Geen confrontatie met het palliatieve centrum!

Het THHT kan dan wel gebruik maken van de ervaren vrijwilligers en van materiële ondersteuning.

Kanker in de gezondheidsregio Betuwe

Incidentie in 2013 is 0,76% (910 nieuwe gevallen verzorgingsgebied ziekenhuis Rivierenland 120.000 inwoners).

Prevalentie in 2013 is 4% (4.800, dit wordt ieder jaar hoger)

Toegankelijkheid van THHT

·

Doelstelling gericht op een drempelloze toegang voor iedereen.

·

Patiënten uit alle lagen van de bevolking, van hoog to laag geestelijk en materieel ontwikkeld

·

Goede PR, speciaal ook richting allochtonen

·

Aantrekkelijke behuizing met parkeermogelijkheid, in bijvoorbeeld Walstede in van centrum Tiel

·

Voor veel THH geldt een actieradius van ± 21 km

·

Regio Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder Betuwe en Land van Maas en Waal?

Soort patiënten

Patiënten, die naar een THH komen, worden niet meer actief medisch behandeld; omdat pas na de intensieve medische zorg de secundaire reacties naar boven komen.

Extra problemen van patiënten

·

Allochtone patiënten komen nooit naar een THH. Meestal zijn allochtone mannen de beperkende factor.

·

Financiële problemen door de extra niet vergoede kosten in verband met de geringere zorgvergoeding.

·

Verlies van baan door medische problemen

·

Verlies van baan door onbegrip en/of pestgedrag op het werk.

·

Echtscheidingen door onbegrip bij partner.

Patiënten programma’s in THHT

Ieder programma heeft een vaste begeleider/lerares geregeld door de directeur.

Voor ieder programma bestaat een minimale eigen bijdrage. (zingen weinig en massage wat meer)

·

Koken kok voor gezond leren koken met goede producten

·

Yoga yogalerares

·

Koor/zang therapie zangleraar

·

Ontspanningsmassage fysiotherapeut

·

Rouwondersteuning psychotherapeut

·

Mindfulness mindfulness therapeut

·

Thai-Chi thai-chi lerares

·

Wandelen vrijwilliger

·

Creatieve expressie

o

Schilderen schilderlerares

o

Tekenen tekenlerares

o

Boetseren

o

Dansen

Verdere activiteiten in THHT ter vergroting van naamsbekendheid in de regio

·

Gratis ruimte voor patiëntenverenigingen, voorlichting- en informatiebijeenkomsten.

·

Gratis ruimte voor een diëtiste die in groepsverband leert om op gezonde wijze af te vallen en te koken.

·

Probleem geïnteresseerde psychologen houden er een open spreekuur.

Blijkt er meer tijd nodig, dan gaat de patiënt over naar de eigen praktijk van de psycholoog.

·

Oncologische verpleegkundigen kunnen er een controlespreekuur houden.

De patiënt “hoeft even niet naar het ziekenhuis, maar wordt in een neutrale omgeving gecontroleerd”.

·

Voor iedere bovenstaande bijeenkomst wordt een vrijwillige thee & koffie bijdrage gevraagd.

·

Organiseren van gesponsorde huisconcertjes door Splendor Amsterdam, Kunst in de Kamer of Muziekschool.

Verwijzingen van patiënten naar THHT door:

·

specialist in het ziekenhuis

·

oncologisch verpleegkundige op polikliniek

·

huisarts

·

praktijk ondersteunende huisartsverpleegkundige

·

tandarts en mondhygiëniste

·

fysiotherapeut

·

thuiszorg

Note

·

In de eerste jaren valt de inloop van patiënten erg tegen. Activiteiten worden vaak beter bezocht.

·

Zorgen dat bij de “start” alle basis voorzieningen en activiteiten aanwezig zijn.

·

Inventariseren wat men het liefste doet en pas daar het aantal en soort vrijwilligers voor uit zoeken.

·

Op termijn een Kidsproject openen voor kinderen met een ouder die kanker heeft.

De organisatie van het Toon Hermans Huis Tiel, een Stichting met AMBI status

Oprichtings Bestuur

Voorzitter Piet de Bruijn

Secretaris

Fiscus

Lid

Lid Frits van Es

Commissie van aanbeveling Voorstel: De zes burgemeesters van de regio

Ambassadeur Voorstel: Frans Duyts. En / of bekend iemand met een kankerconnectie.

Overkoepelend Bestuur van de Stichting THHT (actief in het leven staande mensen)

1.

Voorzitter (bestuurlijke ervaring) Namen?

2.

Secretaris Namen?

3.

Fiscus (bank of accountant ) Namen?

4.

Lid (zorginhoudelijke ervaring) Namen?

5.

Commissies

·

Commissie Fondsenwerving

Namen? Jef Anderson

·

Commissie regionale Bedrijven inventarisatie

Namen?

·

Commissie Subsidiezoekers

Namen?

·

Commissie PR via Google

Namen? Piet de Bruijn

·

Commissie actieve Website-bouw specialisten

Namen?

·

Commissie actieve PR-specialisten (Kranten, RTV Gelderland, Facebook, Linkedin, Twitter. dagelijks of wekelijks nieuws)

Namen?

·

Commissie lezingen en voorlichting (uitzoeken voor wie en door wie)

Namen?

·

Commissie sponsoracties

Namen?

Werkgroep THHT (steun en toeverlaat van de Directeur THHT)

Lid: Ondernemer? Namen?

Lid: Ondernemer? Namen?

Lid: Ondernemer? Namen?

Lid: Huisarts? Namen?

Lid: medisch specialist? Namen?

Directeur THHT Namen?

·

Betaalde functie. Te beginnen met 20% baan (Bruto €15.000).

·

KWF wil over twee jaar in ieder THH een betaalde directeur (niet duidelijk is wie betaalt).

·

Titel “directeur THH” heeft meer uitstraling, waardoor er meer bereikt kan worden.

·

Leidt het THHT en is eindverantwoordelijk.

·

Coördineren en begeleiden van vrijwilligers in drukke, maar juist ook in slappe tijden.

·

Stelt een kern van vaste vrijwilligers aan met daaromheen een ring van pas opgeleide.

·

Regelt de inkoop van materialen, koffie, thee ed.

·

Regelt sponsoring van materiële zaken door supermarkten van koffie, thee, suiker, koekjes ed.

·

Zoekt zelf of eventueel samen met het Werkbestuur de activiteiten begeleiders

·

Voorzitter van Programma Commissie

·

Jaarplanning

·

Thema bijeenkomsten

·

Activiteiten planning (schilderen, boetseren, dansen, massage ed.)

Vrijwilligers en IPSO cursus

·

Iedere vrijwilliger moet de IPSO cursus hebben gevolgd. (www.ipso.nl)

·

Na een proefstage van 3 dagen wordt bepaald of de aspirant vrijwilliger de cursus mag volgen.

·

Aspirant vrijwilligers mogen niet vaste baan zoekend zijn in verband met de dure IPSO cursus.

·

IPSO cursus door Henriette van Amerongen gegeven. De vrijwilliger mag en kan een eigen inbreng hebben.

·

Iedere vrijwilliger krijgt een nul uren contract met alle vrijheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Een dergelijk contract is te vragen bij Remko Steen, bestuurslid THH Ede.

·

Primaire vrijwilligers THHT uit terminale thuiszorg en uit het palliatieve centrum en/of hospice

Financiën cq Inkomsten van THHT

1.

Particuliere donaties 2 Donaties toegezegd

2.

Zakelijke donaties

3.

Bedrijfsdonateurschappen

4.

Giften

5.

Website (uitleg rechtstreeks doneren aan THHT, afscheidscadeaus doneren aan THHT)

6.

Legaten

7.

Subsidies

·

WMO bij vijf gemeenten (Buren doet niet mee)

·

Wethouders zorg in de zes gemeenten

·

Oude mannen- en vrouwen Stichting Gasthuis

·

Stichting De Fundatie

·

VSB bank

·

ABN-AMRO bank

·

Regio bank

·

ING bank

·

Van Lanschot bank

·

Ziekenhuis Rivierenland Donatie toegezegd

·

Regio Rivierenland (10 samenwerkende Gemeentes)

·

Provincie Gelderland

·

Monuta Charity Fund

·

Stichting palliatieve centrum via Vrienden van ziekenhuis Rivierenland

·

Wilhelmina Cohen Fonds

·

Fonds Nuts Ohra

·

De Sitter Stichting voor start bedrag?

·

KWF geeft een startbudget en betaalt de IPSO opleiding van de vrijwilligers

·

Andere mogelijkheden?

·

Wie weet meer instellingen?

8.

Sponsoring (Dit is een project in onze eigen regio voor de gehele gemeenschap)

·

financieel Serviceclubs, burgers en bedrijven

·

materieel Schilder-, teken- en boetseerattributen ed

·

inrichting Tafels, stoelen, tv, radio, computer ed

·

keuken keukeninventaris, glaswerk, kopjes ed

·

algemene zaken Koffie, thee, schoonmaakartikelen ed.

Allochtonen Hoe deze groep te bereiken? (Molukkers, Marokkanen & Turken)

Via Henk Driessen, wethouder met portefeuille zorg in Tiel?

Via de Gemeentelijke sociale dienst? Via de Imams?

Financiën Exploitatie cq Business case maken (grove schets is gemaakt)

Advies van velen: Begin met THHT, maar met zo weinig mogelijk exploitatiekosten.

Een ieder die mij verder advies kan geven, mij wil helpen of

een functie wil bekleden, daar hoor ik heel graag van!

Piet de Bruijn, tel: 0344-682222 Algemene Informatie

Uiterdijk 16 mob: 06-53411122 www.toonhermanshuis.nl

4011 EV e-mail: pdb.dmk@inter.nl.net ` www.ipso.nl

Zoelen