PROJECT ‘EEN SCHOOLKEUKEN VOOR EEN VOLLE MAAG!’

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
6 november 2014
Netto resultaat
€ 8.500,00
Jaar van begunstiging
2015
Plaats project
Zaandam
Website project
 
Verantwoordelijke
Raoul van der Struijk
Tijdsinvestering
40
Personen nodig
2
Club
Zaandam
Regio
Zaanstreek
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
artikelverkoop

Doel project

Doelcode
jeugd
Plaats en land begunstiging
Namoomba, Bbakassa in ZAMBIA
Website doel:
www.projectsnow.nl

ROTARYCLUB ZAANDAM DONEERT € 2.500 VOOR EEN BETER LEVEN VOOR DE BEVOLKING VAN BBAKASA EN NAMOOMBA, ZAMBIA

Rotary Zaandam heeft het plan opgevat om meer aandacht te besteden aan internationaal begrip door een buitenlands project te initiëren en samenwerking te zoeken met andere Rotaryclubs waarbij gedacht wordt aan de zusterclub in Essen-Süd.

Een van de leden van de Rotaryclub heeft enkele jaren in Zambia gewoond in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Dit is de reden dat er vanuit de club contact is gezocht met de stichting ProjectsNow die projecten realiseert in Zambia.

In 2015 wil ProjectsNow een schoolkeuken bouwen. Hiervoor is een bedrag van € 5.000 euro nodig. Een schoolkeuken is geen overbodige luxe voor de leerlingen aan Bbakasa Basic School.

Vaak komen de kinderen met een lege maag naar school en is de maaltijd echt iets om naar uit te kijken. Sterker nog: het is zelfs vaak een reden om naar school te gaan. De bouw staat onder supervisie van Andy Anderson, het ProjectsNow-lid in Zambia en zal gedeeltelijk worden uitgevoerd door de vijf mannen die op kosten van de stichting een cursus metselen en timmeren hebben gevolgd. Het eten in de keuken wordt bij toerbeurt klaargemaakt door de vrouwen in het dorp. Met de hulp van donaties van het World Food Program of de overheid wordt het voedsel aangeschaft.

Dit initiatief willen wij als Rotary Zaandam steunen met € 2.500,-. Daarnaast wordt gekeken of er samenwerking gezocht kan worden met de zusterclub Essen-Süd om het benodigde donatiegeld van € 5.000,- voor de bouw bij elkaar te krijgen.

ProjectsNow

ProjectsNow werkt aan de duurzame verbetering van de levens-omstandigheden van minder ontwikkelde gemeenschappen via scholing, gezondheidszorg en armoedebestrijding in de ruimste zin van het woord.

Dit doen zij samen met lokale partners. Heel concreet zijn zij actief in twee dorpjes in Zuid-Zambia: Bbakasa en Namoomba.

In Bbakasa bouwden zij klaslokalen en lerarenwoningen en knapten bestaande panden op. In Namoomba knapten zij een kliniek op en bouwden er twee verplegerswoningen bij. Ook op andere manieren helpen zij de bevolking in het gebied.

ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde onbetaalde vrijwilligers. Zij bieden altijd directe ondersteuning van projecten en zorgen dat elke euro die is gedoneerd daadwerkelijk aan het project wordt besteed. Kosten voor wervingsacties en andere zaken financieren zij zelf.

Ieder jaar bezoeken zij het gebied om contact te houden met de bevolking. Om het contact te vergemakkelijken, is er een development committee opgericht, die bestaat uit tien personen die een afvaardiging vormen van de hele gemeenschap. Zij stellen plannen voor en de plannen voor het gebied leggen zij aan hen voor. Zo bevorderen zij eigenaarschap bij de lokale bevolking. Daarnaast investeren zij in talent- en capaciteitsontwikkeling, volgens hen de sleutel tot zelfbeschikking.

ProjectsNow bestaat uit een kerngroep van tien personen (inclusief de bestuursleden) die regelmatig samenkomen. De beslissingen over projecten worden in principe via consensus binnen deze kerngroep genomen. Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kerngroep voert ook de fondsenwervingsacties uit en coördineert de projecten in Afrika via lokale contactpersonen.

Waarom Zambia

Een van de leden van ProjectsNow is geboren in Zambia. Daardoor hebben ze een band met het land en in het bijzonder het gebied waar ze hulp bieden. Via een van de leden hebben ze contacten in Zambia – in het bijzonder met Andy Anderson – die hen kunnen helpen bij de realisatie van de projecten. Daardoor weten zij zeker dat de hulp die ze bieden ook goed terecht komt.

Zambia ligt in zuidelijk Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibiė en Angola. Zambia is een republiek; vroeger heette het Noord-Rhodesië. Zambia is een onafhankelijke republiek met als belangrijkste economische factor de mijnindustrie (koper). Deze is echter vooral in buitenlandse handen. Zambia kent een grote verscheidenheid aan religieuze tradities. In veel van de syncretische kerken in het land mengen traditionele religieuze ideeën zich gemakkelijk met christelijke opvattingen.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zambia 68% van de bevolking onder de armoedegrens. Zoals in veel Afrikaanse landen vormt aids een grote bedreiging. Vruchtbare oplossingen om de verspreiding van aids tegen te gaan, zijn er in Zambia nog niet gevonden.

Voor meer informatie over ProjectsNow zie www.projectsnow.nl