Barshapomp werkt in de Zambezi rivier

< terug naar overzicht

Project foto's

Barshapomp in werking
  1. Barshapomp in werking

Projectgegevens

Datum project
1 februari 2016
Netto resultaat
€ 2.500,00
Jaar van begunstiging
2016
Plaats project
Zambia
Website project
 
Verantwoordelijke
Tijdsinvestering
Personen nodig
4
Club
Zaandam
Regio
Zaanstreek
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
zelfwerkzaam

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Bbakassa in ZAMBIA
Website doel:
www.projectsnow.nl

ROTARYCLUB ZAANDAM DONEERT € 2.500 VOOR EEN BETER LEVEN VOOR DE BEVOLKING VAN BBAKASA EN NAMOOMBA, ZAMBIA

Rotary Zaandam heeft andermaal een bijdrage aan Project's Now gedaan om een waterpomp te kunnen aanschaffen, die in de rivier de Zambezi water op kan pompen voor de irrigatie van de drogere gebieden.

Inmiddels is de pomp gekocht en naar de Zambezi gebracht. Bij een grote boerderij aldaar wordt de pomp getest. Daarna wordt het naar het dorp van Project's Now gebracht. Het is de bedoeling dat het water beschikbaar komt voor algemeen gebruik maar hopelijk gaan veel mensen dit gebruiken voor irrigatie en er groentetuinen mee opzetten. Het dorp ligt op een rivierwal van 10-15 meter hoogte en het zou geweldig zijn als het water met de pomp 500-800 meter van de rivier gebracht kan worden. Een watertoren of ander groot waterreservoir bouwen plus pijpen leggen betekent een investering van enkele duizenden euros.  Dat biedt echter wel de mogelijkheid voor gemeenschappelijke wasvoorzieningen, die op hun beurt ook weer gebouwd cq aangelegd dienen te worden. Als de tests met de Barshapomp voorspoedig verlopen, kunnen hiervoor plannen worden gemaakt.

Laatste nieuws is dat de pomp inmiddels werkt maar de uitdaging nog ligt in het vrij houden van de bewegende delen en voldoende waterdruk op te kunnen bouwen om water uit de rivier naar hoger gelegen gebieden te brengen.

Barshapomp_Zambia.jpg

ProjectsNow

ProjectsNow werkt aan de duurzame verbetering van de levens-omstandigheden van minder ontwikkelde gemeenschappen via scholing, gezondheidszorg en armoedebestrijding in de ruimste zin van het woord.

Dit doen zij samen met lokale partners. Heel concreet zijn zij actief in twee dorpjes in Zuid-Zambia: Bbakasa en Namoomba.

In Bbakasa bouwden zij klaslokalen en lerarenwoningen en knapten bestaande panden op. In Namoomba knapten zij een kliniek op en bouwden er twee verplegerswoningen bij. Ook op andere manieren helpen zij de bevolking in het gebied.

ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde onbetaalde vrijwilligers. Zij bieden altijd directe ondersteuning van projecten en zorgen dat elke euro die is gedoneerd daadwerkelijk aan het project wordt besteed. Kosten voor wervingsacties en andere zaken financieren zij zelf.

Ieder jaar bezoeken zij het gebied om contact te houden met de bevolking. Om het contact te vergemakkelijken, is er een development committee opgericht, die bestaat uit tien personen die een afvaardiging vormen van de hele gemeenschap. Zij stellen plannen voor en de plannen voor het gebied leggen zij aan hen voor. Zo bevorderen zij eigenaarschap bij de lokale bevolking. Daarnaast investeren zij in talent- en capaciteitsontwikkeling, volgens hen de sleutel tot zelfbeschikking.

ProjectsNow bestaat uit een kerngroep van tien personen (inclusief de bestuursleden) die regelmatig samenkomen. De beslissingen over projecten worden in principe via consensus binnen deze kerngroep genomen. Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kerngroep voert ook de fondsenwervingsacties uit en coördineert de projecten in Afrika via lokale contactpersonen.

Waarom Zambia

Een van de leden van ProjectsNow is geboren in Zambia. Daardoor hebben ze een band met het land en in het bijzonder het gebied waar ze hulp bieden. Via een van de leden hebben ze contacten in Zambia – in het bijzonder met Andy Anderson – die hen kunnen helpen bij de realisatie van de projecten. Daardoor weten zij zeker dat de hulp die ze bieden ook goed terecht komt.

Zambia ligt in zuidelijk Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibiė en Angola. Zambia is een republiek; vroeger heette het Noord-Rhodesië. Zambia is een onafhankelijke republiek met als belangrijkste economische factor de mijnindustrie (koper). Deze is echter vooral in buitenlandse handen. Zambia kent een grote verscheidenheid aan religieuze tradities. In veel van de syncretische kerken in het land mengen traditionele religieuze ideeën zich gemakkelijk met christelijke opvattingen.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zambia 68% van de bevolking onder de armoedegrens. Zoals in veel Afrikaanse landen vormt aids een grote bedreiging. Vruchtbare oplossingen om de verspreiding van aids tegen te gaan, zijn er in Zambia nog niet gevonden.

Voor meer informatie over ProjectsNow zie www.projectsnow.nl