Culturele Manifestatie 2010

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
6 november 2010
Netto resultaat
€ 10.000,00
Jaar van begunstiging
2010
Plaats project
IJmuiden
Website project
www.rodekruisvelsen.nl & www.hulphond.nl
Verantwoordelijke
Egbert Wilmink
Tijdsinvestering
50
Personen nodig
5
Club
Velsen
Regio
Midden-Kennemerland
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
gehandicapten
Plaats en land begunstiging
Velsen & Herpen in ---

ROTARY CLUB VELSEN WERFT € 10.000,00 TIJDENS SPONSORDINER

Op zaterdag 6 november 2010 werd tijdens een sponsordiner in het Thalia Theater te IJmuiden een bedrag van € 10.000,00 (Euro tienduizend) bijeengebracht ten bate van twee goede doelen, te weten het Rode Kruis Velsen en de Stichting Hulphond. Aan het eind van het diner kon aan het Rode Kruis Velsen een cheque van € 5.000,00 worden overhandigd en aan de Stichting Hulphond eveneens

€ 5.000,00.

De activiteiten van het Rode Kruis zijn breed bekend. Naast het geven van cursussen verleent het Rode Kruis ook hulp bij evenementen. Ook verleent het Rode Kruis sociale hulp in de vorm van een telefooncirkel, huisbezoek en recreatieve activiteiten. Tijdens rampen en crises is het Rode Kruis een bekende speler.

Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor mensen met een motorische of auditieve beperking of epilepsie. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen.

Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde. 

Het sponsordiner in Thalia werd georganiseerd door de Rotary Club Velsen. Hieraan namen tal van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven deel, evenals vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.