Nieuwbouw Scouting Pius XII

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
13 oktober 2014
Netto resultaat
€ 1.250,00
Jaar van begunstiging
2014
Plaats project
Landgraaf
Website project
doktersnijdersstichting.webklik.nl
Verantwoordelijke
Jeroen Blokland
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Landgraaf
Regio
Zuid-Limburg
District
District 1550 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
jeugd
Plaats en land begunstiging
Landgraaf in NETHERLANDS
Website doel:
https://sites.google.com/site/scoutingpiustwaalf/

Betreft: Aanvraag bijdrage rolluiken voor het nieuwe scoutinggebouw

Geachte dames en heren,

Scouting Pius XII Landgraaf is sinds maart 2014 bezig met het onder eigen beheer realiseren van een nieuw scoutinggebouw. Door de nieuwbouw onder eigen beheer te bouwen hopen we de kosten aanzienlijk te kunnen beperken, echter legt dit een enorm tijdsbeslag op onze bestuurders en vrijwilligers. De leden voelen zich hierdoor zeer betrokken bij de nieuwbouw, waardoor het ook meer hun HK wordt.

Ons huidige gebouw, dat van oorsprong een houten blokhut is, is technisch gezien aan het eind van haar levensduur. Scheuren in de buitenmuren als gevolg van een slecht fundament tonen al geruime tijd aan dat een nieuw scoutinggebouw noodzakelijk wordt, voorts voldoet het gebouw niet meer aan de huidige normen en eisen die gesteld worden aan een verenigingsgebouw.

Om het scoutingspel voor onze leden naar de toekomst toe te kunnen garanderen, is een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd dringend gewenst. De afgelopen jaren is Scouting Pius XII gegroeid naar ruim 100 jeugdleden met 25 plusscouts en meer dan 40 vrijwilligers en staat momenteel vol in bloei met vele activiteiten voor alle speltakken. Scouting Pius XII streeft voorts naar het bevorderen van de sociale cohesie binnen de buurten de Kakert en de Lichtenberg. Hiervoor organiseert Scouting Pius XII niet alleen activiteiten voor haar leden maar participeert ze ook initiatieven voortkomend uit deze buurten in samenwerking met de lokale verenigingen. De wortels van Scouting Pius XII zijn immers in deze twee buurten stevig verankerd. Ons gebouw speelt hierin vaak een centrale rol, echter wordt het steeds moeilijker om het gebouw verantwoord in te zetten. Om de samenwerking met de Kakert en de Lichtenberg ook naar de toekomst toe te kunnen garanderen, is een nieuw scoutinggebouw noodzakelijk.

Onze leden hebben jaren gespaard en financiële acties uitgevoerd om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Zo hebben we oliebollen en wafels verkocht, loterijen gehouden, vormen we al jaren de milieubrigade op Pinkpop en wassen we af bij de Kiwanis. Samen met de Gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg hebben we financiële middelen hiervoor bijna bij elkaar.

Helaas worden we nogal eens bezocht door vandalen, ook al tijdens de huidige bouwactiviteiten, waardoor we in het bestaande gebouw houten luiken voor de ramen hebben moeten plaatsen. Door de robuuste constructie worden deze helaas zelden opengemaakt. Onze leden spelen hierdoor ook overdag binnen met de verlichting aan. Als bestuur willen we de kans aangrijpen om met de nieuwbouw veel, heel veel licht het gebouw in te krijgen, zonder in te moeten boeten op de veiligheid, ook als de kinderen een weekend in het gebouw doorbrengen. Om deze kans te kunnen grijpen, willen we alle kozijnen voorzien van stalen inbraaklastige rolluiken die we centraal en gebruiksvriendelijk kunnen bedienen.

Omdat de huidige financiën niet toereikend zijn en in de begroting is uitgegaan van houten

luiken, doen wij een beroep op u om een bijdrage te leveren in een deel van de ontbrekende

financiën ter hoogte van € 10.000,-. Met uw bijdrage hopen we deze eenmalige kans te kunnen grijpen, waarmee u onze leden en ongetwijfeld toekomstige bezoekers van activiteiten een groot plezier zult doen.

Wij zijn graag bereid om ons verzoek toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en leden van stichting Scouting Pius XII,

Dhr W. Lenoire Dhr. R. van Limbeek

Secretaris Stichting Scouting Pius XII

P/a Ringoven 35

6372DC Landgraaf