Rotary Highland Games Velsen 2013

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
25 mei 2013
Netto resultaat
€ 36.000,00
Jaar van begunstiging
2013
Plaats project
Velsen-Zuid
Website project
www.rotaryhighlandgames-velsen.nl
Verantwoordelijke
Wim Mastenbroek
Tijdsinvestering
Personen nodig
180
Club
Velsen
Regio
Midden-Kennemerland
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Velsen 3x, in CAMBODIA

OPBRENGST HIGHLAND GAMES 2013 UITGEREIKT AAN 5 GOEDE DOELEN

Op 5 september jl. heeft de voorzitter van de Rotary Club Velsen (RCV), de heer Egbert Wilmink, voor een totaalbedrag van € 36.000,00 cheques uitgereikt aan vijf goede doelen. Dit bedrag werd opgehaald tijdens de Highland Games 2013. De heer Wilmink reikte de volgende cheques uit:

1.

Zee- en Havenmuseum “De Visserijschool” met een bedrag van € 9.000,00

2.

Stichting Tegenkracht / CareworX met een bedrag van € 9.000,00

3.

Zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele met een bedrag van € 9.000,00

4.

Stichting ACODO met een bedrag van € 4.500,00

5.

Rotary Doctors Nederland met een bedrag van € 4.500,00.

Zee- en Havenmuseum “De Visserijschool”

Het museum wil alle basisscholen in de omgeving benaderen met een leerpakket over de visserij en de ontwikkeling van het Noordzeekanaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Daarnaast wil het museum lokale en regionale bejaardenhuizen en verpleeginstellingen de mogelijkheid bieden om met hun gasten (bewoners) een bezoek te brengen aan het museum. Vaak gaat het om mensen die in IJmuiden of directe omgeving zijn opgegroeid en bij wie het bezoek veel herinneringen zal oproepen.

Het museum wordt op allerlei vlakken door vrijwilligers gerund, maar het ontwikkelen van lesmateriaal voor de scholen en folders voor verspreiding in de tehuizen valt behoorlijk buiten het budget. Het museum heeft in het voorjaar van 2012 overigens een grote investering gedaan in een compleet nieuwe entree.

Stichting Tegenkracht / CareworX

De financiering van het sporten en trainen van kankerpatiënten valt bij zorgverzekeraars meestal niet onder de diagnosecodes van fysiotherapie. Uit onderzoek is echter gebleken dat sporten of trainen deze patiënten zowel mentaal als fysiek helpt, zij blijken dan beter bestand tegen de negatieve gevolgen van een behandeling met chemo of bestralingen. In afwachting van aanvullende regelingen van de rijksoverheid is er hiervoor een aparte financiering nodig. Chronische patiënten krijgen namelijk de eerste twintig behandelingen voor een dergelijke (fysio)therapie niet vergoed en doorgaans duurt zo’n sportprogramma zes maanden.

CareworX, het sport- en orthopedisch beweeg- en zorgcentrum in Velsen heeft al jarenlang een samenwerkingsverband met de Stichting Tegenkracht. De sportprogramma’s die er worden geboden zijn wetenschappelijk beproefd en worden ondersteund door de Vereniging Sport Geneeskundigen, het KWF, het Antonie van Leeuwenhoek en het Erasmus (A-care programma’s).

Zeeverkennersgroep Nannie van der Wiele

Deze waterscoutvereniging leert kinderen en jongeren (7-18 jaar) zeilen, roeien en wrikken vanuit hun accommodatie bij de Kleine Sluis IJmuiden. ‘s Winters knappen ze zelf de boten op. Vijf jaar geleden hebben ze de oude steiger op eigen kracht en met verzamelde middelen kunnen opknappen. Nu is het clubgebouw, het ‘Dolfijnenhok’, hard aan een opknapbeurt toe, moet er een nieuwe damwand komen achter de botenloods en zouden ze graag de kleine steiger naar het materialenhok verbeteren. Ondanks dat de financiële middelen van deze groep vrij beperkt zijn, is het ze door de jaren heen goed gelukt om zoveel mogelijk alles zelf op te lossen. Voor genoemde projecten doen zij echter een beroep op de Rotary Club Velsen.

Stichting ACODO

De Stichting ACODO geeft in de praktische vorm van een kindertehuis in Siem Reap, Cambodja, sinds 2008 hulp aan wezen en jonge gehandicapten. Het kindertehuis biedt huisvesting, gezond eten, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en vooral een liefdevol thuis aan 76 kinderen met een achtergrond van extreme armoede en ontberingen. Wat daar tegenover wordt gesteld, zijn hoop, inspiratie en vriendelijkheid. ACODO vecht tegelijkertijd tegen analfabetisme en bestrijdt de armoede onder de kwetsbare straatkinderen, wezen, kinderen die lijden aan HIV of Aids of die gehandicapt zijn. ACODO biedt een omgeving waarin deze kinderen sociale waarden kunnen leren, kennis kunnen opdoen en zich zodoende kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen.

Rotary Doctors Nederland (RDN)

Jaarlijks zendt de RDN ongeveer vijftig artsen, tandartsen en specialisten naar gebieden waar medische hulp onvoldoende aanwezig is. Ter plaatse wordt hulp verleend en worden mensen opgeleid om uiteindelijk het werk over te kunnen nemen, zodat de artsen van de RDN op andere plaatsen kunnen worden ingezet. De artsen gaan op vrijwillige basis naar die gebieden.

Highland Games 2013

Met de hulp van veel sponsoren uit het bedrijfsleven, het inleggeld van de teams en de omzet uit de catering ter plaatse is er in het kader van de Highland Games 2013 € 36.000,00 (zesendertig duizend euro) “opgehaald” voor de vijf goede doelen. Het betrof al weer de 9e editie van deze bijzondere tweejaarlijkse activiteit. Het bestuur van de RCV en de organisatoren kijken terug op een geslaagde dag. Voorzitter Egbert Wilmink zegt hier het volgende over: “RCV is springlevend. Een dag als de Highland Games is niet alleen een vertrouwd element in de regio geworden maar zo’n dag helpt ons iets te doen voor organisaties en mensen. Dat spreekt me zeer aan. Ons dienstideaal immers is het verlenen van steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De Highland Games helpen ons als RCV onze doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur van de RCV en de organisatoren van de games zijn een ieder veel dank verschuldigd voor alle vormen van betrokkenheid, deelname en inbreng”.