Jan Vader Memorial Watertanks

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
1 augustus 2012
Netto resultaat
€ 4.000,00
Jaar van begunstiging
2015
Plaats project
Nakuru
Website project
 
Verantwoordelijke
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Tiel
Regio
Rivierengebied
District
District 1550 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
Nakuru in KENYA

Vanaf vandaag, 20 juli 2015, worden er weer nieuwe watertanks gebouwd in de omgeving van Nakuru in Kenia. Het feitelijke startschot voor het Jan Vader Memorial Project is gegeven. Het heeft nogal wat tijd en energie gekost om de boel weer op de rails te krijgen. Over het hoe en waarom daarvan wil ik graag ik jullie graag informeren.

In de eerste plaats een wisseling van mensen in Nederland en bij RC Nakuru. De trekker en founder van het project van RC Hoorn heeft zich om persoonlijke redenen eind vorig jaar terug getrokken. Ook in Kenia was het nodig orde op zaken te stellen. Er is inmiddels een nieuwe stuurgroep met vertegenwoordigers van de waterwerkgroep van RC Hoorn waar ook ondergetekende deel van uit maakt. Bij onze laatste bezoek in maart bleken er een behoorlijk aantal audits (formele onderzoeken door TRF -The Rotary Foundation) te lopen voor lopende projecten waaronder een watertankproject. Ook was er in de afgelopen jaren sprake van een onverantwoorde acceptatie van steeds nieuwe internationale projecten. De club in Nakuru was het overzicht kwijt. Alle audits zijn inmiddels afgewikkeld en ik kon al eerder mededelen dat de bijdrage van de Rotary Foundation voor de Global Grant GG1415992 op de projectbankrekening werd overgemaakt.

Het tweede struikelblok was de interne structuur voor het project. Het was nodig de aansturing in het veld (de praktische organisatie van het 6T project) en de financiering daarvan opnieuw handen en voeten te geven. Ook hier zijn nieuwe mensen gezocht en gevonden. Binnen de spelregels van Rotary International voor Global Grants en in goed overleg met TRF zijn er werkafspraken vastgelegd. Er is een MOU (Memorandum of Understanding) opgesteld met een van de RC leden die ons Jan Vader Project dagelijks begeleidt. Er is een Stewardship Committee binnen de RC geïnstalleerd dat functioneert als een soort Raad van Toezicht voor de lopende projecten en er is per project een Project Committee. De werkzaamheden zijn opnieuw verdeeld waarbij we uiteraard gepoogd hebben voldoende expertise opgedaan bij vorige watertank projecten in huis te houden. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over terugkoppeling naar de Nederlandse partners over de voortgang. Er worden voorlopig geen nieuwe projecten geaccepteerd en alle lopende zaken worden eerst afgewikkeld.

Op afstand was dat niet altijd simpel, er is veel per email en telefoon overlegd en er is aan beide zijden veel werk verzet. Ik heb er als Primary International Contact Person namens RC Tiel voor Global Grant weer alle vertrouwen in dat dit prachtige project in herinnering aan onze oud gouverneur en clublid Jan Vader een succes kan worden.

Hub Duijsens
Projectcoördinator Jan Vader Memorial RC Tiel