CareworX Support

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
19 augustus 2014
Netto resultaat
€ 1.820,00
Jaar van begunstiging
2014
Plaats project
Velsen-Zuid
Website project
www.careworx.nl
Verantwoordelijke
Jan Otten
Tijdsinvestering
Personen nodig
1
Club
Velsen
Regio
Midden-Kennemerland
District
District 1580 RI

Soort project

Rotary Foundation
Ja
Grant type
District Grant
Focus
disease prevention and treatment

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
IJmond in NETHERLANDS
Website doel:
www.careworx.nl

INDIVIDUEEL ROTARY CLUB EINDRAPPORT

ROTARYJAAR 2013/2014

GRANTNUMMER DG 2013.02

ALGEMEEN

Rotary Club

Velsen

Project naam

CareworX Support

Bijdrage District

1580

Voortgangsrapportage

Ja Nee

Eindrapportage

Ja Nee

HET PROJECT

a)

Geeft een korte omschrijving van het project

CareworX is het sport- en fysiotherapeutisch beweeg- en zorgcentrum in Velsen (www.careworx.nl). CareworX heeft o.a. bewegingsprogramma's voor mensen met kanker. Patiënten worden geselecteerd en verwezen door de oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis A'dam (AVL). De zorgverzekeraars vergoeden het fysiek herstellen van mensen met kanker maar ten dele. D.m.v. dit project wil de RC Velsen Careworx financiële support geven, waardoor mensen met kanker een volledig trainingsprogramma kunnen doorlopen. De trainingsprogramma's worden in beginsel bij aanvang individueel gegeven en houden in dat de patiënten beginnen met eenvoudige coördinatie-oefeningen, waarna afhankelijk van de persoonlijke situatie over gegaan wordt naar conditie- en krachttraining.Uiteindelijk wordt beoogd dat de patiënt weer kan sporten.

b)

Wat is er uitgevoerd in het kader van het project?

Dat wat omschreven is onder punt a.

c)

Wanneer is het project uitgevoerd?

1 juli 2013 tot 1 juli 2014

d)

Waar is het project uitgevoerd

CareworX te Velsen-Zuid

e)

Als dit een voortgangsrapportage is, wat moet er dan nog gebeuren?

n.v.t.

f)

Wijkt de uitvoering af van de oorspronkelijke projectomschrijving?
Zo ja, geef de reden en een omschrijving

Neen

BETROKKENHEID ROTARIANS

a)

Hoeveel Rotarians namen deel aan het project?

n.v.t.

b)

Op welke wijze?
(Geef tenminste twee voorbeelden anders dan de financiële bijdrage aan het project)

 

SAMENWERKENDE ORGANISATIE(S)

a)

Werd er samengewerkt met een of meer andere (niet-Rotary) organisatie?

Ja

b)

Wat was de naam van de samenwerkende organisatie(s)?

Stichting Tegenkracht

c)

Welke rol speelde deze organisatie bij de uitvoering?

Deze stichting is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van de door CareworX gehanteerde bewegingsprogramma voor mensen met kanker. Verder is de Stichting Tegenkracht partner van CareworX bij de verantwoording van verkregen gelden.

HET GOEDE DOEL

a.

Aan hoeveel mensen (beneficienten) kwam het project ten goede?

47

b.

Wie waren deze beneficienten?

Patiënten met kanker en een drive om nog te sporten.

c.

Op welke wijze werd de doelgroep geholpen?

Met de sportprogramma's van CareworX

FINANCIELE VERANTWOORDING

·

INKOMSTEN

€uro

a.

Bijdrage eigen club

€ 9080,00

b.

District Grant

€ 1820,00

c.

Overige inkomsten

€ 7500,00

d.

Zorgverzekeraars

€ 55000,00

e.

f.

g.

·

TOTAAL INKOMSTEN

€ 73400,00

 

·

UITGAVEN

Nr.

Leverancier

Valuta

0,00

1

 

 

70500,00

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

·

TOTAAL UITGAVEN

 

70500,00

VERSCHIL TUSSEN BEGROTING EN UITGAVEN

a.

Indien er verschillen van meer dan 10% zijn tussen begrotingsposten en uitgaven geef een korte toelichting:
Er is een batig saldo van € 2900,= . Dit bedrag wordt toegevoegd aan het CareworX / Tegenkracht reservefonds voor ongedekte uitgaven vanaf 1 september 2014.

VOORWAARDEN EN ONDERTEKENING DOOR ROTARYCLUB

Door dit rapport te ondertekenen, bevestig ik dat voor zover ik dit weet en kon controleren de gelden van de “District Simplified Grant” werden besteed overeenkomstig de richtlijnen, zoals goedgekeurd door de “Rotary Trustee”, en dat alle beschikbaar gestelde informatie correct is.

Ik begrijp ook, dat alle foto's die met betrekking tot dit rapport worden meegeleverd eigendom van RI en TRF worden en niet teruggegeven worden. Ik bevestig dat ik over alle rechten op de foto’s, inclusief de auteursrechten kan beschikken en verleen RI en TRF hierbij het vrije en onherroepelijke recht om de foto's op elk ogenblik in de toekomst, over de hele wereld op welke manier dan ook te gebruiken. Dit omvat het recht voor RI om indien nodig de foto’s in verband met vormgevingsvereisten aan te passen. Dit omvat ook zonder beperking, het gebruik op of in de websites, tijdschriften, brochures, pamfletten, tentoonstellingen en andere promotiematerialen van RI en TRF.

ONDERTEKENING

Namens de aanvragende club:

Voorzitter Rotaryclub

Club Commissaris Rotary Foundation

Naam: Marianne Vos-Vester

Naam: Miklas Dronkers

Plaats: Velsen

Plaats: Velsen

Datum: 28-8-2014

Datum: 28-08-2014

AKKOORD DISTRICT ROTARY FOUNDATION COMMISSIE D 1580

Namens de Grant Commissie en de District Rotary Foundation Commissie D 1580 verklaart de District Grants Committee Chair dat de rapportage van Rotaryclub inzake de grant met projectnaam ad € is goedgekeurd en onderdeel uitmaakt van de eindrapportage van de block grant voor het District van het jaar .

Toegekend bedrag

Ten laste van Rotaryjaar:

 

Verwachte datum beschikbaarheid bedrag

 

Voor akkoord District Grants Subcommittee Chair

Naam:

 

Plaats:

 

Datum: