Beschermde Wieg

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
27 november 2018
Netto resultaat
€ 1.000,00
Jaar van begunstiging
2018
Plaats project
Heerlen
Website project
 
Verantwoordelijke
Bert Schroeders
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Landgraaf
Regio
Zuid-Limburg
District
District 1550 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
fundraising

Doel project

Doelcode
burgerij
Plaats en land begunstiging
heerlen in NETHERLANDS
Website doel:
https://www.beschermdewieg.nl/Beschermdewieg-Heerlen-Zuyderland-Ziekenhuis.html

Doel:

Stichting Beschermde Wieg t.b.v. het realiseren, inrichten en in stand houden van de eerste Vondelingenkamer in Limburg en het werk dat deze stichting verricht.

Het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen heeft voor deze eerste Vondelingenkamer en kleine en continu separaat toegankelijke ruimte ter beschikking gesteld.

Achtergrondinformatie en aanleiding:

Leden van RC Landgraaf zijn in contact gekomen met dit initiatief van de ondelingenkamer en de Stichting Beschermde Wieg. Het is de persoonlijke waardering voor het levensreddende werk van deze Stichting die aanleiding geeft tot dit verzoek tot ondersteuning van dit project.

Deze vondelingenkamer is een initiatief van de Stichting Beschermde Wieg. Deze stichting zet zich in voor het beschermen en redden van het leven van ongewenste baby’s.

Er is onlangs in de lokale media (o.a. Dagblad de Limburger en L1 tv) al de nodige publiciteit gegeven aan dit project. Zie ook onderstaand filmpje over de locatie.

https://limburg.bbvms.com/p/website/c/2920848.html

Zuyderland M.C. te Heerlen opent deze zomer een vondelingenkamer (Beschermde Wiegkamer) en is hiermee het eerste ziekenhuis in Limburg dat een ruimte hiervoor ter beschikking stelt. Het doel van deze ‘Beschermde Wiegkamer’ is hulp en een veilige plek te bieden aan een moeder die in radeloosheid haar pasgeboren baby te vondeling wil of moet leggen. Indien mogelijk probeert de stichting via contact met de moeder het afstaan van een kind te voorkomen en bijvoorbeeld advies of psychische hulp te bieden aan de moeder. Maar heel vaak is er voorafgaand geen contact omdat de meeste situaties van in nood verkerende (aanstaande) moeders niet bekend zijn.

Jaarlijks worden we in ons land geconfronteerd met 1 tot 2 levende - en 5 tot 6 dode vondelingen. Vreselijke situaties waarin een baby onbeschermd in een plantsoen wordt achtergelaten of zelfs wordt gedood omdat radeloze moeders hun bestaan niet kunnen, durven of willen verantwoorden tegenover hun omgeving. Deskundigen geven aan dat dit het topje van de ijsberg is. Het zijn de toevalligheden die aan het licht komen. De overige schrijnende gevallen worden nooit opgemerkt. Geen enkele moeder zal haar kind graag afstaan maar er kunnen verschillende redenen zijn: incest, verkrachting en eerwraak zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

In ons land is het verboden om je kind op een veilige plek achter te laten. Het vast willen houden aan deze wet eist kinderlevens. Duitsland en vele andere EU-landen hebben hun wetten gelukkig inmiddels aangepast. Daar is een moeder die haar baby veilig en anoniem achterlaat niet langer strafbaar.

Vanaf juni 2018 kunnen vrouwen door dit initiatief, desgewenst volledig anoniem, medische zorg, hulp en steun krijgen. Geen enkele moeder kiest zomaar voor deze mogelijkheid: er is altijd sprake van nood. De Beschermde Wiegkamer is een kamer van minimaal 1,5 bij 2 meter, waar de moeder ongezien en anoniem en op elk willekeurig tijdstip naar binnen kan gaan en haar baby in een ledikantje kan leggen. Daar kan ze afscheid nemen of om hulp vragen. Bovendien kan ze een daar neergelegde envelop met een uniek puzzelstukje meenemen. Mocht ze zich bedenken, dan kan ze daarmee aantonen dat zij de moeder is. Als ze dat binnen drie maanden doet, kan zij alsnog met haar baby herenigd worden omdat het kind dan nog niet officieel is afgestaan ter adoptie.

Een baby die in de Beschermde Wiegkamer wordt gelegd, krijgt (medische) verzorging van een kinderarts en een kinderverpleegkundige van Zuyderland. Daarna wordt de baby overgedragen aan de kinderbescherming en jeugdzorg. De Beschermde Wiegkamer komt vlakbij de hoofdingang aan de voorzijde van het ziekenhuis.

Het doel van Zuyderland en Stichting Beschermde Wieg is dat zorg mijdende zwangere vrouwen zich in een eerder stadium al melden en hulp krijgen. De baby in de Beschermde Wiegkamer achterlaten is een laatste redmiddel. In 3,5 jaar tijd heeft Stichting Beschermde Wieg meer dan 560 wanhopige zwangere vrouwen in nood bijgestaan en een toekomst geboden aan 20 baby’s. Goed werk!, maar met de wetenschap dat dit slechts het zichtbare topje van de ijsberg is.

Meer informatie en diverse filmpjes zijn te vinden op de website van de Stichting Beschermde Wieg: http://www.beschermdewieg.nl/index.html

De kamer zelf is klein en sober ingericht. Er worden echter heel veel technische voorzieningen getroffen voor detectie, signalering en toegang tot de kamer. Dit betreft aanwezigheidsdetectie, cameraregistratie, deurdetectie, automatische verlichting, intercominstallatie, zoemers, beeldschermen en zoemers elders in het Zuyderland M.C. en nog veel meer veiligheidssystemen. Baby’s worden immers niet dagelijks te vondeling gelegd dus het is van het uiterste belang dat signalering niet faalt en een moeder en baby direct worden opgemerkt. Alle veiligheidssystemen worden daarom dubbel uitgevoerd. Ook psychische hulp en contact indien de moeder de ruimte betreedt dient acuut beschikbaar te zijn via de technische systemen. Dit alles onder de garantie dat de moeder volledig anoniem kan blijven en mogelijk nog door middel van een gesprek op andere gedachten kan worden gebracht.

Onze bijdrage:

Dit initiatief heeft tot doel het redden van levens van ongewenste baby’s en past in onze optiek naadloos in de primaire doelstellingen die wij als Rotaryclub hebben gesteld bij de ondersteuning van projecten: lokaal, jeugd en toekomst. Wij geven daarom een bijdrage van € 1.000,00 om het werk van de Stichting een goed steuntje in de rug te geven.