KoOos project

< terug naar overzicht

Projectgegevens

Datum project
1 juli 2012
Netto resultaat
€ 5.000,00
Jaar van begunstiging
2012
Plaats project
Groningen
Website project
 
Verantwoordelijke
Peter van Linschoten
Tijdsinvestering
Personen nodig
Club
Groningen-Oost
Regio
Groningen
District
District 1590 RI

Soort project

Rotary Foundation
Nee
Soortcode
zelfwerkzaam

Doel project

Doelcode
jeugd
Plaats en land begunstiging
Groningen in NETHERLANDS

Maatschappelijke ontwikkelingen

Het KoOos project is midden jaren-90 ontstaan vanuit contacten tussen RC Groningen Oost en een aantal ‘sleutelpersonen’ in twee stadswijken in Groningen. In deze wijken wonen veel mensen in een achterstandssituatie. Het gaat om mensen die ‘vastlopen’ door een cumulatie van problemen, zoals huiselijk geweld, alcoholmisbruik, spijbelende kinderen, beperkte vermogens van de ouders, armoede, gezondheidsproblemen etcetera.

Er zijn weliswaar regelingen voor deze groepen, maar deze zijn vaak te star, hoogdrempelig, bureaucratisch. Men geneert zich vaak om deze hulp te vragen. Bovendien wordt op deze voorzieningen bezuinigd.

Het KoOos project heeft als insteek: we maken kleine dingen mogelijk, waardoor we veel bereiken.

 

Hoe werkt het project?

RC Groningen Oost heeft contact gezocht met 5 sleutelpersonen in de wijken. Dit zijn mensen die met beide benen in de praktijk staan en bij de inwoners over de vloer komen. De sleutelpersonen zijn werkzaam in het onderwijs, een ‘time-out’ project voor kinderen die niet naar school gaan en maatschappelijke juridische dienstverlening.

Het KoOos project werkt via deze personen. Zij hebben vanuit onze club de beschikking gekregen over een budget, een rekening en bijbehorende pinpas en bepalen zelf waar zij dit geld aan uitgeven, zolang dit voldoet aan de eis dat het niet via reguliere wegen kan worden betaald en dat het om bescheiden uitgaven met grote effecten gaat.

Het budget wordt jaarlijks aangevuld. Per 5 jaar is er een evaluatie.

 

Werkzame elementen van het project

Waarom vinden we als RC Groningen Oost het KoOos project een goed voorbeeld van een charitatief project van Rotary?

·

het gaat om mensen en problemen aan de ‘onderkant’ van onze maatschappij

·

we werken aanvullend op reguliere voorzieningen en maken ‘onorthodoxe’ oplossingen mogelijk

·

de werkwijze gaat via een beperkt aantal (vertrouwde) sleutelpersonen

·

het is een project dichtbij huis, maar Rotary is op afstand

·

effectiviteit: door kleine dingen op te lossen voorkom je grote problemen

Financiële verantwoording

Er zijn met de ‘pasjeshouders’ de volgende afspraken gemaakt over het financieel beheer:

·

jaarlijks wordt er per pasjeshouder een eenvoudige financiële verantwoording gemaakt. Dit bestaat uit een overzicht van de uitgaven + bijbehorende bonnetjes. Het Rotary boekjaar loopt tot 1 juli. Het overzicht wordt in juli van dat jaar aangeleverd aan de commissaris charitatief.

·

Voor uitgaven boven €50 overleggen de pasjeshouders onderling, voor bedragen boven €100 wordt overlegd met de commissaris charitatief.